SPELAR JULA INN: Øystein Støfring og Johanne Støfring i Stavang kyrkje. 

 

Med tonane frå deilig er jorden, ynskjer Vestland Bondelag alle ei god jul.