Nyhende frå Vestland Bondelag

Beitepress frå hjort

Det er avgjerande å sjå på løysingar som kan få ned beitepresset frå hjort på innmark. Det å finne enkle løysingar som kan hjelpe grunneigarar i å dokumentere tapa er viktig.

Webinar: Velferdsordningar for bonden

Innlandet Bondelag og Vestland Bondelag inviterer medlemer til Teamsmøte om velferdsordningar for bonden ved sjukdom, svangerskap og fødsel, 4. mars kl. 19.00 – 20.30.

Inviterer til ope møte om dyrevelferd

- Måndag den 19. februar kjem seniorrådgjevar og veterinær i Norges Bondelag; Anja Fyksen Lillehaug (biletet) til Nordfjord, seier ein nøgd fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld

Inn på tunet-workshop i Førde og Bergen

Inn på tunet Norge SA med samarbeidspartnarar inviterer til workshop for etablerte og framtidige IPT-gardar.

Plansjar frå Landbrukshelga i Førde

Her kan du sjå plansjar frå innlegga på Landbrukshelg med bondesprell.

Temamøte om kraftforbaserte produksjonar

- Vi set pris på at næringa har etterlyst eige møte for dei kraftforbaserte produksjonane i førekant av jordbruksforhandlingane, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld

Eigarskiftedag i Vestland 7. mai

Vestland Bondelag arrangerer kurs for dykk som er på veg inn i næringa og på tur ut av næringa eller på anna måte er involvert i ei gardsoverdraging. Kurset vert i Bergen.

Kurs for nye Inn på tunet tilbydarar

IPT Norge SA og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til kurs for nye IPT-tilbydarar 7.-8. mars på Scandic Hell i Stjørdal. Kurset passar også for deg som tenker på å starte med IPT.

Svært viktig vinter og vår føre oss

- Det var svært bra for oss i Vestland at begge nestleiarane og ein av styremedlemene i Norges Bondelag brukte to heile dagar saman med oss fylkesleiarane i Vestland og Møre og Romsdal og grøntutvalet for Vestlandet, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld.

Bli med på landbrukskonferanse i Etne 29.januar

Tema for konferansen er «Min gard sine ressursar» og «Bonden si framtid».

Landbruk er beredskap

Utan ei berekraftig inntekt i norsk matproduksjon er det ikkje poeng i å snakke om auka matvareberedskap, sa generalsekretær Sigrid Hjørnegård i si innleiing på landbrukskonferansen i Førde

Søk om støtte til nødaggregat gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige gått sammen om å etablere et nytt individuelt tiltak gjennom Bærekraftfondet, hvor du kan søke om støtte til nytt nødstrømsaggregat.

Endrer nye regler for lufting og mosjon

Nye krav om lufting og mosjon for kyr på bås endres allerede en uke etter de trådte i kraft. – Viser at vi blir lytta til, sier Bodhild Fjelltveit.

Inviterer til temakveldar før innspel til Jordbruksoppgjeret 2024

- Det er viktig at vi klarar å få til eit stort engasjement i Bondelaget før jordbruksoppgjeret 2024, seier leiar i fylkesstyret Gry Ingvild Agjeld. Møteserien på kveldstid den 8.-11. januar er ein start på innspelsarbeidet før forhandlingane. - Eg håpar at mange av medlemene finn det nyttig å vere med oss ein eller fleire kveldar held Agjeld fram.

Velkomen til landbrukshelg med bondesprell

Landbrukssamvirket Vest har gleda av å invitere deg til ei kjekk helg med fagleg påfyll, gode diskusjonar, framtidstru og mykje moro. Kom til Førde 19. - 20 januar og bli med. Oppdatert program finn du her.

Garden som arena for velferdstenester

Madeleine S. Sunde har skrive masteroppgåve om arbeidsretta tilbod på gard. Tilrettelagt arbeid er ein del av Inn på tunet.

Webinar med Harris: Grunneigaren i tvist

Her kan du sjå opptak av eit miniwebinar som advokatkontoret Harris hadde for medlemene våre om tvistesakar.

Velkomen til landbrukshelg med bondesprell

Landbrukssamvirket Vest har gleda av å invitere deg til ei kjekk helg med fagleg påfyll, gode diskusjonar, framtidstru og mykje moro. Kom til Førde 19. - 20 januar og bli med.

Ny leiar i Ulvik og Eidfjord Bondelag

Under årsmøtet til Ulvik og Eidfjord Bondelag vart Einar Langballe vald til ny leiar.

Paring på programmet

Det er sesong for paring av sau, og i fjøsen til Knut Tore Nes Hjelle skjer det mykje om dagen.

Beredskapsdag i Knarvik

Laurdag 18. november deltok Bondelaget på Beredskapsdagen i Knarvik. Familiedagen med aktivitetar for barn og vaksne, var ein presentasjon av totalberedskapen i Nordhordland.

Kurs for sekretærar og kasserarar i lokallaga

vestland Bondelag inviterar sekretærarane i lokallaga til kurs på Teams 6. desember kl. 19.30 – 21.00 og kurs for kasserarar 5. desember kl 19.30 – 21.00.

