- Tollgrepet er langt mindre enn jeg hadde forventa i forhold til å få på plass tiltak som virkelig monner for landbruksproduksjon utover i hele landet, sier leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.  

Regjeringa foreslår en overgang fra kronetoll til prosenttoll på hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri, og regjeringa skriver at de vil vurdere en overgang for andre produkt senere.

Ikke tilstrekkelige grep for importvernet

Men Bondelaget mener at med dette forslaget til statsbudsjett for 2024, vil ikke regjeringa gjøre endringer i importvernet som virkelig monner. På mange jordbruksvarer har importen nå nådd et så høyt nivå, at det setter norsk matproduksjon under press. Et velfungerende importvern er avgjørende for å styrke norsk matproduksjon. Dermed gjør regjeringa det vanskeligere å nå egne mål om økt selvforsyning, og de følger ikke opp Stortingets vedtak om å bruke handlingsrommet i tollvernet.

- Jeg er skuffet over at Regjeringa ikke benytter muligheten til å gjøre helt nødvendige grep i importvernet. Dagens importvern er svekket, men Regjeringa gjør ikke noe med det. De følger ikke opp Stortingets klare føring som ville gitt norske produkter nødvendige fortrinn foran importerte varer. Det er jeg veldig skuffa over. Dette handler om hvilken mulighet vi har til å produsere den maten vi har gode forutsetninger for, her til lands, sier Gjems.

Bondelaget mener regjeringa har åpna døra på gløtt ved å gå over til prosenttoll for en del grønnsaker. Det er hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri, og det er bra for de produktene og produsentene det gjelder, men det monner for lite når store volumprodukter ikke er tatt med.

- Vi vet eksempelvis at potetproduksjonen til industri utfordres kraftig av import. Dette er produkter som vi har de beste forutsetninger for å være selvforsynte med, ikke minst i Innlandet, landets største potetfylke, sier Gjems.

Importvern er avgjørende for framtida

Importvernet er helt avgjørende for å kunne opprettholde en konkurransedyktig jordbruksproduksjon og næringsmiddelindustri over hele landet. Vi må ha en god beskyttelse for de norske varene.

- Nå forventer vi at Stortinget følger opp sitt eget vedtak fra juni i år og innfører prosenttoll på flere varer enn det Regjeringa foreslår. Innføring av prosenttoll var en forutsetning da SV sikret flertall for årets jordbruksavtale, sier Gjems.

Det er de importere matvarene som har stått for den største økningen i matprisene de siste 12 månedene. Et styrket importvern vil ikke i seg selv gi økte matpriser i butikk. Når bondens kostnader øker, er det også rimelig at markedet bidrar til å dekke disse kostnadsøkningene.

- Ut fra de varelinjene som er valgt, vil jeg si at dette er en start. Det er viktig med et bedre tollvern for grøntproduksjonene, men det er andre større volumprodukter, som potet og kjøtt, hvor sterkere importvern vil ha mer å bety for landets matberedskap, sier fylkesleder i Innlandet.