Nyhende frå Vestland Bondelag

Velkomen til klimaprat 7. februar

Velkomen til ein times klimaprat med Helena Elvatun (NLR Vest) og Jan Asle Torstad (Tine) på Teams.

Det er ein samanheng mellom inntekt og mattryggleik

- I ei utrygg verd er det ikkje tvil om at mattryggleik er viktig og vert viktigare framover, sa ein svært engasjert generalsekretær Sigrid Hjørnegård i si innleiing til eitt av regionmøta i Vestland Bondelag i går kveld.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. No ber Bondelaget om samarbeid for å gje bonden sikkerheit, og for å unngå lågare matproduksjon.

Valnemnda er i rute

Valnemnda i Vestland Bondelag har jobba godt fram mot årsmøtet. No er dei samla på Gloppen hotell saman med fylkesstyret.

Klart for regionmøte

Vi invirerer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte neste veke. Grunna pandemien vert møta digitale. Sjå liste her for tidspunkt og program.

Svin og fjørfe har ein plass i Vestland

Engasjementet var stort på gårsdagens temamøte der det vart sett fokus på situasjonen for svineproduksjonen og fjørfeproduksjonen i førekant av jordbruksforhandlingane 2022. Nedanfor finn du lenkje til plansjane frå møtet.

Fekk du ikkje med deg temamøtet om mjølkeproduksjon og storfekjøtproduksjon i går?

- Då er ikkje alt håp ute seier styremedlem Olav Myhr (biletet), som var møteleiar for gårsdagens temamøte. Nedanfor finn du lenkje til innleiingane i møtet.

Innspelsrunde på småfe og sau

Måndag var det Teams-møte med tema småfe og sau. Møtet var det andre i rekka der styret i Vestland Bondelag inviterer medlemene til å kome med innspel føre jordbruksforhandlingane.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krev lågare straumrekning

- Straumordning for landbruket må på plass no, seier Anders Felde.

Innspelsrunde til jordbruksoppgjeret er starta

- Det vart ein god start på innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022, seier styremedlem Kari Sigrun Lysne, som var møteleiar i det første av 4 webinar som Vestland Bondelag arrangerer som ein oppstart av innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022.

Korleis få klimarådgjeving på garden?

Gode klimatiltak bidreg også til betre produksjon og lønsemd. Det er bra for drifta og bra for miljøet. Både NLR og Tine har godkjende klimarådgjevarar, og du kan få tilskot til rådgjeving frå RMP-midlane.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Vurderer samanslåing med Jølster Bondelag

- Vi vert færre aktive bønder som skal ta ansvar for mange verv, seier leiar i Stardalen Bondelag Nils Kjøsnes. Dette har utløyst ein diskusjon om samanslåing med Jølster Bondelag held han fram.

Jordbruksoppgjeret 2022 i startgropa

Like før jul vart studiemateriellet som skal nyttast i innspelsrunda før årets jordbruksoppgjer sendt ut til mellom andre tillitsvalde i lokallaga.

Kristian Aardal ny leiar i Kjølsdalen Bondelag

- Kjekt når yngre krefter tek på seg vervet som lokallagsleiar seier avtroppande leiar i Kjølsdalen Bondelag Bjørn Aardal

Pangstart - temaseminar føre jordbruksforhandlingane

Vestland Bondelag inviterer til digitale møte for medlemmene på viktige tema før jordbruksoppgjeret 2022.

Luke 24

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit fint gjennsyn med Øystein Støfring og Johanne Støfring. Saman spelte dei jula inn i Stavang kyrkje i 2016, snurr film.

Luke 23

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Atle Kringlen frå 2017.

Luke 22

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit gjennsyn frå 2019. Dagens luke er dedikert til klassikaren til julefrukosten, lammerull.

Luke 21

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Knut Byrkjenes Hauso frå 2018. Han er fruktbonde i Hardanger, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 20

Bak luke 20 får de møte Marianne Nordhus. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og nestleiar i Vestland Bondelag.

Luke 19

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho pynta gamlestova på garden til jul.

Luke 18

No kan du sjå kva som gøymer seg bak luke 18 i julekalenderen vår.

Luke 17

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Rolf Olav Gjørven frå 2019.

Luke 16

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag deler med ei luke frå 2019, og der finn du mange gode julegåvetips.

Luke 15

Bak luke 15 får de møte Kjersti Hjelmeland. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Kritisk kostnadsvekst for landbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om ei ordning som tek ned dei ekstraordinære straumkostnadane for veksthusnæringa.

Takka av etter 30 år i lokallagsstyret

- Ein av kvardagsbondelaget sine heltar vart takka av på årsmøtet i Veitastrond Bondelag sist veke, seier leiar i Veitastrond Bondelag Jimmy Hilleren

Luke 14

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Nils Magne Gjengedal. Julegåvetipset han kom med i 2019 står seg godt. Snurr film.

Luke 13

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med det legendariske luciatoget frå 2016.

Luke 12

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit kjekt gjennsyn med Marie Nicolaisen frå 2019. Ho jobbar på Sunnfjord Museum, og i luka får du kunnskap om gamal folketru natt til 13.desember.

Luke 11

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Jan Arve Midtbø frå 2018. Han er stolt bonde, og i kalenderluka fortel han om både gardsdrifta og juletradisjonar.

Luke 10

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Sigrun og Helga i Nøring. Nøring er ei lita bedrift i Hardanger, og dei produserer tradisjonell Hardangerbakst og godbitar frå naturen sitt spisskammer.

Glutenfrie lussekattar

I kalenderluka 13. desember finn du oppskrift på lussekattar. Det er ein del som av ulike årsaker ikkje kan ete gluten, så her får de ei glutenfri oppskrift til helga

Beitebruk og jerv går ikkje saman

- Småfenæringa i Jostedalen har lidd store tap til jerv sommaren 2021. Slik kan det ikkje halde fram var den tydelege meldinga frå årsmøtet i Jostedal Bondelag

Luke 9

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Ole Bjarne Hovland. Han er styremedlem i Vestland Bondelag, og me unner oss eit tilbakeblikk frå 2016 då me besøkte han på garden heime i Sogn.

Luke 8

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med sjølvaste julenissen.

Luke 7

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Renate Rendedal frå 2018.

Luke 6

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Lars Bø frå 2018. Han er bonde på Voss, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Vestlandsbonden held fram med å sakke akterut

I sum vart det ein liten auke i inntekta til Vestlandsbonden frå 2019 til 2020, men auken er vesentleg mindre enn landsgjennomsnittet.

Luke 5

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho tok julevasken i 2016.

Luke 4

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Gry Ingvild Agjeld. Ho er stolt sauebonde, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 3

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Kjartan Åsnes frå 2017.

Betre Investeringsverkemiddel må på plass no !

- Vi kan ikkje forstå at landbruks og matminister Sandra Borch ikkje bidreg til å løyse ei av dei største utfordringane vi har i bærebjelken i norsk landbruk.  Å utsette forbetra investeringsverkemiddel enno eit år, vil vere eit svik mot framtidsbonden, skriv fylkesleiar Anders Felde i eit ope lesarinnlegg

Luke 2

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn frå då Bondelaget var med Per Hilleren å lage spekepølser.

Luke 1

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Marit Flatjord. Me fekk vere med Flatjord å bake lefser i 2016, snurr film.

Kommunane treng kompetanse på landbruk

Produksjon av mat med utgangspunkt i kommunen sitt areal er ei framtidsnæring. Ei næring der menneske og teknologi i samspel med arealgrunnlag, offentleg lovverk og eit klima i endring skapar økonomiske verdiar i dykkar kommune, slik startar brevet som Vestland Bondelag har sendt til kommunane i fylket. Brevet er signert av fylkesleiar Anders Felde (biletet)

Valnemnda har starta arbeidet sitt

- Det er eit stort ansvar og eit viktig arbeid vi har framfor oss seier leiar i valnemnda i Vestland Bondelag Samson Hamre.

Årsmøte i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Camilla Avedal Ulvik vart attvald som leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag.

Våre samarbeidspartnere