Vestland Bondelag inviterer alle bruksmedlemer til fagmøte med fokus på dei ulike produksjonane.

Møta vert gjennomført digitalt på TEAMS den andre veka i januar 2024.  Møta tek til klokka 20:00 på kvelden og varer i kring 90 minutt.  Møta er tenkt som god kunnskapsbygging til lokallaga sitt arbeid med innspel i førekant av jordbruksforhandlingane 2024.   Det vert også høve til å møte sentralt tillitsvalde og tilsette i organisasjonen. 

  • 8. januar klokka 20:00 - Sau og Lam
  • 9. januar klokka 20:00 - Mjølkeproduksjon ku
  • 9. januar klokka 20:00 - Grøntproduksjonen
  • 10. januar klokka 20:00 - Ammeku
  • 10. januar klokka 20:00 - Mjølkeproduksjon Geit
  • 11.januar klokka 20:00 - Velferdsordningane

Du kan stille spørsmål og melde deg på HER

Frist påmelding: Klokka 10:00 same dag som møtet skal vere

Delatjer program for temakveldane finn du HER og nedanfor i teksten

 

Måndag 8. januar 2024 klokka 20:00: SAU og LAM

20:00:   Velkomen ved møteleiar Knut Tore Nes Hjelle (nestleiar i Vestland Bondelag)

20:10:   Slik kan jordbruksoppgjeret medverke til å styrke økonomien i produksjon av sau og lam

                Innleiing ved Bodhild Fjelltveit, 2. nestleiar Norges Bondelag

                Tid til korte oppklarande spørsmål

20:40:  Kva må til for å styrke sauehaldet i Vestland?

              Innleiing ved Reidar Kallestad, leiar HSG og Ragnhild Sæle, leiar SFSG

21:00:  Spørsmål og dialog med utgangspunkt i innleiingane

              Spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat, munnlege spørsmål i møtet –  dialog

21:30:  Takk for i kveld ved Knut Tore Nes Hjelle/Guro Stuve

 

Tysdag 9. januar 2024 klokka 20:00: MJØLKEPRODUKSJON KU

20:00: Velkomen ved møteleiar Gry Ingvild Agjeld (leiar i Vestland Bondelag)

20:10:  Slik kan jordbruksoppgjeret 2024 medverke til å styrke økonomien i produksjon av mjølk

               Innleiing ved Anders Huus, seniorrådgjevar i Norges Bondelag

20:30:   Marknadsutsikter for norsk mjølk

               Innleiing ved Rolf Øyvind Thune, nestleiar Tine SA

20:50  Spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat og munnlege spørsmål i møtet –  dialog

21:20:  Takk for i kveld ved Gry Ingvild Agjeld/Olav Myhr

Tysdag 9. januar 2024 klokka 20:00: Grøntproduksjonen

20:00:   Velkomen ved møteleiar Knut Tore Nes Hjelle (nestleiar i Vestland Bondelag)

20:10: Slik kan jordbruksoppgjeret vere med på å legge til rette for vekst i produksjon av grønt i heile landet

                Innleiing v/ Egil Christopher Hoen, 1. nestleiar i Norges Bondelag

Tid til svare ut spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat og munnlege spørsmål i møtet – dialog

21:20    Takk for i kveld ved Knut Tore Nes Hjelle/Knut Byrkjenes Hauso

Onsdag 10. januar 2024 klokka 20:00: Ammekuproduksjonen

20:00:   Velkomen ved møteleiar Kjersti Hjelmeland (Styremedlem i Vestland Bondelag)

20:10:  Korleis påverkar marknaden økonomien i storfekjøtproduksjonen?

             Innleiing ved Harald Selsaas, Rådgjevar økonomi/tilførsel i vest

20:40:  Kva må til for å styrke kjøtproduksjon på ammeku i Vestland?

             Innleiing ved Anita Sæther, leiar Tyr Sogn og Fjordane

Tid til svare ut spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat og munnlege spørsmål i møtet – dialog

21:20:  Takk for i kveld ved Kjersti Hjelmeland/Rolf Olav Gjørven

 

Onsdag 10. januar 2024 klokka 20:00: Mjølkeproduksjon Geit

20:00: Velkomen ved møteleiar Gry Ingvild Agjeld (leiar i Vestland Bondelag)

20:10:    Slik kan jordbruksoppgjeret 2024 medverke til å styrke økonomien i produksjon av kje- og geitkjøt

                Innleiing ved Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura

20:30:   Marknadsutsikter for norsk geitmjølk

                Innleiing ved Helge Arne Espeland, styremedlem Tine SA

20:50:   Tid til svare ut spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat, spørsmål i møtet – dialog

21:20:  Takk for i kveld ved Gry Ingvild Agjeld

 

Torsdag 11. januar 2024 klokka 20:00: Velferdsordningane

20:00:   Velkomen ved møteleiar Kjersti Hjelmeland (Styremedlem i Vestland Bondelag)

20:10:  Erfaring frå arbeid med velferdsordningane sett frå NLT si side

                Kvar vil det vere størst trong for endringar?

Innleiing ved Janne Aagensen, styremedlem Norske Landbrukstenester

20:30    Babycall -  Døme på hjelp til å finne fram i forskrifter, lover og rettar ein har som sjølvstendig

               næringsdrivande

                – Det er mer komplisert for bonden, særlig på grunn av at det å være bonde ikke er en 8/16-jobb,

   inntekter som svinger fra år til år og ofte i tillegg arbeidsforhold utenfor gården. Dette kan skape

   tvil om hvordan Nav-reglene skal anvendes for bonden, sier Midling-Hansen.

                Innleiing ved advokat Elise Midling – Hansen

21:00:   Tid til svare ut spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat, spørsmål i møtet – dialog

21:30    Takk for i kveld ved Kjersti Hjelmeland/ Kari Sigrun Lysne

VELKOMEN - HUGS Å MELDE DEG PÅ