Nyhende frå Vestland Bondelag

Klart for digitalt fylkesårsmøte

Torsdag 11. mars er det klart for det første årsmøtet i Vestland Bondelag. Grunna koronarestriksjonane vert møtet digitalt.

Studiering i koronatid

Kvart år har lokallaga studiering der dei samlast for å diskutere kva dei meiner fylkeslaget skal prioritere i det årlege innspelet til jordbruksforhandlingane. I år måtte mange lokallag finne ei ny løysing.

Ammetåke, klink is, finn.no og usikre brunstsyklusar

Det er mykje ymse som blir diskutert i denne vekas prat med lokallagsleiarane...

Stopp! Les! Bli med! :)

Marianne Nordhus og Kjersti Hjelmeland frå verveutvalet i Vestland Bondelag kjem med viktig melding til alle innbyggjarar i Vestland!

Lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for ved- eller flisfyringsanlegg på garden din? Gardsvarmeprosjekt Vestlandet inviterer til fagleg påfyll i eit webinar 15. mars.

Bli med på viltwebinar 16. og 17.mars!

Viltseminaret 2020 vart utsett grunna korona. No blir det lagt opp til digitalt viltseminar så du kan delta frå di eiga stove, bli med her!

Kjekt å møtast

- Vi har stabil kulde, men elles er resten av tilværet ustabilt. Med ein svært oversikteleg møtelyd og romslege lokale fann vi det forsvarleg og gjennomføre siste kurskvelden i ein møteserie på tre, seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Trippel-søndag

På søndag er det fastelavnssøndag, morsdag og valentinsdag...

Våre samarbeidspartnere