Nyhende frå Vestland Bondelag

Luke 24

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit fint gjennsyn med Øystein Støfring og Johanne Støfring. Saman spelte dei jula inn i Stavang kyrkje i 2016, snurr film.

Luke 23

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Atle Kringlen frå 2017.

Luke 22

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit gjennsyn frå 2019. Dagens luke er dedikert til klassikaren til julefrukosten, lammerull.

Luke 21

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Knut Byrkjenes Hauso frå 2018. Han er fruktbonde i Hardanger, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 20

Bak luke 20 får de møte Marianne Nordhus. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og nestleiar i Vestland Bondelag.

Luke 19

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho pynta gamlestova på garden til jul.

Luke 18

No kan du sjå kva som gøymer seg bak luke 18 i julekalenderen vår.

Luke 17

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Rolf Olav Gjørven frå 2019.

Luke 16

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag deler med ei luke frå 2019, og der finn du mange gode julegåvetips.

Luke 15

Bak luke 15 får de møte Kjersti Hjelmeland. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Kritisk kostnadsvekst for landbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om ei ordning som tek ned dei ekstraordinære straumkostnadane for veksthusnæringa.

Takka av etter 30 år i lokallagsstyret

- Ein av kvardagsbondelaget sine heltar vart takka av på årsmøtet i Veitastrond Bondelag sist veke, seier leiar i Veitastrond Bondelag Jimmy Hilleren

Luke 14

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Nils Magne Gjengedal. Julegåvetipset han kom med i 2019 står seg godt. Snurr film.

Luke 13

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med det legendariske luciatoget frå 2016.

Luke 12

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit kjekt gjennsyn med Marie Nicolaisen frå 2019. Ho jobbar på Sunnfjord Museum, og i luka får du kunnskap om gamal folketru natt til 13.desember.

Luke 11

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Jan Arve Midtbø frå 2018. Han er stolt bonde, og i kalenderluka fortel han om både gardsdrifta og juletradisjonar.

Luke 10

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Sigrun og Helga i Nøring. Nøring er ei lita bedrift i Hardanger, og dei produserer tradisjonell Hardangerbakst og godbitar frå naturen sitt spisskammer.

Glutenfrie lussekattar

I kalenderluka 13. desember finn du oppskrift på lussekattar. Det er ein del som av ulike årsaker ikkje kan ete gluten, så her får de ei glutenfri oppskrift til helga

Beitebruk og jerv går ikkje saman

- Småfenæringa i Jostedalen har lidd store tap til jerv sommaren 2021. Slik kan det ikkje halde fram var den tydelege meldinga frå årsmøtet i Jostedal Bondelag

Luke 9

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Ole Bjarne Hovland. Han er styremedlem i Vestland Bondelag, og me unner oss eit tilbakeblikk frå 2016 då me besøkte han på garden heime i Sogn.

Luke 8

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med sjølvaste julenissen.

Luke 7

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Renate Rendedal frå 2018.

Luke 6

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Lars Bø frå 2018. Han er bonde på Voss, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Vestlandsbonden held fram med å sakke akterut

I sum vart det ein liten auke i inntekta til Vestlandsbonden frå 2019 til 2020, men auken er vesentleg mindre enn landsgjennomsnittet.

Luke 5

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho tok julevasken i 2016.

Luke 4

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Gry Ingvild Agjeld. Ho er stolt sauebonde, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 3

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Kjartan Åsnes frå 2017.

Betre Investeringsverkemiddel må på plass no !

- Vi kan ikkje forstå at landbruks og matminister Sandra Borch ikkje bidreg til å løyse ei av dei største utfordringane vi har i bærebjelken i norsk landbruk.  Å utsette forbetra investeringsverkemiddel enno eit år, vil vere eit svik mot framtidsbonden, skriv fylkesleiar Anders Felde i eit ope lesarinnlegg

Luke 2

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn frå då Bondelaget var med Per Hilleren å lage spekepølser.

Luke 1

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Marit Flatjord. Me fekk vere med Flatjord å bake lefser i 2016, snurr film.

Kommunane treng kompetanse på landbruk

Produksjon av mat med utgangspunkt i kommunen sitt areal er ei framtidsnæring. Ei næring der menneske og teknologi i samspel med arealgrunnlag, offentleg lovverk og eit klima i endring skapar økonomiske verdiar i dykkar kommune, slik startar brevet som Vestland Bondelag har sendt til kommunane i fylket. Brevet er signert av fylkesleiar Anders Felde (biletet)

Valnemnda har starta arbeidet sitt

- Det er eit stort ansvar og eit viktig arbeid vi har framfor oss seier leiar i valnemnda i Vestland Bondelag Samson Hamre.

