Vestland Bondelag

Hafstadvegen 21,
6800 Førde

Kokstadflaten 36
5257 Kokstad

Hafstadvegen 21,
6800 Førde

Kokstadflaten 36
5257 Kokstad

Organisasjonssjef

Lars Peter Taule

Fylkesleiar

Anders Felde

Nestleiar

Marianne Nordhus

Våre samarbeidspartnere