Nyhende frå Vestland Bondelag

Me skal støtte vestlandsbonden

Vestland Bondelag skal lytte til og hjelpe vestlandsbonden, seier styremedlem Ole Bjarne Hovland. Det er også viktig å skape gode møteplassar.

Julehelsing frå nestleiaren

Endeleg er jula her, og eit år heilt utanom det vanlege går mot slutten.

Årets julehefte finn du på nett

Like sikkert som jula nærmar seg, Like sikkert dukkar studieheftet framfor det komande jordbruksoppgjeret opp.

Innovative Vestlandsbønder driv «verdas vakraste matproduksjon»

- Dei som tenkjer på bonden som treig, lite omstillingsdyktig og redd for ny teknologi kan ikkje ta meir feil, skriv fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde i eit lesarinnlegg no like oppunder jul

Allsidig kvinne representerer Bygdekvinnelaget i Vestland Bondelag sitt styre

- Alder er ingen hindring, så etter at eg vart pensjonist har eg kjøpt meg nye ski, koffert og familiekajakk. - Eg likar aktivitet og variasjon i kvardagen seier Hordaland Bygdekvinnelag sin representant i styret i Vestland Bondelag Siv Helle Prestegard.

Bondelaget skal vere eit faglag for alle bønder

Kari Sigrun Lysne er styremedlem i Vestland Bondelag. Ho har lang fartstid som tillitsvald, og driv ein frukt- og bærgard på Ljøne i Lærdal.

Fugleinfluensa i Noreg

Dei siste vekene er det oppdaga fleire fuglar med smittsam fugleinfluensa. Området med portforbod for fjørfe vert ytterlegare utvida, og gjeld no for heile Sør-Noreg. Alle hobbyhøns må registrerast hos Mattilsynet.

Vil setje vestlandsbonden høgst på agendaen

Lokallaga må få eigarskap til det nye fylkeslaget, seier Nils Magne Gjengedal i fylkesstyret. Vi skal byggje laget saman!

Fjærland Bondelag sette fokus på landbruksmaskiner i trafikken

- Like før koronaen slo til gjennomførte Fjærland Bondelag medlemsmøte på tema landbruksmaskiner i trafikken og me fekk gode tilbakemeldingar på aktiviteten seier leiar i Fjærland Bondelag Anders K. Mundal (t.h.)

Alle er like mykje verdt!

Å jobbe for å auke sjølvforsyninga og få med både små og store gardsdrifter inn i framtida, er av dei viktigaste kampsakene til tredjevara i styret, Kjersti Hjelmeland.

God aktivitet i Vik Bondelag

- Det er viktig for oss som bondelag å ha ein god dialog med kommunen, seier leiar i Vik Bondelag Turid Haga Vange

Motorsagkurs både i Gaular og Norddalsfjorden

- Sjølv om det var eit ufyseleg vær siste timen på dag 2, fekk vi mykje skryt for gjennomføringa og opplegget, og kursdeltakarane hadde stor utbytte av å ta kurset. Dette var også ein smittevernsmessig god måte å få ha aktivitet på, seier leiar i Gaular Bondelag Margun Myrmel Øren

God aktivitet i Radøy Bondelag

I tida framover vil vi presentere nokre av dei 80 lokallaga i Vestland. Først ut er Radøy Bondelag i Alver kommune.

Eid Bondelag er kjende for å tenkje nytt

- Mange faste aktivitetar vart avlyste i 2020, men eg er jammen glad for at vi fekk til eit sosialt treff på Tore-garden i november, seier lokallagsleiar Knut Tore Nes Hjelle

Uhaldbar inntektsnedgang over tid

Driftsgranskingane syner at jordbruksinntekta til Vestlandsbonden er gradvis svekka sidan 2015, og 2019 gav ikkje noko betring. - Slik kan det ikkje halde fram, seier ein tydeleg fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde.

- Me klorar oss fast i bratta

Styremedlem Knut Byrkjenes Hauso gjer bratt om til flat-bratt langs fjorden i Ullensvang kommune.

Digitale møte med lokallagsleiarane - siste sjanse i kveld

- Det er viktig for oss i arbeidsutvalet å møte leiarane i lokallaga og starte jobben med å bygge Vestland Bondelag, seier fylkesleiar Anders Felde

Blide karar i Lærdal

- Vi har fått 6 nye medlemer i 2020, og er godt nøgde med det seier leiar i Lærdal Bondelag Njål Kaardal Golf

Bekjemping av smågnagarar

Norsk Landbruksrådgjeving tilbyr nettbaserte kurs på Teams som du treng om du skal få autorisasjon til kjøp og bruk av gnagarmiddel på garden din.

Bonde mellom fjord og fjell

- Me har eit fantastisk flott landskap å drive i som bonde i Vestland, men det har jo sine utfordringar, seier styremedlem Olav Myhr.

Godt oppmøte på årsmøtet i Hyen Bondelag

- Styret i Hyen bondelag har hatt god aktivitet i år og, og er flinke til å ta tak i viktige og aktuelle saker som klimarbeid i kommunen og veterinærtilskot, seier fylkeslaget sin representant Gry Invild Agjeld

Vi skal løfte fram alle

Ei viktig arbeidsoppgåve for Vestland Bondelag blir å gjere vestlandbonden synleg, både suksesshistorier og utfordringar. Målet er å bli eit sterkt lag som gjer ein forskjell, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Arbeidsutvalet i Vestland samla for første gong

- Det er viktig å kome raskt i gong med arbeidet, seier fylkesleiar Anders Felde. Det er mange viktige aktuelle saker i spel, der utfallet er viktig for vestlandsbonden. Samstundes skal vi bygge ein ny organisasjon i Vestland Bondelag.

