Elise Midling Hansen, advokat i Norges Bondelag, vil gi oss god informasjon om hvilke velferdsordninger som gjelder for bonden og familien.

Tema:

  • Betydningen av valg av selskapsform.
  • Vilkårene for sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. 
  • Hvordan opptjene gode rettigheter fra NAV.
  • Reglene om avløsertilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel.
  • Behovet for forsikring.

Alle medlemmer i Innlandet Bondelag under 50 år, som har registrert e-postadresse i Norges Bondelag, skal ha fått tilsendt nyhetsbrev med informasjon og lenke til Teams-møtet.

Dersom du ikke har fått nyhetsbrev, ta kontakt med Innlandet Bondelag på mail: innlandet@bondelaget.no, eller ring oss. 

Velkommen!