Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

Luke 24

Det er juafta, og siste luke i kalenderen skal opnast.

Luke 23

Endeleg kan me opne luke 23, og i dag møter de sjølvaste julenissen i kalenderen vår.

LUKE 22

Hurra for 22.desember, og hurra for luke 22 i kalenderen vår.

Luke 21

Ny dag, og ny luke kan opnast i kalenderen vår .

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Luke 20

Endeleg kan me opne luke 20 i julekalenderen vår, og i dag får me vere med styremedlem Gry Ingvild Agjeld inn i sauefjøset.

Aktive lokallag

Styret har handsama søknadane om aktive lokallagsmidlar 2022, og alle lokallaga som søkte har fått utbetalt midlar.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Luke 19

Det er 19.desember, og ei ny juleluke kan opnast i kalenderen vår. I dag står juleverkstad på programmet, og me håpar de får mange gode tips til julegåver.

Luke 18

Hurra for 18.desember, og hurra for nye kalenderluke.

Luke 17

God 17.desember, me håpar alle har ein fin laurdag og er klar til å opne luke 17. i julekalenderen vår.

Luke 16

Endeleg kan me avsløre kven som gøymer seg bak luke 16 i julekalenderen vår.

Etterlengta inntektsvekst for Vestlandsbonden

Driftsgranskingane i landbruket for 2021 syner ein inntektsvekst på 86 000 kroner for Vestlandsbonden.

Luke 15

Det er 15.desember, og luke 15 i julekalenderen vår kan opnast.

Luke 14

God 14.desember. Ny dag, og ny luke skal opnast i julekalenderen vår.

Luke 13

Endeleg 13.desember, og endeleg klart for Vestland Bondelag sitt luciatog.

Luke 12

Endeleg 12.desember. Sjå ny luke i julekalenderen vår her.

Lokallagsleiar på nasjonal jordvernkonferanse

Mjølkebonde Eivind Myrdal hadde innleg på den nasjonale jordvernkonferansen til Landbruks og Matdepartementet der tema var jordvern i landbruket

Luke 11

Det er 11.desember, og ny luke skal opnast.

LUKE 10

Endeleg kan me opne ny luke i julekalenderen vår.

- Ei tid for alt

Anders Felde (leiar i Vestland Bondelag) tek ikkje attval som fylkesleiar. Det har han informert valnemnda i Vestland Bondelag om.

Luke 9

Det er fredag 9.desember, og me gler oss til å opne luke ni i kalenderen vår.

Ferdselsrettar - eit innhogg i den private grunneigarretten

Dette var tittelen på eit webinar som Vestland Bondelag gjennomførte saman med advokatkontoret Harris tidlegare denne veka.

Luke 8

Kva dag er det i dag? Jo det er 8. desember, og ny kalenderluke kan opnast.

Luke 7

Hurra for 7.desember, og hurra for ny kalenderluke.

Luke 6

God 6.desember alle saman. Ny dag = ny luke skal opnast i kalenderen vår.

Luke 5

Endeleg kan me opne ny luke i kalenderen vår, og i dag får de sjå glimt frå jul i stallgata.

Luke 4

Det er 2.søndag i advent, og me kan opne luke fire i julekalenderen vår.

Luke 3

I dag skriv med 3.desember, og det er på tide å opne luke tre i julekalenderen vår.

Luke 2

Hurra for 2.desember, og at me endeleg kan opne luke to i julekalendern vår.

Vestland Bondelag sitt høyringssvar til Grytten-rapporten.

Vestland Bondelag har sendt høyringssvar på Norges Bondelag si interne høyring av NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket, betre kjent som rapporten til Grytten-utvalet.

Luke 1

Endeleg er det 1.desember, og det betyr at me kan opne den første luka i julekalendern vår.

Ny bonde samling i Sogndal

Tilbakeblikk på to flotte dagar med 37 nye og unge bønder som var samla i Sogndal for fagleg påfyll og inspirasjon.

Kva skjer om forsyningslinene vert borte?

- Dette var dagen med mange spanande og interessante diskusjonar om kva utfordringar husdyrbonden i Sogn kan få dersom forsyningslinene vert borte, seier styremedlem Ole Bjarne Hovland i Vestland Bondelag

Valnemnda har starta opp arbeidet sitt

- Vi i valnemnda hadde vårt første møte i samband med Leiarmøtet i Vestland Bondelag denne veka. - No er vi klar til å ta imot framlegg på kandidatar til verv i fylkeslaget seier leiar i nemnda Kari Heggenes Kvammen

Økonomi på agendaen

For alle som likar tal, økonomisk tenking og teori, statistikk, median, kapitalavkastning, gjennomsnitt og kunnskap var sekvensen knytt til økonomi på leiarmøtet i Vestland Bondelag svært gjevande.

Lokalt engasjement er avgjerande for resultatet i jordbruksforhandlingane

Det vart nok svært tydeleg for deltakarane i Leiarmøtet til Vestland Bondelag at dei landbrukspolitiske arbeidsoppgåvene står i kø også denne vinteren.

Kan det utenkelege verte verkeleg?

Dette tankevekkande spørsmålet stilte spesialrådgjevar i NIBIO Arne Bardalen, då leiarmøtet i Vestland Bondelag sette mattryggleik på agendaen.

Vellukka samling for nye lokallagsleiarar

Før leiarmøtet til Vestland Bondelag i Bergen, fekk nye lokallagsleiarar tilbod om å delta på ei samling. Målet var å informere om oppgåver knytta til leiarvervet.

- Dette kom som ei stor overrasking for oss

Sølvane Gard AS i Gloppen fekk Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vestland for 2022.

Jondal Bondelag vil arrangere Open Gard i 2023

- Eg er so glad for at Jondal Bondelag har sett gjennomføring av Open Gard på arbeidsplanen for 2023, seier Kjersti Hjelmeland som representerte fylkeslaget i årsmøtet deira denne veka.

God påmelding til leiarmøtet

Førstkomande torsdag og fredag samlast leiarane i dei lokale Bondelaga i Vestland til sitt årlege leiarmøte i Bergen, der mellom andre den høgaktuelle Ola Honningdal Grytten er ein av innleiarane.

Sivert Jan Ommedal er ny leiar i Hyen Bondelag

Sivert Jan Ommedal tek over leiarvervet etter Elias Eimhjellen.

Matproduksjon i distrikta er meiningsfullt

- Vanskeleg innhausting og stor kostnadsvekst, men ein verdssituasjon som gjer matproduksjon i distrikta enno meir meiningsfull, seier leiar i Davik og Ålfoten Bondelag Stein Kåre Karstensen.

Samarbeid gjev aktivitet

-Vi prøver å tenkje litt nytt om kven vi kan samarbeide med om ulike aktivitetar seier Helena Elvetun ( t.v.på biletet) som held fram som leiar i Granvin Bondelag.

Den grøne skulen

Eit auka fokus på formidling av norsk matproduksjon hos barn og unge er viktig. Det er kome oppdatert materiell i nettbutikken som kan nyttast i å synleggjere det norske landbruket.

Webinar om ferdselsrett

Har du nokon gong kjent på spørsmålet: Er dette verkeleg rett, kan andre ta seg til rette på min eigedom på denne måten? I samarbeid med Harris advokatkontor inviterer vi til miniseminar om allemannsretten og ferdselsrett.

Leiarskifte i Omvikdalen Bondelag

Øyvind Sandvik takkar for seg med eit stort smil og ynskjer ein like smilande Johannes Hjelmeland (t.h.) lukke til som ny leiar.

Fullsatt sal på skattekurs i Loen

Tema og skattekurset i Loen er godt i gang. Første dag på skattekurset er det 92 tilsette frå samarbeidande rekneskapskontor som får fagleg oppdatering innan rekneskap, skatt og avgift.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere