Dersom du ynskjer å vite meir om vår beredskap eller du treng hjelp i ein situasjon, ta kontakt med oss:

Organisasjonssjef Lars Peter Taule, tlf 90858555

Fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld, tlf 90502184

 

I akutte og livstrugande tilfelle av sjukdom eller skade, ring: 113

Brann: 110

Legevakt: 116 117

Har du behov for å snakke med nokon:

Mental Helse: 116 123

Kirkens SOS: 22 40 00 40

 

Vi oppmodar alle til å legge inn i eigen kjernejournal på helsenorge.no at ein har ansvar for gardsdrift. Du må logge inn med BankID for å gjere dette (du finn lenkje i oversikta til høgre). Gå inn via "dine registreringer" og bruk "næraste pårørande"-feltet til å skrive at du er dyreeigar og kven som skal kontaktas dersom det skjer noko med deg. Dette kan til dømes vere avløysarlaget ditt.

Ha ein oppdatert beredskapsplan på garden, lett tilgjengeleg. Dette inneber at innstruks for fjøsstell og andre gjeremål òg skal vere oppdaterte dersom det skjer noko med deg og andre må trå til på kort varsel.

 

Her finn du oversikt over beredskapsplakatar for Vestland Bondelag. Plakatane inneheld tilpassa informasjon for ulike hendingar for å vere ei enklare :

 

Nyttige nettsider om atomberedskap:

Beredskap

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som har ansvar for beredskap ved atomhendelser. De har oppdatert informasjon på sine nettsider. www.dsa.no De uttaler at dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. Mest sannsynlig vil det ikke bli nødvendig å bruke jodtabletter. Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon. Disse tiltakene er det Mattilsynet som har ansvaret for.

Mattilsynets rolle:

Mattilsynet har planer for håndtering av et eventuelt radioaktivt nedfall og forurensing som vil settes i verk når situasjonen tilsier at dette er nødvendig. Informasjon om aktuelle tiltak vil være koordinert med tiltak i samfunnet ellers.

Norges Bondelag har god dialog med Mattilsynet om dette, og vil videreformidler informasjon til landbruket. Les mer her.

 

Hvordan begrense skadene hvis det skjer en atomhendelse?

Mattilsynet har nå publisert en fagartikkel som omhandler aktuelle tiltak. Den er vil gi svar på mange av de konkrete spørsmålene bønder har. 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/atomberedskap_hvordan_kan_man_begrense_skadene_i_naeringsmiddelproduksjonen_ved_en_ulykke.46174

 

Drikkevann

Mange bønder har spørsmål om drikkevann til mennesker og dyr ved en eventuell atomhendelse. Generelt er ikke drikkevann er spesielt utsatt ved en atomhendelse. Vann fra grunnvannsbrønner er generelt godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse. Ved en atomhendelse kan grunnvannet likevel bli påvirket over tid. Dette avhenger av type forurensning og forholdene rundt brønnen. Overflatevann er heller ikke spesielt utsatt ved en atomhendelse. Dette skyldes fortynningseffekten.

Her kan du lese mer.