Nyhende frå Vestland Bondelag

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 25. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Morellfestival og gardsbesøk i Hardanger

Egil Chr Hoen, første nestleiar i Norges Bondelag, besøkte nyleg Hardanger og Morellfestivalen. Fylkeslaget og lokallaget hadde laga eit tett program med mange gardsbesøk.

Hotellsamling med klimafokus

Hold av den siste helga i september i kalenderen din - då inviterer Landbruksråd Vest og Klimakoordinatoren til hotellsamling med klimafokus.

Ledig stilling som klimakoordinator i Vestland

Vestland Landbruksselskap søkjer etter klimakoordinator i 80-100 % stilling. Koordinatoren skal leie Klima Vest-prosjektet og får kontorstad hos Vestland Bondelag i Førde eller i Bergen.

Tid for bandtvang

No er det generell bandtvang i landet, held du hunden din i band?

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der vi kjenner til at det er store rovvilt som ulv og jerv i fylket. Vi håpar på at rovviltet ikkje vil drepe sau og lam, men vi må ha beredskap for at det kan skje. Difor kjem vi her med råd på kva alle som går på tur i utmarka i fylket bør ha i sekken.

Håpar fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs

Lausdriftskravet trer i kraft i 2034, no håpar fylkesleiar Anders Felde fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs.

Ferietid ved Bondelagskontoret

I Inneverande veke 27 frå torsdag 7. juli og veke 29 og 30 har alle tilsette sommarferie.  Elles vil det vere tilsette på jobb i sommar.   Om det oppstår noko akutt i desse to vekene kan de kontakte organisasjonssjef Lars Peter Taule på tlf 90858555, eller de kan ringe medlemssenteret 22 05 45 02.

Velkommen til Åpen Gård 2022!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Vellukka kveld i Karnilstunet

Fredag 8.juli arrangerte Gloppen Bondelag medlemsfest i Karnilstunet. Der sto både grillmat, og dans på programmet.

Pant Boksen

- Kast ikkje boksar og søppel i naturen, seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag

#spisnorsk #norgetrengerbonden

Norges Bondelag oppmodar alle om å dele bilete av norsk mat og det den norske bonden produserer i sommar. Bruk #spisnorsk og #norgetrengerbonden i sosiale media

Løft for grøntnæringa i heile Sogn

- Eg vil på vegne av Vestland Bondelag få ynskje dei 140 eigarane av Sogn Frukt og Grønt til lukke med ei framtidsretta og naudsynt investering i nytt pakkeri på Håbakken i Lærdal, sa Fylkesleiar Anders Felde

Stolpejakt, merking av sti og arrangement i utmark

Vi har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld når kommunen eller idrettslag vil setje opp til dømes stolpar for stolpejakt på deira eigedom. Her kan du sjå svar frå juridisk avdeling i Bondelaget.

Erstatningsansvar for skader forårsaka av dyr på beite

Vestland Bondelag har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld dersom dyr på beite forårsaker skade. Juridisk avdeling i Bondelaget har sendt oss eit svar du kan lese her.

Helsar tidlegare oppstart av lisensjakta velkomen

- Det er positivt at departementet "snur alle steinar" for å utvide verktykassa som kan gjere lisensjakta på jerv meir effektiv, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Smartbjølla konkurs

Mange beitebrukarar er urolege for beitesesongen grunna melding sist veke om at Smartbjølla er konkurs

Mindre klimagassutslepp utan redusert produksjon

Ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi viser at det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i Vestland utan å redusere matproduksjonen.

Bidreg til framtidstru i mjølkeproduksjonen

Fylkestinget i Vestland vedtok i går å løyve 10 millionar kroner til bygging av lausdriftsfjøs.

Ny bonde-samling i Sogndal 18. og 19. november

Set av dagane i kalendaren, no vert det ny samling!

- Gledeleg med fri kalveskyting

Kommunar kan søke Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023. No forventar Anders Felde at alle kommunane fylgjer opp, og søker.

Hele tre av syv Embla-vinnere fra Norge

Mandag kveld var det duket for en storslått feiring av det nordiske kjøkken, under utdelingen av matprisen Embla. Geitmyra Credo, Kvitnes Gård og Undredal Stølsysteri gikk helt til topps.

Ryddeaksjon og jonsokbål

Fjaler og Hyllestad Bondelag har hatt ryddeakson saman med Øen Grendalag på Sørbøvågen.

Distrikta må få sin del av den veksande marknaden

- Det er ikkje utan verdi kvar veksten i grøntproduksjonen kjem sa Kari Sigrun Lysne til årsmøtet i Norges Bondelag

Grunnmuren må vere på plass

- Skal eg og alle dei andre som no vurderer kva dei skal bruke liva sine på velge jord, fjøs og matproduksjon er vi heilt avhengig av at den lova økonomiske jamstillinga faktisk vert gjennomført, sa utsending PederNernæs i sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag

Me har ingen fleire mjølkeprodusentar å mista

- Me treng kvar ein mjølkeprodusent for både for produksjonene, fagmiljøa, beredskap og verdiskapinga i samfunnet, sa styremedlem i Vestland Bondelag, Kjersti Hjelmeland i sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag

- Første steg for auka sjølvforsyning

Regjeringspartia og SV er samde om revidert nasjonalbudsjett. Der kjem det fram at dei skal vurdere overgang frå kronetoll til prosenttoll for ei rekke jordbruksvarer.

- Alle mennesker er like mykje verdt uansett legning, og alle mennesker har lik verdi

Det sa fylkesleiar Anders Felde etter Vestland Bondelag deltok i Pride-paraden i Førde laurdag 11.juni. Sjå glimt frå dagen her.

Ny samarbeidsavtale med Bybonden

Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, vert bonde på eigen gard og vi får ein ny Bybonde etter sommaren. Samstundes går prosjektet over i fast engasjement.

Respekter landbruket si stemme

- Alle utfordringar i Norsk landbruk er ikkje løyst med årets avtale, men eg håpar fleirtalet på Stortinget respekterer hovudfokuset i år; kostnadsdekning for alle typar bruk, og inntekts løft for det store fleirtal av bønder, skriv fylkesleiar Anders Felde i eit lesarinnlegg i Nationen

Bli med oss på Pride-parade

Laurdag 11.juni er det Pride-parade i Førde. Vestland Bondelag gler seg til å delta.

Ny nettside for klimaarbeid på garden

Klimaprosjektet «Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket» får si eiga nettside. I dag klokka 10 kan du klikke deg inn på www.klimavest.no og lese nyheiter og finne informasjon og motivasjon til klimaarbeidet på garden din.

Bjørn Gimming på gardsbesøk og opning av biogassanlegg

Leiaren i Norges Bondelag deltok i opninga av det nye biogassanlegget på Stord, og nytta høvet til å treffe tillitsvalde frå lokallaga.

Vellukka gardsbesøk i Gaular

Applaus til Gaular Bondelag som har gjennomført gardsbesøk for 9.klasse ved Sande skule. Sjå glimt frå den vellukka dagen her.

Klar for årsmøte i Norges Bondelag

Årsmøtet går føre seg 15.-16. juni på Lillehammer. Vestland Bondelag sender 13 utsendingar i tillegg til leiar, nestleiar og organisasjonssjef.

Rydda søppel langs E39

Sjå glimt frå ryddeaksjonen her.

Suksess for Open Gard på Lygra

Rundt 600 besøkande var innom då Alversund og Seim Bondelag arrangerte Open Gard 22. mai.

Fritt fram for alle gode prosjekt

- Partnerskapen for landbruket i Vestland har no opna opp for å handsame søknadar om investering fortlaupande uavhengig av produksjon, seier fylkesleiar Anders Felde

Viksdalen Bondelag og Sveio Bondelag er med på dugnaden

Takk til alle lokallaga som hjelper til med å samle inn og rydde plast og anna avfall. Her kan du sjå bilde frå Viksdalen Bondelag og Sveio Bondelag.

Ryddedugnad i heile fylket

Mange av lokallaga har rydda plast og anna avfall denne våren. Her kan du sjå bilde frå Uskedalen Bondelag, Oppstryn Bondelag, Lærdal Bondelag og Voss Bondelag.

- Eg prøver å verdsetje dei små augeblikka

I Stardalen i Sunnfjord bur Marit Flatjord. Ei positiv dame, som set stor pris på det ho har.

Varsel om låg fyking med helikopter

Vi er bedne om å gjere medlemene våre kjende med at det i veke 21, 22 og veke 23 vert lågtfyking med helikopter i store deler av Sogn og Fjordane. det er selskapet Linja som skal ha inspeksjon av høgspentnettet.

Vellukka skulebesøk på Sande og Skei

Nortura, Tine, Felleskjøpet og Bondelaget besøkte i starten av mai elevar ved Sande skule og Skei skule. Målet var å informere om Samvirke, norsk matproduksjon, utdanning og karriere.

- God avtale for Vestlandet

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt einige med Staten om ei jordbruksavtale for 2022 og 2023.

Ryddedugnad i lokallaga

I desse dagar har mange av lokallaga ryddedugnad og ryddar plast i elvar og på land før 17. mai. Selje og Stadlandet Bondelag hadde ein stor dugnad 7. mai.

- No må maktfordelinga i daglegvaresektoren på plass

Høgre, SV, Frp, Venstre, KrF, Raudt og MDG har kome til ei historisk semje om regulering av daglegvarehandelen.

- Eg finn glede i det eg driv med

På Egge i Våtedalen held Vidar Sandal til. Med 140-150 geiter har han travle, men gode dagar.

Teknikkdag for landbruket i Indre Hardanger

Ullensvang Hagebrukslaginviterer til teknikkdag laurdag 28. mai. Fleire maskinfirma er påmelde, og vil visa fram traktorar og maskiner både for fruktdyrking og grasproduksjon i krevjande terreng.

- Eg er klar til å gjere ein innsats

Plast frå landbruket skal ikkje forureine. Det er bonden sitt ansvar å handtere plasten på ein god måte på garden.

Våre samarbeidspartnere