KLØYVE VED: Elevane fekk prøve å hogge ved.

 

BRA INNSATS: Her er nokre av sekkene elevane laga til.

 

FJØSBESØK: Elevane fekk også innom fjøsen ein tur.

 

EIN FIN KALV: Elevane fekk mellom anna helse på den fine kalven.

 

LÆRARANE: To av lærarane som var med. Dei hadde ein fin dag saman med elevane.

 

BONDELAGET: Det sto fleire postar på programmet. Mellom anna kunne elevane steike mjølkekaker, slå spikar og gå natursti.

 

KJEKK DAG: Elevane let vel over gardsbesøket.