21. mars klokka 11-12.30

Klima Vest og Vestland Bondelag inviterer til ei rekke lunsjwebinar framover. Tema er garden som ressurs og berekraft.

Første webinaret er om mogelegeheiter for droner i framtidas landbruk og NLR sitt droneprosjekt.

Utviklinga av dronar og kunstig intelligens for landbruket går fort. Tema for webinaret er ny teknologi som kan vere aktuell for Vestlandsbonden, og om teknologien kan vera eit nyttig hjelpemiddel for eit betre klima og auka berekraft i produksjonen.

Du får også informasjon om aktuelle prosjekt i NLR.

Påmelding innan 20. mars.