Webinaret var eit samarbeid mellom Klima Vest og Vestland Bondelag. Dette  er det første webinaret i ein serie med tema "garden som ressurs og berekraft".

Utviklinga av dronar og kunstig intelligens for landbruket går fort. Tema for webinaret er ny teknologi som kan vere aktuell for Vestlandsbonden, og om teknologien kan vera eit nyttig hjelpemiddel for eit betre klima og auka berekraft i produksjonen.

Du får også informasjon om aktuelle prosjekt i NLR.