Viktig avgjerd av Landbruks- og Matministeren

- Ein siger for distriktsjordbruket og avgjerande for eit landbruk over heile landet i framtida, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Årdal Bondelag med flott tilbod til unge bønder

- I vårt vesle lokallag er det stort når det vert gjennomført generasjonsskifte på fleire av bruka i kommunen omtrent samstundes seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Tilsette skal også bygge laget

Etter at dei tillitsvalde i fylkesstyret har gjennomført to digitale styremøte, var det på tide å få samla alle tilsette til ei samling, noko som ikkje er sjølvsagt i desse koronatider

Både folk og fe trivst til fjells

- Eg brenn mest for er att me skal kunna utvikla gardane og gjere dei driveverdige med arealgrunnlag og kvoter som er naturleg for bruket, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Lars Bø

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Årsmøte i Huglo Bondelag

Huglo Bondelag vart kåra til årets lokallag 2019, men grunna korona vart det ikkje utdeling av diplom på fylkesårsmøtet. Fylkeskontoret i tidlegare Hordaland Bondelag tok difor turen til årsmøtet.

Klar tale frå vest

Som takk for tilliten skal den nyvalde leiaren og nestleiaren i Vestland Bondelag snakke høgt og tydeleg om auka inntekt, investeringsmidlar og kanaliseringspolitikk. Les artikkelen i Bondevennen.

Bli kjent med Linda Kristin i fylkesstyret

Som ny i vervet i Vestland Bondelag har eg forventninger om ei bratt læringskurve og gleden av å komme tettare på bondekollegaer i fylket vårt, seier Linda Kristin Oppedal frå Viksdalen i Sunnfjord.

Bli kjent med styret i Vestland Bondelag

I tida framover ynskjer me å presentere styremedlemene i Vestland Bondelag. Me startar så langt sør i fylket som mogleg, med Marianne Nordhus, frå Fjelbergøy i Kvinnherad kommune.

Vurderer du å investere i solcelleanlegg?

Eit Vestlands-webinar om solenergi på garden er under planlegging. For å lodde interessa vil vi gjerne ha svar på nokre spørsmål om temaet.

Viktig tema for husdyrbøndene

Søndag hadde fleire lokallag møte om veterinærsituasjonen Bergen og omegn.

Skapte julestemning tidleg i november

- Årsmøtet i Loen Bondelag vart ein triveleg kveld med lun julestemning tidleg i november, seier Gry Ingvild Agjeld som representerte fylkeslaget i møtet.

Gratulerer!

Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes heldt innlegg på Skipingsmøte for Vestland Bondelag.

Anders Felde er vald til første leiar i Vestland Bondelag

- Eg gledar meg til å jobbe for å betre vestlandsbonden sine rammevilkår, seier nyvald fylkesleiar Anders Felde

Helsing frå landbruksministeren

Kvar og ein av dykk gjer ein viktig jobb for oss som samfunn. Det vil eg takke dykk for, sa Olaug Bollestad i ei helsing til skipingsmøtet.

Eit sterkare fylkeslag

Fylkesmann Lars Sponheim helsa møtet og gratulerte med skiping av Vestland Bondelag.

Siste møte i Hordaland Bondelag

Det ekstraordinære årsmøtet i Hordaland Bondelag i dag tidleg vart det siste i historia. No er vi klar for Vestland Bondelag.

- Det var no litt pjuske!

Onsdag 11.november 2020 vart det arrangert ekstraordinært årsmøte i Sogn og Fjordane via Zoom.

Engasjement i Gloppen

- Bra at Norges Bondelag har løfta debatten om betre og tydlegare matmerking i Noreg, vart det mellom anna sagt i årsmøtet til Gloppen Bondelag

Lokallag betalar for transport av landbruksplast

- Vi er nøgd med å ha fått til ein felles stad for oppsamling av landbruksplast i kommunen, seier leiar i Holmedal og Askvoll Bondelag Jostein Kumle

Alt anna enn ein normal sesong

Korleis vart frukt- og bærsesongen 2020 til slutt? Me har hatt ein prat med Anita Roset hjå Innvik Fruktlager.

Besøk hos Renevo på Stord

Fylkeskontoret i Hordaland Bondelag besøkte Renevo og byggeplassen til det nye biogassanlegget på Stord.

Engasjerte bønder og god steming

- Det er stas å besøke eit lag med so engasjerte medlemer som Gaular Bondelag, seier Gry Ingvild Agjeld frå fylkesstyret.

Skipingsmøte for Vestland Bondelag

Torsdag 12. november er representantar for lokallaga i Sogn og Fjordane og Hordaland Bondelag kalla inn til skipingsmøte for Vestland Bondelag

Stavø attende i leiarstolen i Flora

Etter eitt år pause er Leidulv Beverli Stavø attende som leiar i Flora Bondelag. Flora Bondelag hadde sitt årsmøte på Askrova i slutten av oktober.

Stort lag som evnar å tenkje nytt

- Covid 19 har også prega Eid Bondelag sin aktivitet i 2020, men vi går nytt år i møte og håpar at Covid 19 ikkje hindrar oss i å vere eit aktivt lag som tek tak i medlemene sine utfordringar, seier leiar Knut Tore Nes Hjelle.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere