Nyhende frå Vestland Bondelag

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale legges det opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen klargjøringer.

Stortingsflertallet støtter jordbruksavtalen

Regjeringspartiene sikrer flertall sammen med Sosialistisk venstreparti til jordbruksavtalen. Bra at Stortinget anerkjenner jordbrukets forhandlingsrett og sikrer flertall for en framforhandlet jordbruksavtale sier lederen i Norges Bondelag

Klimasmarte spydspissbønder i Vestland

Denne veka samla dei klimasmarte spydspissbøndene seg til eit oppdateringsmøte på Teams. I Vestland har vi tre spydspissbønder, og det er plass til fleire.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Seier nei til høgare i tollfrie kvotar

- Vi stiller oss undrande til om det er gjort grundige nok utgreiingar av konsekvensane av stadig høgare tollfrie kvotar for import av industribær, skriv Grøntutvalet for Vestlandet i sitt høyringssvar.

Open Gard på Bømlo

2.pinsedag arrangerte Bømlo Open Gard. Det var ein vellukka dag, men mykje kjekt på programmet.

Bli med på laget

I Bondelaget har me plass til fleire medlemmer, ynskjer du å bli ein del av Bondelagsfamilien?

Velkommen til Åpen Gård 2023!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Velkomen til Open Gard på Bømlo

2. pinsedag, Måndag den 29. mai frå klokka 11:00, kan du delta på Open Gard hos Olaug og Magne Mæland på Nordre Mæland i Bømlo kommune

Bli med på Bergen Matfestival

Fredag 1.og laurdag 2. september er det norsk mat og lokalmat som står i høgsete i Bergen sentrum. Vestland Bondelag skal ha stand på Ung Matfest og fokus vert norsk berekraftig mat.

Semje i jordbruksoppgjeret

Norges Bondelag har blitt samde med staten om ei jordbruksavtale for 2024.

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Slik er jordbruksavtalen for melkeprodusenter

Bondelaget gikk inn i årets jordbruksforhandlinger med en særlig prioritering av melkeprodusentene. Denne prioriteringen synes også igjen i den inngåtte jordbruksavtalen.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Lokallaga sin kontakt i fylkesstyret

Fylkesstyret har delt lokallaga mellom seg og har ekstra ansvar for å følgje opp sine lokallag. Dei lokale tillitsvalde er sjølvsagt fri til å kontakte andre i styret.

Lokallaga ryddar plast

No på våren er det mange lokallag som samlar inn plast og har ryddedag i nærmiljøet.

- Eg er lite imponert

I dag la staten fram sitt tilbod i jordbruksoppgjeret.

- Verdas beste yrke

Oddbjørn Bratthole er ein positiv kar frå Vossestrand, han er også 3.vara i styret til Vestland Bondelag. Bli litt betre kjent med bonden frå Voss herad her.

- Har alltid visst eg skulle bli bonde

Bli kjent med Guro Stuve, nytt styremedlem i Vestland Bondelag.

Jordbruksoppgjøret for dummies

Fylkesleder Gry Ingvild Agjeld tar turen til Bergen når Bergen Bondelag og ByBonden inviterer til "Jordbruksoppgjøret for dummies" 9. mai.

Webinar med Harris: Vind og vasskraftutbygging

Denne veka inviterte vi advokatane Børje L. Hoff og Frode S. Halvorsen til å snakke om vasskraftutbygging, vindkraft og litt om solcelleparkar. Her finn du opptak frå webinaret.

- Avhengig av eit kraftig inntektsløft

Bondelaget sitt krav har ei økonomisk ramme på 6,9 mrd. kroner inkludert kostnadsdekning for 2021- 2023. Kravet vil gje ein samla inntektsvekst på 171.300 kr per årsverk, og av dette går 120.000 kr til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Høge forventningar til årets Jorbruksoppgjer

- Eg forventar at jordbruksoppgjeret skal verta så godt at det på sikt doblar inntektene på små og mellomstore bruk. Dessutan bør velferdsordningane bli betre, seier Tone Koløen som er leiar i Fitjar Bondelag

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kvotefri jakt på hjortekalv vert vidareført

- Det er bra at miljødirektoratet vidarefører ordninga med kvotefri jakt på hjortekalv, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

24 timar i saufjøset

Vestland Bondelag har besøkt Knut Tore Nes Hjelle. I 24 timar skulle me dokumentere korleis det var å vere sauebonde under lamminga. Kom det mange lam? Svaret vil overraske.

Øvre-Eide gård fekk Olavsrosa

Både ordførar og fylkesordførar var med under tildelinga då Arild Nydegger Øvre-Eide og Øvre-Eide gård fekk tildelt Olavsrosa.

Vårens vakraste eventyr

Korleis er det å vere sauebonde under lamminga? Vestland Bondelag tek turen til Eid for å finne ut akkurat det.

- Dramatisk for landbruket i Vestland

Inntekta til mjølkebonden fell, det syner ferske tal frå budsjettnemnda.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Bønder i Malawi har mistet alt i syklon, nå trenger de hjelp

Den tropiske syklonen Freddy rammet i mars det sørlige Afrika, og spesielt hardt gikk det utover Malawi, Madagaskar og Mosambik. Nå er det stort behov for både nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Webinar om vind og vasskraftverk

Vestland Bondelag inviterer alle medlemer til gratis webinar; Vind og vasskraftverk. Korleis ivareta grunneigaren sine interesser?

Endringer av konkurransepolitiske tilskudd i melkesektoren på høy tid

- Jeg er bekymret for den økonomiske bærekraften i prisutjevningsordningen for melk, selv om regjeringens endringsforslag er riktige steg i rett retning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Tal jerv i Indre Sogn er altfor høgt

- Eg er sterkt uroa for alle sporobservasjonane som kjem frå indre Sogn når det gjeld jerv, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld. No går vi inn i påska og det er mykje folk i fjellet. Mi oppmoding til dykk er å ta med noko som kan synleggjere målestokk, om de skulle kome over spor som kan vere jerv, held Agjeld fram.

Politisk debatt om bynært landbruk

Bergen Bondelag og Bybonden i Bergen inviterte til politisk debatt om det bynære landbruket i eit beredskapsperspektiv.

Ynskjer vidareføring av ordning med fri kalveskyting

- Det er ikkje tvil om at det er for mykje hjort i Vestland, og eg er glad for at vi skal ha møte med Landbruks- og Matdepartementet i dag for å drøfte vidare tiltak med mål om å redusere bestanden seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

Vellukka møte på Eid

Glimt frå ope temamøte om matberedskap, sjølvforsyning og berekraftig matproduksjon på Eid.

Det handla om hjort og gås

Fredag og laurdag denne veka deltok kring 90 personar på viltseminaret i Førde. i tillegg deltok kring 30 personar digitalt.

Samla inn 38 450 kr

Vestland Bondelag samla inn pengar til prosjektet "Bønder støttar bønder" i Malawi og hjelpearbeid i Ukraina under årsmøtet i Førde, og det vart ny rekord!

Fullsatt sal på eigeskiftekurs på Skei

Med ein god dose humor og mykje kunnskap losa advokat Jan Bangen 80 deltakarar gjennom ulike sider ved eigarskifte i landbruket.

Klimrådgjeving hos klimakoordinatoren

Endeleg var det klimakoordinator Lene Vangberg Monsen sin tur til å få klimarådgjeving på garden. Dette var den første rådgjevinga på sau både for Lene og for NLR Vest.

Viktig møte om gås

Det var godt oppmøte både fysisk og digitalt då Vestland Bondelag og Statsforvaltaren inviterte til seminar om gås og landbruk. Her kan du sjå opptak av innlegga.

Økonomien i mjølkeproduksjonen må få eit kraftig løft

- Med tydelege prioriteringar i ryggen ser eg fram til å delta i mitt første representantskap i Norges Bondelag som leiar i fylkeslaget, seier Gry Ingvild Agjeld.

OPEN GARD 2023: Påmeldinga er opna

- Vi håpar at mange av lokallaga i Vestland, anten åleine eller i samarbeid med andre lokallag/organisasjonar, planlegg å invitere barnefamiliar og andre til Open Gard i 2023, seier nestleiar i Vestland Bondelag Marianne Nordhus.

- Eg er stolt, ganske audmjuk og veldig glad

Fredag 10.mars vart Gry Ingvild Agjeld vald til ny leiar i Vestland Bondelag.

Gry Ingvild Agjeld tek over som leiar i Vestland Bondelag

Nye styremedlemer vart Knut Tore Nes Hjelle frå Eid Bondelag, Rolf Olav Gjørven frå Oppstryn Bondelag og Guro Stuve frå Vikøy og Øystese Bondelag.

Inntekt er sak nummer 1

- Inntekt er både eit mål og det viktigaste verkemiddelet. Det skal lønne seg å vere bonde, sa Bodhild Fjelltveit til årsmøtet i Vestland Bondelag

Minneord Reiel Felde

Æresmedlem Reiel Felde gjekk bort den 26. februar 2023. På årsmøtet i Vestland Bondelag vart Reiel Felde minna.

Våre samarbeidspartnere