Veilederen inneholder forslag til tiltak kommuner og fylkeskommuner kan gjøre for å legge til rette for klimaarbeid på gårdsnivå. HER kan du lese veilederen.

HER kan du se seminaret i opptak.

– Vi ønsker at alle kommuner og fylkeskommuner skal stifte kjennskap til denne veilederen framover. Vi er 37.000 bønder som skal ta vår andel av klimajobben, men vi klarer det ikke alene, sa 1. nestleder i Norges Bondelag under sitt innlegg.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad (Sp) var også til stede under lanseringen via skjermen, og roste den jobben Norges Bondelag har gjort med denne veilederen.

Dere har laget en god veileder. Dere har gjort et godt stykke arbeid, og den er svært konkret. Det bør være en god mulighet for kommuner og fylkeskommuner å følge opp.

Kjersti Bjørnstad, statssekretær Klima- og miljødepartementet

Flere gode eksempler i kommunene

Under lanseringen var det flere kommuner som fortalte hva de har gjort for å legge bedre til rette for klimaarbeid i landbruket. Fra Voss kommune fortalte Kari Mostad, rådgiver landbruk, at de har laget en tiltaksplan for et bærekraftig og framtidsrettet landbruk.

– Det er viktig at vi ikke ser på landbruket som et problem. Vi har for eksempel bestemt at i vår kommune får alle de som er inne i klimakalkulatoren 1000 kroner fra kommunen. I 2022 var det 100 som var inne på klimakalkulatoren. Parallelt med dette har vi hatt et godt samarbeid med NLR og Tine, fortalte Mostad.

Også i Lillestrøm har de gjort tiltak for å stimulere tiltak i landbruket som gir klima- og miljøeffekt. For ett år siden ble det vedtatt i budsjettet til Lillestrøm kommune at det skulle opprettes et lokalt Bionovafond.

– Vi fikk inn 21 søknader, og saksbehandling pågår fortsatt. Vi har gitt tilskudd til for eksempel drenering, gjødsellager, lager til gjødsel med 25 prosent tørrstoff, for å nevne noen, sa Torunn Engebretsen Hoel fra Lillestrøm kommune.

– Bionovamidler stimulerer til økt klima og miljøinnsats i landbruket, slo hun fast.