Vestland Bondelag

Fjellvegen 11,
6800 Førde

Kokstadflaten 36
5257 Kokstad

Fjellvegen 11,
6800 Førde

Kokstadflaten 36
5257 Kokstad

Organisasjonssjef

Lars Peter Taule

Leiar

Gry Ingvild Agjeld

Nestleiar

Kjersti Hjelmeland

Våre samarbeidspartnere