Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

Nyttårshelsing frå landbruksdirektøren

Sjå Christian Rekkedal, landbruksdirektør i Sogn og Fjordane, oppsummere landbruksåret 2018.

Kurs i landbruket

Sjå kursoversikt her.

Julekalenderen 2018

Gjennom desember har me truffe dyktige bønder, flinke lokalmatprodusentar og fått kjekke juletips. Sjå heile julekalenderen til Sogn og Fjordane Bondelag her.

Luke 24

Endeleg er julafta her, og du kan opne den aller aller siste luka i julekalenderen vår.

Luke 23

No kan du opne luke 23 i julekalenderen vår.

Luke 22

No kan du opne luke 22 i julekalenderen vår.

Luke 21

Endeleg kan me opne luke 21 i julekalenderen vår.

Fekk heider for 26 års arbeid i Bondelaget

- Det vert aldri vanlege arbeidsdagar i Bondelaget,og det er gjerne det som gjer at ein finn arbeidslyst til å jobbe så mykje så lenge, sa Merete Støfring då ho fekk merksemd for 26 år som tilsett i Norges Bondelag.

Luke 20

Me skriv alt 20. desember, og du kan opne ei ny luke i julekalenderen vår.

Nytt frå Fylkesmannen

Her kan du mellom anna lese at Marta Bjørgum Meland og Mekjell Meland fekk kulturlandskapsprisen, om Bybonden og om verdas beste ost frå Fana.

Luke 19

Tida flyr, og me kan alt opne luke 19 i julekalenderen vår.

Sogn og Fjordane Bondelag støtter rettsaka til pelsdyrbøndene

Styret i Sogn og Fjordane Bondelag støttar rettsaka med 10 000 kroner.

Luke 18

I kveld kan me endeleg opne luke 18 i julekalenderen vår.

Krev ekstraordinært uttak av jerv

- Vi har ein situasjon i grensefjella mellom Oppland og Sogn og Fjordane med eit altfor stort tal jerv sett i høve til at beitedyra skal ha prioritet, seier fylkesleiar Anders Felde. Særleg registrerer vi at talet på jervetisper er mykje høgare enn på lenge. Difor må det gjerast uttak i vinter.

- Regjeringa respekterer ikkje rovdyrforliket

Regjeringa, med statsminister Erna Solberg i spissen, nektar å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. I praksis vil det seie at FrP, Høgre og Venstre etablerer eit norsk ulvereservat.

Luke 17

Sjå kven som gøymer seg bak luke 17 i julekalenderen vår her.

Autorisasjonskurs i NLR Vest 2019

Her finn du informasjon og påmelding til autorisasjonskurs i plantevern, og autorisasjonskurs - tiltak mot smågnagarar.

Luke 16

I kveld kan du opne luke 16 i julekalenderen vår.

Skrantesjuka er ikkje bekjempa

- Det er hovedbodskapen i ei oppdatering av tidlegare risikovurdering av skrantesjuke frå Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Oppdateringa er gjort på oppdrag frå Mattilsynet

Luke 15

No kan du opne luke 15 i julekalenderen vår.

Luke 14

Sjå kven som dukkar opp i luke 14 i julekalenderen vår.

Håplaust

- Lovforbodet som hindrar nydyrking av myr skil ikkje mellom grunn og djup myr. Her må faktisk Stortinget sette ned foten, og be regjeringa prøve med eit nytt justert lovforslag seier ein svært tydeleg fylkesleiar Anders Felde

Kurs for gnagarbekjemping

Bondelaget har jobba for at bønder skal kunne bruke gnagarmiddel på eigen gard. No er det lov dersom du har gyldig plantevernmiddelautorisasjon og har gått på kurs for gnagarbekjemping. Begge kursa kan du ta hos NLR.

Luke 13

I kveld får du sjå luke 13 i julekalenderen vår.

Lokkekurs på rev

Eit «bruksanvisningskurs» der føremålet er å sørge for at deltakarane skaffar seg mest mogleg informasjon og står best rusta til å gå ut å lokke inn rev på eiga hand dagen etter kurset.

Luke 12

No kan du sjå kven som gøymer seg bak luke 12 i julekalenderen vår.

Luke 11

No kan du endeleg opne luke 11 i julekalenderen vår.

Luke 10

No kan du opne luke ti i julekalenderen vår.

Vurderer samanslåing med Kjølsdalen

- Det er naturleg at vi etterkvart sonderer om det vil vere mogleg å verte ein del av Kjølsdalen Bondelag, seier leiar i Bryggja Bondelag Bjørg Marie Roset.

Luke 9

No kan du endeleg opne luke ni i julekalenderen vår.

Luke 8

No kan du opne luke 8 i julekalenderen vår.

Luke 7

No kan du opne luke sju i julekalenderen vår.

På besøk i Sogndalsdalen

Fredag 7. desember inviterte Sogndal Bondelag stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) på besøk til Sogndalsdalen. Der besøkte han mellom anna Selseng gardsysteri.

Luke 6

No kan du opne luke seks i julekalenden vår.

Sjølv ihuga vegetarianarar kan ikkje leve av gras

Vi kan leve utan olje, kull og gass, det same kan ikkje seiast om mat, skriv leiar Kjetil Mehl i Nationen.

Luke 5

No kan du opne luke fem i julekalenderen vår.

Kan vi ete oss ut av miljøproblema ?

Lesarinnlegg av Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag.

Luke 4

No kan du opne luke fire i julekalenderen vår.

Luke 3

No kan du opne den tredje luka i julekalenderen vår.

Gode tradisjonar skal vi ta vare på

- Da var skikkeleg kjekt å få vere med på årsmøtet i Loen Bondelag seier styremedlem Nils Magne Gjengedal. Loen sitt årsmøte var det ellevte i rekka for Nils Magne denne hausten.

Luke 2

No kan du opne den andre luka i julekalenderen vår.

Luke 1

No kan du opne første luka i julekalenderen vår.

Julekalender frå Sogn og Fjordane Bondelag

Tradisjonen tru har Sogn og Fjordane Bondelag laga julekalender. Denne gongen er det også med bønder frå Hordaland. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Årdal Bondelag held fram som eige lokallag

- Da er kjekt å ha årsmøte samstundes som Lærdal Bondelag, slik at vi kan ha felles fagdel, men vi held fram som eige lag også i 2019 seier Ole Bjarne Hovland som er leiar i Årdal Bondelag.

Imponerande oppmøte på årsmøtet i Veitastrond Bondelag

- Eg er godt nøgd med at 23 av medlemene i Veitastrond Bondelag deltok på årsmøtet. Det vitnar om engasjement, seier leiar Jimmy Hilleren som held fram i leiarstolen etter årsmøtet.

Me har laga julekalender

Tradisjonen tru har Sogn og Fjordane Bondelag laga julekalender i år også. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Open Gard fungerer godt i Flora

- Vi har eit godt samarbeid med dei to andre laga i Flora. Ved å skifte på å ta ansvaret for Open Gard klarar vi å gjennomføre tilskipinga kvart år i kommunen vår, seier leiar i Flora Bondelag Leidulv B. Stavø

Opptekne av kva tenester "nye Sogndal kommune" kan yte til landbruksnæringa

- Vi er spent på kva plass landbruket vil få i den nye Sogndal kommune. Landbruket er ei viktig næring, og det vil vere avgjerande at kommunen har både tilsette og politikarar med god kunnskap om landbruket, seier leiar i Sogndal Bondelag Jostein Flatland

Utfordringar med å finne nytt styre i Selje- og Stadtlandet Bondelag

Leiar i Selje- og Stadtlandet Bondelag, Salvatore Ligia ynskjer avløysing, men det hadde ikkje lukkast valnemnda å finne ny leiar til årsmøtet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere