Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

- No er vi i gang!

Første møte i ressursgruppa for Styving - landbruksmessa i Vestland vart arrangert veka før jul. Det blir festival 18. - 20.september 2020, hald av datoane!

Med ynskje om ei riktig god jul

Med denne musikalske helsinga vil me ynskje alle ei riktig god jul

Luke 23

Det er kvelden før kvelden og me kan opne den nestsiste luka i kalenderen vår.

Luke 22

Sjå kva som gøymer seg bak luke 22 i kalenderen vår.

Luke 21

Endeleg kan me opne luke 21 i julekalenderen vår.

Luke 20: ingen julefrukost utan...

Dagens luke er dedikert til klassikaren på julefrukosten, lammerull.

Luke 19

Bak luke 19 gøymer det seg eit godt julegåvetips.

Luke 18

Endeleg kan me opne luke 18 i julekalenderen vår.

Klar for regionmøta

- Det er betre at vi reiser kring på ti stader enn at dei tillitsvalde i lokallaga skal måtte reise lange vegar for å møte oss, seier fylkesleiar Anders Felde

Luke 17

No kan du opne luke 17 i julekalenderen vår.

Luke 16

Det er 16. desember, og ei ny luke kan opnast i julekalenderen.

Luke 15

I dag kan me opne luke 15 i julekalenderen vår.

Luke 14

I kveld kan du opne luke 14 i julekalenderen vår.

Luke 13

No kan du opne luke 13 i julekalenderen vår.

Luke 12

No kan du opne luke 12 i julekalenderen vår.

- Kan vi få sjå på avfallet dykkar?

Kvifor kjem eit team av designarar på besøk til Nortura Førde, Bruland Pallefabrikk og Tine Meieri Byrkjelo for å sjå på avfallet deira?

Luke 11

I dag kan me opne luke 11 i julekalenderen vår.

Inviterte fylkesvaraordføraren med på temadag om landbruk

- Vi må produsere meir av maten vi treng til eiga befolkning, sa mellom anna fylkesvaraordførar Natalia Antonia Golis frå partiet MDG i møte med representantar for landbruket og fylkesbondelaget i Lærdal og Aurland

Luke 10

Det er 10.desember, og du kan opne ei ny luke i julekalenderen vår.

Pelsdyr, demokrati og rettsprinsipp

Forstår ikkje regjeringspartia alminnelege demokrati- og rettsprinsipp? Dette spørsmålet stiller leiar i Breim Bondelag Arne Frode Øvreseth i eit lesarinnlegg som stod på trykk i Nationen sist veke.

Luke 9

No kan du opne luke ni i julekalenderen vår.

Møtte Hovudutval for Næring, naturressursar og innovasjon

- Det er flott at det nye Hovudutvalet for næring, naturressursar og Innovasjon (HNNI) i Vestland fylke sette landbruk på dagsorden i sitt første møte, seier fylkesleiar Anders Felde

Luke 8

No kan du sjå kven som gøymer seg bak luke åtte i julekalenderen vår.

Luke 7

No kan du opne luke sju i julekalenderen vår.

Kjenner seg overlaten til seg sjølv

Dagens forskrift for erstatning etter naturskade har lagt ansvaret fullt og heilt over på den skadelidde i å dokumentere alle skadene og søkje om erstatning. Kommunane er sett på sidelina og har lite å medverke med i etterkant av det som for dei innvolverte er svært dramtiske hendingar.

Luke 6

Endeleg kan me opne luke seks i julekalenderen vår.

Vi treng dei mindre mjølkebruka med oss inn i framtida

- At vi klarar å modernisere stadig mindre mjølkefjøs vil vere avgjerande for verdiskapinga og kulturlandskapet i Vestland, formidla ein svært tydeleg og engasjert prosjektleiar Jo Helge Sunde i møte med 6 Stortingsrepresentantar frå Høgre.

Luke 5

No kan du sjå kva som gøymer seg bak luke fem i julekalenderen vår.

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Avgjerande at heile Vestland framleis vert beiteprioritert område

- Eg ser ingen grunn til å endre geografi for dagens rovviltnemnder sa nestleiar Ole Bjarne Hovland i møte med 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar sist veke.

Luke 4

No kan du opne luke 4 i julekalenderen vår.

Vi må ikkje gå i fella og skape overproduksjon

- Det vil vere dramatisk om vi får mange år med for mykje plommer, bringebær og eple i den norske marknaden, sa epleprodusent Børre Tystad då han sist veke fekk besøk av 6 av Høgre sine Stortingsrepresentantar på heimgarden sin i Gloppen.

Luke 3

Bak den tredje luka i julekalenderen vår finn du fylkesleiar i Hordaland Bondelag Peder Nernæs.

Luke 2

No kan du opne den andre luka i julekalenderen vår.

Luke 1

No kan du opne første luka i julekalenderen vår.

Julekalender frå Sogn og Fjordane Bondelag

Tradisjon tru har Sogn og Fjordane Bondelag laga julekalender, og me gler oss til å vise den fram gjennom førjulstida. Her er ein liten smakebit på kva som ventar i desember.

Regjeringa lar uretten stå

–Det økte erstatningsbeløpet per mink betyr fremdeles ikke full erstatning for alle pelsdyrbøndene som mister livsgrunnlaget sitt, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Vellukka årsmøte på Dampen

Davik/Ålfoten Bondelag har hatt årsmøte, og på programmet sto tema som studiering, medlemstreff, nedskalering av mjølk og satsing på sau.

Høgre sitt landbruksnettverk kjem til Nordfjord

- Det er flott at så mange Stortingsrepresentantar frå Høgre tek turen til Gloppen og Jølster, seier fylkesleiar Anders Felde

Vestland får si eiga landbruksmesse!

Det er berre å begynne å glede seg, dette blir eit av dei største arrangementa i Sunnfjord, og finn stad allereie i september 2020!

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Oddbjørn gjekk av etter 25 år!

Voss Bondelag hadde innlegg frå amerikareise på årsmøtet, medan Strandebarm -Tørvikbygd Bondelag fekk ny leiar.

Kristen Grov held fram som leiar for Gloppen Bondelag

Årsmøtet til Gloppen bondelag var på Gloppebua midt i Sandane sentrum. Laget har 223 medlemmar og er veldig aktive på verving.

Nedskalering av mjølk, plastinnsamling og kommunale vegar

30.oktober hadde Fjærland Bondelag årsmøte på bygdahuset.

No kan du bli med på mentorordninga i landbruket

Vil du som ny bonde eller bonde i ein utviklingsfase ha ein erfaren diskusjonspartnar? Eller er du ein erfaren bonde som kan tenkje deg å dele erfaring med andre? Då er mentorordninga midt i blinken for deg.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Thomas Rastad held fram som leiar for Aurland Bondelag

Tysdag 19.november hadde Aurland Bondelag årsmøte. På programmet sto mellom anna jordvern, salteforbod og besøk av ordføraren.

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Årsmøte i lokallaga

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere