Det er kjekt å sjå engasjement lokalt, for dette er alvor. I dag er dagen. Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket skal handsama i Stortinget.

 

ENGASJEMENT: Eid Bondelag organiserte i dag ein lokal demonstrasjon.

 

OM DEMONSTRASJONEN: Stemningsraport ved vår utegåande reporter Nils Magne Gjengedal.

 

ORDFØRAR I STAD KOMMUNE: Sigurd Reksnes.

 

OM DEMONSTRASJONEN: Sjå intervju med Tom-Even Svanevik Langø (leiar i Eid Bondelag) og Knut Tore Nes Hjelle (styremedlem i Vestland Bondelag).