Nyhende frå Vestland Bondelag

Blide karar i Lærdal

Viktor Yttri og Loe Ramshus Sælthun

- Vi har fått 6 nye medlemer i 2020, og er godt nøgde med det seier leiar i Lærdal Bondelag Njål Kaardal Golf

Bekjemping av smågnagarar

Norsk Landbruksrådgjeving tilbyr nettbaserte kurs på Teams som du treng om du skal få autorisasjon til kjøp og bruk av gnagarmiddel på garden din.

Bonde mellom fjord og fjell

- Me har eit fantastisk flott landskap å drive i som bonde i Vestland, men det har jo sine utfordringar, seier styremedlem Olav Myhr.

Godt oppmøte på årsmøtet i Hyen Bondelag

Torunn Ommedal Aandstad og Solfrid Utheim Rygg

- Styret i Hyen bondelag har hatt god aktivitet i år og, og er flinke til å ta tak i viktige og aktuelle saker som klimarbeid i kommunen og veterinærtilskot, seier fylkeslaget sin representant Gry Invild Agjeld

Vi skal løfte fram alle

Gry Ingvild Agjeld

Ei viktig arbeidsoppgåve for Vestland Bondelag blir å gjere vestlandbonden synleg, både suksesshistorier og utfordringar. Målet er å bli eit sterkt lag som gjer ein forskjell, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Arbeidsutvalet i Vestland samla for første gong

AU Vestland Bondelag

- Det er viktig å kome raskt i gong med arbeidet, seier fylkesleiar Anders Felde. Det er mange viktige aktuelle saker i spel, der utfallet er viktig for vestlandsbonden. Samstundes skal vi bygge ein ny organisasjon i Vestland Bondelag.

Viktig avgjerd av Landbruks- og Matministeren

Anders Felde

- Ein siger for distriktsjordbruket og avgjerande for eit landbruk over heile landet i framtida, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Årdal Bondelag med flott tilbod til unge bønder

- I vårt vesle lokallag er det stort når det vert gjennomført generasjonsskifte på fleire av bruka i kommunen omtrent samstundes seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Våre samarbeidspartnere