Årsmøte i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Camilla Avedal Ulvik vart attvald som leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag.

Kveldssamling med kaffi og klimaprat

Vestland Bondelag vil i samarbeid med Alver kommune invitere til kveldssamling med tema klimatilpassing og klimakalkulator. Samlinga passar best for mjølkebønder, men er ope for andre produksjonar. Møtet er støtta med midlar frå Statsforvaltaren.

Tal jerv må reduserast kraftig

- På vegne av beitebrukarane i Indre Sogn er det svært skuffande at Statens Naturoppsyn (SNO)  ikkje har fått i oppdrag å felle jerv i Vestland og i Breheimen, skriv styremedlem og rovviltpolitisk talsperson i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld i eit lesarinnlegg.  

Kurs i fornybar energi for gardbrukarar i Vestland

Vurderer du å investere i eit anlegg for fornybar energi på garden din? Norges Vel inviterer til digitalt kurs om fornybar energi i landbruket. Kurset går over to kveldar.

Felles årsmøte for Gulen og Masfjorden

Nordre Gulen Bondelag og Gulen og Masfjorden Bondelag har slått seg saman.

Har du hugsa å melde deg på arbeidsgjevarkurs?

- Eg vil oppmode alle som nyttar innleigd arbeidskraft til å setje av tid til å delta på eitt, eller aller helst delta på alle arbeidsgjevarkursa som vert tilbydd som webinar i januar/februar 2022, seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Kari Sigrun Lysne.

Frukostprosjekt på Vassenden skule

Kva effekt har ein god frukost? Dette ville Vassenden skule finne ut av, med god hjelp frå Jølster Bondelag.

God deltaking på Skattekurs i Eidfjord

Det var rekord-oppmøte på Bondelagets Skattekurs i Eidfjord 8.-10. november.

Er råvareprisen nøkkelen til betre inntekt?

Mot slutten av leiarmøtet vart det invitert til innleiingar og debatt kring mellom anna prisdanninga i norsk landbruksproduksjon.

Gjer meir av det du likar og mindre av det du ikkje likar

- Så enkelt og så vanskeleg, men det er no kjekkare å gjere meir av det du likar å gjere, sa influensar Ingeborg Sol Fure i eit kreativt og tankevekkande innlegg på leiarmøtet til Vestland Bondelag

Norges Bondelag vert ikkje betre enn lokalleddet

- Norges Bondelag må kjenne trykket nedanfrå og opp! Det er ikkje Bjørn Gimming som skal trykke frå oppe og ned, sa ein tydeleg Knut Tore Nes Hjelle i si innleiing til leiarmøtet i Vestland Bondelag

Inntekt på nivå med andre

- Vi må peike på dei gode løysingane på vegen mot eit retningsskifte for norsk landbruk, sa leiar i Norges Bondelag Bjørn Gimming i leiarmøtet til Vestland Bondelag i Sogndal.

Vi har klart å stå imot

- Ved å stå saman har vi klart å sikre dei fire grunnpilarane for norsk landbruk, sa Anders Felde til leiarmøtet i Vestland Bondelag.

Kan ikkje leve av å vere "maskot" for heile landbruksnæringa

- Vi er berre kring 250 geitmjølkprodusentar att i Norge, men vi kan ikkje leve av å verte sett på som "søte maskotar" for heile norsk landbruk. Vi må ha inntekt og avsetning for produkta vår til liks med andre matprodusentar, sa leiar i Luster Bondelag Andreas Wiese då han møtte styret i Vestland Bondelag.

God diskusjon i Jondal Bondelag

- Det var ein kjekk kveld med god og humoristisk landbruksfagleg diskusjon, sa Kjersti Hjelmeland om årsmøtet i Jondal Bondelag.

Hafslo og Indre Hafslo Bondelag går saman med Luster Bondelag

- Dette er ein prosess som har modnast over tid seier leiar i Luster Bondelag Andreas Wiese i ein kommentar til at årsmøta i dei tre lokale Bondelaga den 18. oktober gjorde vedtak om å slå seg saman.

For ein fantastisk gjeng!

Nye bønder frå heile fylket deltok på samlinga i Øystese 5.-6.november, og med rekordpåmelding var lista lagt for ei fantastisk kjekk samling.

Drøymer du om solceller på taket?

Då bør du gjerne sjekke moglegheitene for å realisere draumen. Innovasjon Norge (IN) har fått nye retningslinjer frå og med år 2021 innan Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket. Det er opning for at IN kan gje støtte til varmepumper og solcelleanlegg under ordninga Fornybar energi i landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere