Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

- Takk for seks fine år i Bondelaget

01.01.2017 byrjar Anita Sæther i ny jobb. Ho har vore rådgjevar på kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag sidan 2011.

Inviterer styra i lokallaga til regionmøte

I 2017 har vi framskunda regionmøta eit par veker grunna jordbruksmeldinga som vart lagt fram 9. desember. - Eg ynskjer å drøfte innhaldet i meldinga med lokallaga i førekant av det ekstraordinære representantskapsmøtet i Norges Bondelag, som eg skal delta på den 11. januar, seier Anders Felde

LUKE 24

No kan du opne luke 24 i julekalenderen vår.

God jul

- Det skal mykje kraft til for å klare seg åleine i stormen. Norsk landbruk treng mange som er med oss på laget i kampen for eit levedyktig landbruk i heile landet, skriv Anders Felde i si julehelsing

LUKE 23

No kan du opne luke 23 i julekalenderen vår.

LUKE 22

No kan du opne luke 22 i julekalenderen vår.

Regional forvaltning av investeringsmidlane er viktig

- Dei moglegheitene partnerskapen i fylket har med å tilpasse investeringsverkemidlane til utfordringane i fylket, har vore avgjerande for den investeringslysta vi har sett dei siste åra, seier nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole-Ivar Aam Sognnes.

LUKE 21

No kan du opne luke 21 i julekalenderen vår.

Framleis bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Næringskomiteen går inn for framleis gruppehald av dyr for pelsdyrprodusentar så fremt dei føl nytt dyrevelferdsprogram.

LUKE 20

No kan du opne luke 20 i julekalenderen vår.

Kvoteordninga er avgjerande for å kunne produsere mjølk i heile landet

- Eg ser på kvoteordninga for mjølk som ein av dei beste reiskapane vi har for å kunne oppretthalde mjølkeproduksjonen og eit aktivt jordbruk i heile landet, seier styremedlem i Sogn og Fjordane Bondelag Nils Magne Gjengedal.

LUKE 19

No kan du opne luke 19 i julekalenderen vår.

Dramastisk angrep på eggproduksjonen i distrikta

- Regjeringa sitt forslag i jordbruksmeldinga om å avvikle marknadsordninga for egg vil vere starten på "kroken på døra" for eggprodusentane i våre område, fryktar fylkesleiar Anders Felde

Vestlandsbøndene taper

Regjeringen sier de vil skille distriktspolitikk fra landbrukspolitikk. For meg er det to sider av samme sak, sier fylkesleder Frøydis Haugen til Bergens Tidende.

LUKE 18

No kan du opne luke 18 i julekalenderen vår.

LUKE 17

No kan du opne luke 17 i julekalenderen vår.

LUKE 16

No kan du opne luke 16 i julekalenderen vår.

LUKE 15

No kan du opne luke 15 i julekalenderen vår.

Utfordrar samarbeidspartia

- Eg håpar samarbeidspartia set foten ned og rettar opp det som er skeivt og gale. Vår jobb framover vert å få politikarane til å sjå kor graverande landbruksmeldinga er, seier Nils Magne Gjengedal i ein kommentar i i Firda Tidend.

LUKE 14

No kan du opne luke 14 i julekalenderen vår.

"Ullent" om beite i jordbruksmeldinga

- Eg tykkjer det er rett å priroritere utmarksbeitet høgare for sau og lam, men den varsla endringa i Jordbruksmeldinga, som vart lagt fram fredag må ikkje gjere det ulønsamt å nytte innmarksbeita som vi har mykje av i vårt fylke, seier Ole Bjarne Hovland som er 1. vara til fylkesstyret.

LUKE 13

No kan du opne luke 13 i julekalenderen vår.

LUKE 12

No kan du opne luke 12 i julekalenderen vår.

Aktive lokallagsmidlar

20 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Her kan du sjå nokre av aktivitetane.

I forenklinga sitt namn vert tryggleiksnettet angripe

- Staten sitt mål om forenkling og redusert kontrollbehov set viktige ordningar for norsk landbruk i spel, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at regjeringa vil fjerne tilskot til avløysing ved ferie og fritid og legge dette til husdyrtilskotet.

LUKE 11

No kan du opne luke 11 i julekalenderen vår.

LUKE 10

No kan du opne luke ti i julekalenderen vår.

Luke 9

No kan du opne luke ni i julekalenderen vår.

Luke 8

No kan du opne luke åtte i julekalenderen vår.

LUKE 7

No kan du opne luke sju i julekalenderen vår.

Mindre kjøtt og melk på Vestlandet

Les innlegg i Bergens Tidende fra fylkeslederne i Hordaland Bondelag, Sogn og Fjordane Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag.

LUKE 6

No kan du opne luke seks i julekalenderen vår.

Luke 5

No kan du opne luke fem i julekalenderen vår.

Bøndene vil behalde felles landbrukskontor

Bøndene på Stord protesterer når kommunen vil seie opp samarbeidsavtalen med Fitjar om felles landbruks- og miljøkontor.

Luke 4

No kan du opne luke fire i julekalenderen vår.

Luke 3

No kan du opne luke tre i julekalenderen vår.

Luke 2

No kan du opne luke to i julekalenderen vår.

LUKE 1

No kan du opne luke ein i julekalenderen vår.

Jordbruket på Vestlandet i 2015: Uendra resultat for vestlandsbonden

Jordbruksinntekta til vestlandsbonden var uendra i 2015, kr 277 700 per årsverk. På landsbasis auka jordbruksinntekta med 13 prosent, til kr 326 800 per årsverk. Dei største vestlandsbruka hadde beste inntektsutvikling i 2015. Dette er same utviklinga som ein ser i resten av landet.

Me har laga julekalender

Sogn og Fjordane Bondelag har for fyrste gong laga julekalender. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Ny leiar i Vossestrand Bondelag

Leif Arne Lirhus tar over leiarvervet etter Trond Olav Neteland.

Prisdryss til Hordalandsbønder

Voss Gardsslakteri fekk tildelt BU-prisen for 2016, medan bonde Kjell Åge Aardal fekk Anton Mindes Ærespris for framifrå jordbruksdrift.

- Bli med på laget

Om ein melder seg inn i Sogn og Fjordane Bondelag no, er det gratis medlemskap ut året.

Årsmøte i Fjaler og Hyllestad Bondelag

1. november hadde Fjaler og Hyllestad Bondelag årsmøte.

Golv-kollaps i Uskedalen

Golvet i sauefjøset til Andreas Kristoffersen frå Uskedalen kollapsa rett etter at han og sonen hadde gått ut av bingen. Les meir i Bondebladet (link).

Norsk mat er den tryggeste i Europa

Sjå Tv 2 sin videoreportasje om norsk mat. Her kan du mellom anna sjå Reidar Kongevoll, bonde og tidlegare lokallagsleiar frå Seim.

Årsmøte i Gaular Bondelag

3. november hadde Gaular Bondelag årsmøte

Årsmøte i Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag

Måndag 31. oktober hadde Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag årsmøte på Gaupnetunet. Dei tre laga hadde ein felles del, før dei gjekk kvar for seg.

Fokus på verving

Onsdag 16. november hadde Naustdal Bondelag styremøte. Mange tema vart teke opp, mellom anna medlemsverving.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere