Det snør! Himlens korrekturlakk over feilstavet sommer …

- Sjeldent har teksten til Anne Grethe Preus passet bedre, sa Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag, under åpningen av ledermøte for lokallagsledere i Innlandet. Hun refererte til en sommer med ekstremvær.

- Bondelaget har virkelig gjort jobben knyttet til ekstremværet, men det står mye igjen. Mange har det tøft, og ekstremværet kommer på toppen av allerede svært krevende tider. For å få gjennomslag for sakene som er avgjørende for oss, er det viktig at vi er mange, sammen står vi sterkere, sa Gjems.

Bonden i sjakk og virkeligheten

I åpningstalen viste fylkeslederen til leksikontekst som sier at bonden er den minst verdifulle brikken i sjakk.

- Men bønder er sjakkspillets sjel, både i angrep og forsvar. Alene er bøndene svake, men sammen er de sterke, og i sluttspillet er bøndene svært viktig. Bonden kan forvandles til den sterkeste brikken i sjakk, og i virkeligheten beskytter bonden grunnleggende verdier og sikrer liv i framtida, sa Gjems.

Bondelagslederen er bekymret for en nedgang i antall bønder og sa at vi i Norge nå nærmer oss ei smertegrense.

- Når det er for langt mellom bruka, blir det problemer med fagmiljø, veterinærdekning og grunnleggende infrastruktur, sa Gjems.

Importvern er avgjørende

Fylkeslederen minner om at importvern er essensielt viktig for norsk matproduksjon.

- I Innlandet og landet har vi lagt stein på stein for å ha en solid jordbruksgrunnmur, og den må vi sikre for framtida. Vi må fylle våre forpliktelser når det gjelder klimajobb, dyrevelferd og generelt arbeide for en bærekraftig utvikling i framtida, men det krever at bonden har ei inntekt å leve av, sa Gjems.

Bondelagslederen takket for den viktige jobben som gjøres ute i lokallagene, ikke minst knyttet til den alvorlige økonomiske situasjonen næringa står i.

- Forståelsen for at bondens jobb er verdifull, og at vi er avhengige av egen matproduksjon, får vi stadig nye vitnesbyrd om. Det legges fram rapport etter rapport. Vi vet at mens graset gror, kan kua dø. Derfor må vi nå gå fra rapporter til handling og sørge for at det virkelige løftet i bondeøkonomien kommer på plass. Slik at vi fortsatt kan lytte til rytmen av jorda sin egen sang, der vi gang på gang dyrker og høster grøden til glede for alle rundt oss, avsluttet bondelagslederen åpningstalen.

Fridde og fikk JA

- Vil du være med i Bondelaget?, «fridde» fylkesleder Elisabeth Gjems til fylkesordfører Thomas Breen(Ap) i Innlandet, da han besøkte ledermøte.

- JA, det vil jeg, svarte Breen og fortalte om et stort hjerte for landbruk siden barnsbein av.

Thomas Breen snakket om landbruket og Bondelaget, sett fra en fylkespolitikers ståsted.

- Det er tøft for mange om dagen, både i landbruket og for folk ellers i samfunnet. Og for landbruket er det store summer knyttet til investeringer. Det er viktig å snakke høyt om utfordringene, åpenhet er uhyre viktig, sa han.

Les saken i Bondebladet her.

Bedre landbrukspolitikk med Bondelaget

Breen påpekte at både han og partifeller på Stortinget mener at Bondelaget gjør en god jobb med å opplyse og bidra til kunnskapsgrunnlag for politikere.

– Jeg opplever at Bondelaget er en organisasjon som er god å ha løpende dialog med, og som det går an å finne løsninger med, alternativet er en dårligere politikk, sa Breen.

Fylkesordfører sa at både han og Ap forventer å få et tallgrunnlag på plass før jordbruksforhandlingene.

- Ap er utålmodig og det begynner å haste dersom det skal være et grunnlag før neste forhandling, sa han.

Det høstet applaus, og både bondelagsleder i Innlandet og Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, som også deltok på møtet, uttrykte at de er svært glade for signalene fra fylkesordføreren i Innlandet.

– Vi trenger trygg, god og bærekraftig matproduksjon. Og i bærekraften ligger også lønnsomhet, understreket fylkesordfører for Ap i Innlandet.

- Lokallag - benytt anledningen!

Norges Bondelags leder, Bjørn Gimming, oppfordrer til aktiv deltakelse fra lokallagene i Innlandet til å bidra i debatten og komme med innspill i prosessen med nytt næringspolitisk program for Bondelaget.

- Næringspolitisk program er styrende for Bondelagets politikk og arbeid, og programmet vil inneholde løsninger på temaene vi mener vil være viktigst i den kommende fireårsperioden, understreket bondelagslederen under ledermøte i Innlandet.

Gimming håper at kommende prosess blir konstruktiv og samlende, når det til syvende og sist er årsmøtet i Norges Bondelag som skal ta en endelig avgjørelse i juni. Også nestleder i Innlandet Bondelag, Arne Manger, oppfordrer innlendingene til å benytte anledningen godt.

Superverver og bønder hjelper bønder

Og aldri et ledermøte uten vervekonkurranse. Ole Thomas Trøan Hummelvoll ble superverver med 11 nye medlemmer under ledermøtedagene for Innlandet. Det ble vervet totalt 21 nye medlemmer til Norges Bondelag under ledermøtedagene.

Og bønder tenker også på andre bønder - Malawi-prosjektet til Norges Bondelag, «Bønder hjelper bønder», ble støttet med loddsalg under ledermøtet. To vinnere ble trukket ut; Emil Andre Thorp og Camilla Rostad, de fikk sitteunderlag med bondelagslogo.

Som fylkesleder i Innlandet, Elisabeth Gjems, bruker å si;

Det er viktig å holde hodet kaldt og rumpa varm!