Presentasjonar frå leiarmøtet

Her kan du sjå presentasjonane frå leiarmøtet førre veke, samt ein vervevideo som hadde premiere på leiarmøtet.

Webinar med Harris: Grunneigaren i tvist

15. desember inviterer Vestland Bondelag til webinaret Grunneigaren i tvist, korleis går ein då fram? Det faglege innhaldet er ved advokat Børje Hoff frå Harris Advokatfirma AS.

Presisjonslandbruksdag i Omvikdalen

Velkommen til ein praktisk og inspirende dag i Omvikdalen med fagtema presisjonslandbruk, 7. desember klokka 11-15.

Velkomen til landbrukshelg med bondesprell

Landbrukssamvirket Vest har gleda av å invitere deg til ei kjekk helg med fagleg påfyll, gode diskusjonar, framtidstru og mykje moro. Kom til Førde 19. - 20 januar og bli med.

Vellukka leiarmøte på Skei

Vestland Bondelag har hatt to gode dagar på leiarmøte på Skei. Det vart gode diskusjonar og stort engasjement.

Glimt frå dag to av leiarmøte

Leiarmøte er godt i gang, sjå bileter frå samlinga her.

Leiarmøte 2023

Leiarmøte i Vestland Bondelag har starta. Me gler oss til to flotte dagar på Skei i Jølster.

Kjekt årsmøte i Omvikdalen Bondelag

Sjå glimt frå møtet her.

Vellukka årsmøte i Viksdalen

Erlend Brede Fossen held fram som leiar for laget.

Jørgen Naustdal held fram med å leie Førde Bondelag

31. oktober hadde Førde Bondelag årsmøte.

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok?

Norsk Hjortesenter med fleire inviterer til Webinar der det vert sett fokus på auka verdiskaping frå viltkjøt. I dette webinaret presenterer vi resultat frå ei nasjonal og ei regional (Vestland) undersøking blant aktørane i viltkjøtnæringa. Webinaret er planlagt til onsdag den 22. november.

Innovasjonskveld for damer

- Denne måndagskvelden ser eg verkeleg fram til seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld. Den 20. november er det eit mål å samle 100 kvinner til ein inspirerande, kunnskapsbyggande og nettverksbyggande kveld i Sogndal

Sammen når vi målet

Det er verveperiode i Norges Bondelag. Så langt er det vervet 600 nye medlemmer siden 1. oktober i år.

Påmelding til leiarmøtet er sendt ut

Lokallagsleiarane er kalla inn til leiarmøte 23.-24. november på Thon hotel Jølster i Skei. Vi gleder oss til å samle organisasjonen til fagleg påfyll og sosialt samvær, og håpar at så mange som mogeleg kan komme

Gratulerer så mykje til Indrefjord Gard

- Det er so kjekt at Ole-Ivar Aam Sognnes og Ina Margrethe Nordahl Sognnes, som driv Indrefjord Gard, i dag fekk tildelt den regionale Bygdeutviklingsprisen for Vestland, seier leiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld.

Årsmøte i Breim Bondelag

Tysdag 31.oktober hadde Breim Bondelag årsmøte hjå Bakar Jon.

Bondelaget på BIFF

Vestland Bondelag har deltatt med fagleg innleiing for skuleklassar i samband med framvising av «The farmer and the hipster» under Bergen internasjonale filmfestival.

Ny leiar i Gaular Bondelag

Ole Magnus Mo tek over vervet etter Margunn Myrmel Øren.

Korleis kan norske kommunar bidra til utslippskutt i landbruket?

Bli med på frukostseminar 16. november og sjå den nye rettleiaren med gode tips til kommunen om klimatiltak i landbruket.

Inviterer til:

- Eg er glad for at vi har fått til denne møtekvelden der vi set fokus på psykisk helse, seier leiar i Oppstryn Bondelag Rolf Olav Gjørven

Anders K. Mundal held fram som leiar

Det vart klart under årsmøte til Fjærland Bondelag. Les referat frå hendinga her.

Vellukka årsmøte i Aurland

Fredag 27.oktober hadde Aurland Bondelag årsmøte. Det var ei kjekk stund med gode diskusjonar.

Ny leiar i Nordsida Bondelag

Under årsmøte til Nordsida Bondelag vart Marianne Roset valgt til ny leiar.

Ny leiar og heider til Open gard arrangør

Eksingedalen og Vaksdal Bondelag har fått ny leiar, medan Sveio Bondelag fekk heider for mange år med Open Gard.

Held fram som leiar

Leidulv B. Stavø held fram som leiar for Flora Bondelag. Det vart klart etter årsmøtet til laget.

Siste frist for påmelding til Ny bonde samling på Skei

Klar for å bli med på ei kjekk samling på Skei 3.-4.november? Siste frist for påmelding er 19.oktober!

Stig Asle Midtbø held fram som leiar

19.oktober hadde Norddalsfjord Bondelag årsmøte. Les referat frå møtet her.

Landbrukshelg med bondesprell

Hald av datoen 19.-20. januar! Då håpar vi å samle bønder og andre med interesse for norsk matproduksjon frå heile Vestland i Førde.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere