Lærarane Ingvill Støfringstøl og Kjersti Regine Støfring fekk med seg heile resten av lærargjengen på å servere gratis frukost kvar tysdag og torsdag. I 5 veker framover er elevane i 1.- 7.klasse med på frukostprosjektet som skal gi auka læring og trivsel.

Både elevar, tilsette, pensjonerte lærarar og bedrifter stiller opp for å lage gode vanar med mat på morgonen. Jølster Bondelag og Vestland Bondelag er blant bidragsytarane til prosjektet.

Det blir spennande å sjå om dei ser noko effekt i skulekvardagen.

Dersom du abonnerer på Firda kan du lese meir om prosjektet her:
Oline og Mathilde kjem ekstra tidleg på skulen for å hjelpe til med frukosten.