Nyhende frå Vestland Bondelag

Aldri opplevd makan

Fylkesleiar Anders Felde

- Når vi ser det engasjementet som har vore i Vestland dei siste dagane, er det ikkje tvil om at mykje står på spel for ein framtidig norsk matproduksjon, seier ein audmjuk fylkesleiar Anders Felde

Føl Marianne og Nils Magne til Stortinget

- Eg får seie som Pippi; dette har eg aldri gjort før så det kan sikkert gå bra, seier nestleiar i Vestland Bondelag Marianne Nordhus.

BROT i jordbruksforhandlingane

- Avstanden var for stor mellom regjeringa si forståing av røynda og det inntektsløftet vi meiner er heilt naudsynt. Difor bryt vi, seier leiar i Vestland Bondelag Anders Felde.

Bli med på #bondetv

Torsdag 6.mai er det duka for Bondetv, med innblikk i bonde-kvardagen rundt omkring i landet. Bli med du òg.

Provokasjon mot norsk matproduksjon

– Tilbodet frå regjeringa tek ikkje inn over seg den alvorlege økonomiske situasjon som distriktsjordbruket står oppe i seier leiar i vestland Bondelag Anders Felde

Grøftekurset gjekk alt anna enn i grøfta :)

- Det er veldig kjekt å arrangere kurs når det er så vellukka, seier leiar i Gloppen Bondelag, Kristen Grov.

#vidyrkerlandet

Det spirer og gror i pallekarmane til barnehagane i Strandvik og Eikelandsosen.

Inspirasjon til lokal foredling av mjølk

Ostar: Foto Aud Slettehaug

- I dag er det lite foredling av kumjølk i Vestland, seier tilsett hos Statsforvaltaren Marit Hjortung. Landbruksselskapet i samarbeid med Statsforvaltaren og faglag inviterer til inspirasjonsdag for lokal foredling av mjølk i Vestland den 26. mai klokka 10:00 - 14:30 på den digitale plattformen Zoom

Våre samarbeidspartnere