I Luster vil det etter denne samanslåinga vere tre lokale Bondelag: Luster, Veitastrond og Jostedalen.  Dei samarbeider godt i eit samstyre kring saker som vedkjem alle medlemene i Bondelaga i kommunen.  

Blide karar utgjer styret i Luster Bondelag 2021/2022. Få venstre Thomas Urnes, Andreas Wiese, Per Bjarte Lomheim, Claus R. Moe og Olav Ugulen

Fylkeslaget ynskjer Luster Bondelag lukke til med viktig arbeid i ein av dei største landbrukskommunane i Vestland.  Etter samanslåinga vil Luster Bondelag ha kring 160 medlemer.