Nyhende frå Vestland Bondelag

Rettleiing til deg som skal søke om erstatning etter rovviltskade

Jerv

Bondelaget sitt håp er at denne rettleiaren skal vere ei praktisk hjelp for dei som har tap av husdyr til rovdyr, og at den vil medverke til å gjere søknadsprosessen litt enklare.

Puslespel i stor geografi

- Det må godt planleggast skal vi klare å få besøkt dei fleste av dei kring 80 lokale Bondelaga i Vestland på deira årsmøte, seier fylkesleiar Anders Felde.

Klart for leiarmøtet

Leiarmøtet i Vestland Bondelag skal vere i Sogndal 17.-19. november. Her kan du sjå programmet.

Regjeringserklæringa skapar framtidstru i landbruket

Regjeringsplattforma som peiker ut den landbrukspolitiske kursen framover har blitt lagt fram av den nye Ap/Sp regjeringa.

- Statsbudsjettet svekkar lønnsemda i norsk matproduksjon

- Statsbudsjettet svekkar lønnsemda i norsk matproduksjon

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 imponerer ikkje Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag.

Haustrydding

Haustferien har banka på døra i Vestland fylke. Kva med å nytte høve til å ta ein rydderunde?

Miniseminar om jordskifte

Kulturlandskap i Bergen

I dag har advokatfirmaet Harris hatt eit miniseminar med tittelen Jordskifteretten – til hjelp og avklaringar med naboen. Her kan du sjå opptak frå seminaret.

Stem på Årets Unge Bonde

Illustrasjonsfoto - "Det gode LIV"

- Det er kjekt at to unge bønder frå vestland er med i kampen om å verte årets Unge Bonde seier fylkesleiar Anders Felde. Dei to er mjølkeprodusent Hermund Prestegård frå Luster og Klaus Finne frå Voss som produserer økologiske grønsaker og frukt.

Interessert i fornybar energi?

SJH solcelle

I ei tid med høge straumprisar tenkjer nok stadig fleire på moglegheiter for å produsere eigen straum. På Norges Vel sine sider kan du møte bønder og fagpersonar som deler sine erfaringar som energiprodusentar på ulikt vis

Bli med på ny-bondesamling!

Er du ny som bonde? Vurderar du å verte bonde? Då må du lese meir her.

Da tek si tid

På NIBIO Ullensvang

- Det er ikkje berre å knipse fram nye dyrkingsmetodar og sortar over natta. Det krev tolmodig systematisk arbeid over tid, sa tilsette ved NIBIO Ullensvang då mellom andre leiar i Vestland Bondelag Anders Felde var innom dei i september.

Første episode ute

Første episode ute

Velkomen til Hjortebrølet. Dette er podkasten for deg som er oppteken av forvaltning av hjort, jakt og foredling. For dei som meiner hjorten er forferdeleg og for dei som meiner hjorten er verdas mest fantastiske vesen.

Kurs i valnemndsarbeid

Velkomen til kurs i valnemndsarbeid på Teams. Heile lokallagsstyret er velkomen til å delta.

Velkomen til Hjortebrølet

Hjortebrølet

Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Norsk Hjortesenter og Vestland Bondelag startar podkast, den har fått namnet hjortebrølet.

Lyst til å bli medlem i Bondelaget?

Lyst til å bli medlem i Bondelaget?

Her finn du informasjon om korleis du kan bli ein del av laget.

Fruktlagera har ei avgjerande rolle

Fruktlager hente frukt

- Utan samarbeidet gjennom fruktlagera våre ville vi stått svakt i møte med marknaden seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Kari Sigrun Lysne

Miniseminar om jordskifte

Vi har gleda av å invitere alle medlemmer av Bondelaget til miniseminar fredag 8.oktober klokka 10.00 -11.00.

Krev landbrukspakke i haust

Anders Felde

- Det er avgjerande for landbruket at ny regjering kjem med kraftfulle økonomiske grep raskt, slik at vi bidreg til å skape eit framtidshåp for norske bønder seier leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde.

Konsumeple og eple i flytande form treng samarbeid

Harald Alvavoll

- Utan dyktige epleprodusentar vert det heller ikkje siderproduksjon, la Harald Alvavoll vekt på då medlemer i fylkesstyret vitja Lofthus tidlegare i september saman med 1. vara til styret i Norges Bondelag.

Fagmøte og rådgjeving for saueprodusentar

Sau og lam på Voss

Gjennom eit heilt år vil NLR Vest arrangere fagmøte og grupperådgjeving med erfaringsutveksling for sauebønder på Vestlandet. Prosjektet er i samarbeid med Vestland Bondelag og NSG.

- Det var ein overraskande god dag på jobben!

Kandal Kjøtt vann prisen for årets lokalmatprodukt på Bergen Matfestival for grillbein av kje.

Jordvernpris til NLR Vest og Alver og Austrheim kommunar

Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

Mangesyslar utanfor allfarveg

Bjarne Engum t.v. og fylkesleiar Anders Felde t.h.

- Eg trivst med varierte arbeidsoppgåver kvar dag, seier den unge bonden Bjarne Engum som driv gard i Arnafjorden i Vik kommune

- Veldig kjekt

årets lokalmatprodusent 2021.

Under Matfestivalen i Bergen fekk Toppe Gartneri den gjeve prisen årets lokalmatprodusent 2021.

Frå brattare enn brattast til nesten flatt

Frå bratt til nesten flatt

- Da gjer seg ikkje sjølv, det er heilt sikkert seier bonde Jørund Olav Grønsnes i Ullensvang i Hardanger

Samarbeid om ny teknologi

Hausteplattform

- Ved å samarbeide fleire gardar kan vi ta i bruk ny teknologi og redusere trongen for innleigd arbeidskraft, sa Endre Kleivland då representantar frå fylkeslaget og Norges Bondelag sentralt vitja garden sist veke

Treng regjering med landbruk i ryggrada

Anders Felde

- Eg har håp om at matproduksjonen i distrikta og eit samla norsk landbruk skal kome styrka ut av årets Stortingsval seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag, men då må partia levere både på innhald i regjeringsplattformen og på konkrete tiltak.

Open Gard på Breim

Open Gard på Breim

Ta turen på Open Gard laurdag 18.september.

Lærerik tur i Sogn og Hardanger

1.vara til styret i Norges Bondelag; Thorleif Muller

- Eg set stor pris på å få innbyding til å reise ut og møte medlemer, seier første vara til styret i Norges Bondelag Thorleif Mûller i ein kommentar til at han denne veka fekk møte mange representantar for grøntnæringa på ei rundreise i deler av Vestland.

Jordbruket krev full kompensasjon

Jordbruket krev full kompensasjon

Regjeringa har fått kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingane.

Flaskehalsar for transport

Det var godt oppmøte på Voss då Vestland Bondelag inviterte politikarar til møte om flaskehalsar for transport på kommune- og fylkesvegar.

Smartbjøller, grovfôr og eplesaft

Under Bergen Matfestival var det folksomt på standen til Vestland Bondelag, naturbruksskulane og Bybonden. Her fekk byfolket lære litt om landbruk og naturbruksutdanninga i fylket. Det mest populære innslaget var nypressa eplesaft.

Meld frå om avlingssvikt

Tørt i Oppstryn - gul skog tidleg i august

Det har vore ein sommar og start på hausten utanom normalen med svært lite nedbør i store deler av Vestland. Samstundes opplevde nokon produsentar av frukt og bær mangel på arbeidskraft våren/sommaren 2021.

Bli med på Bergen Matfestival

Fredag 3.september og laurdag 4.september er det norsk mat og lokalmat som står i høgsete i Bergen sentrum.

Møt politikarane der dei er

Val 2021 Illustrasjon

-Eg vil oppmode mange til å besøke politikarane når dei står på stand, delta i opne møte der vi vert invitert inn og stille spørsmål, seier fylkesleiar Anders Felde.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingane

Bondelaga i Bergen og omegn tok initiativ til å invitere Bodhild Fjelltveit og Anders Felde til å snakke om jordbruksforhandlingane og korleis dei går føre seg. Torsdag er det møte på Kokstadflaten.

Ei vandring gjennom fleire 1000-års beitebruk

Kva må til for å oppretthalde og vidareutvikle bruken av utmarksbeite?

Invitasjon til fagdag om vatningsanlegg

Måndag 6.september inviterer Norsk Landbruksrådgiving Vest til fagtur til Lom for å sjå på ulike løysingar og prisklassar på vatningsanlegg.

Bondetinget - Vestland Teater

- Dette må de ikkje gå glipp av, seier fylkesleiar Anders Felde om den nye produksjonen til Vestland Teater.

Felles forventningar for styrka norsk matproduksjon

NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Norges Bondelag går saman om fem forventningar for vidare vekst i norsk matproduksjon til ei komande regjering etter valet i haust.

Flaskehalsar gjev meir trafikk og meir utslepp

Vestland Bondelag har invitert politikarar til to møte om flaskehalsar for transport på kommune- og fylkesvegar i Vestland. Den første samlinga var på Byrkjelo.

Korleis styrke småfehaldet og utmarksressursane?

Lars Bø inviterte politikarar til ein lærerik dag på stølen Fyrjo i Vossafjella. Tema var korleis vi kan nytte utmarksressursane i Vestland til å utvikle og styrke verdiskapinga frå småfehaldet.

Hugs skyteprøven før hjortejakta

Hjort Viksdalen

Har du hugsa å teke skyteprøven før hjortejakta? I år må du gjennomføre siste del av prøven med skyting mot dyrefigur.

Ledig stilling som Klimakoordinator

Klimakoordinator

Klimakoordinatoren skal, med bakgrunn i Landbrukets Klimaplan, koordinere klimaarbeidet i landbruket som rettar seg mot bonden og gardsdrifta i Vestland. Søknadsfristen er 3. september. Du finn kunnskap om stillinga nedanfor.

#vidyrkerlandet - Vossestrand Bondelag

#vidyrkerlandet kampanjen viser igjen i barnehagane i Voss Herad.

Geit i verdsarven

Bonden og beitedyra gjer ein fantastisk jobb for landskapet! Geita er ein stor bidragsytar til å oppretthalde landskapet i verdsarven i Aurland.

- Me treng eit landbruksløft

Eit samla landbruk ber politikarane for komande Stortingsperiode forplikte seg til å løfte framtidsutsiktene til norske matprodusentar.

Eit samla landbruk ber politikarane for komande Stortingsperiode forplikte seg til å løfte framtidsutsiktene til norske matprodusentar.

Korleis vert framtida for mjølkebruk?

Klarar vi å utvikle mange nok mjølkebruk i Vestland i framtida var hovudtemaet i møtet i Omvikdalen denne veka. Politikarane var invitert heim på garden til styremedlem Kjersti Hjelmeland og familien.

Korleis utvikle fruktnæringa i Vestland?

Fylkesstyret i Vestland Bondelag har invitert dei komande stortingsrepresentantane og varaene til møte med ulike tema innan landbruk. I Ulensvang var det fruktdyrking som stod på programmet.

Korleis utvikle og styrke verdiskapinga frå storfehaldet i Vestland?

Temadag i Sunnfjord

Det var tema då Vestland Bondelag inviterte til politikardag i Sunnfjord.

Våre samarbeidspartnere