Nyhende frå Vestland Bondelag

Godt nytt år

Me ynskjer alle eit godt nytt år.

Startar 2018 med kursing av tillitsvalde

- Å ha eit oppegåande lokallagsapparat er avgjerande for Norges Bondelag, seier fylkesleiar Anders Felde. Han er glad for at organisajsonen sentralt set dette på dagorden og tilbyr kurs for tillitsvalde i lokallaga kring i heile landet.

Tryggare Saman - Velkomen til temakveldar i januar

Me arrangerer møte i Stryn, Lavik, Sogndal og Lærdal.

Luke 24

No kan du opne luke 24 i julekalenderen vår.

Luke 23

No kan du opne luke 23 i julekalenderen vår.

God jul!

Vi ønskjer alle ein god jul og eit godt nytt år.

Luke 22

No kan du opne luke 22 i julekalenderen vår.

Luke 21

No kan du opne luke 21 i julekalenderen vår.

Kom med innspel til jordbruksforhandlingane

Studieheftet for jordbruksforhandlingane er no på veg ut til lokallaga.

Ungdomssamling på TINE Byrkjelo

Mjølkeprosjekta i Gloppen, Jølster, og Stryn inviterer landbruksungdom (med sjåførar) til romjulstreff med lunsj, godt samvær, informasjon, og diskusjon. Dei som ynskjer ei omvising på meieriet før møtet, kan møte kl 11.00.

Luke 20

No kan du opne luke 20 i julekalenderen vår.

Viktig jordvern i Bergen

- Eg vil rosa fleirtalet i bystyret for å freda matjorda i kommunen fram mot 2021, skriv fylkesleiar Kjetil Mehl i eit lesarinnlegg som stod på trykk i Bergens Tidende i dag.

Luke 19

No kan du opne luke 19 i julekalenderen vår.

Luke 18

No kan du opne luke 18 i julekalenderen vår.

Luke 17

No kan du opne luke 17 i julekalenderen vår.

Luke 16

No kan du opne luke 16 i julekalenderen vår.

Luke 15

No kan du opne luke 15 i julekalenderen vår.

Øko-fruktdag 6. januar

Laurdag 6.januar skipar NLR Vest, Føregangsfylket for økologisk frukt og bær og Landbrukets Økoløft til økofruktdag i Sogndal med fagleg input og inspirasjon til å satsa.

Luke 14

No kan du opne luke 14 i julekalenderen vår.

Luke 13

No kan du opne luke 13 i julekalenderen vår.

Fylkespolitikarane vil styrke økonomien på gjennomsnittsbruket

- Det er gledeleg at fylkesutvalet i Sogn og Fjordane er så tydelege på prioriteringane før jordbruksoppgjeret 2018, seier ein nøgd fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde.

Luke 12

No kan du opne luke 12 i julekalenderen vår.

Luke 11

No kan du opne luke 11 i julekalenderen vår.

Valnemda er godt i gang med arbeidet sitt

Valnemda i Sogn og Fjordane Bondelag er godt i gang med sitt arbeid. Innstillinga skal vera klar i slutten av februar.

Luke 10

No kan du opne luke ti i julekalenderen vår.

Luke 9

No kan du opne luke ni i julekalenderen vår.

Luke 8

No kan du opne luke åtte i julekalenderen vår.

Varierande inntektsutvikling i landbruket

Det var auke for dei fleste driftsformene, men nedgang for sauehaldet. Fruktbruka på Vestlandet hadde eit godt år i 2016.

Ny æresmedlem i Sotra og Øygarden Bondelag

Ole Jan Gavlen er utnemnd til æresmedlem for lang og god teneste.

Luke 7

No kan du opne luke sju i julekalenderen vår.

Medverknad frå næringa vil vere avgjerande

- Det at vi i faglaga får reell medverknad blir svært viktig når vi no skal utarbeide eitt felles Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane og Hordaland med felles verkemidlar frå og med 2019, seier fylkesleiar Anders Felde

Luke 6

No kan du opne luke seks i julekalenderen vår.

Luke 5

No kan du opne luke fem i julekalenderen vår.

Luke 4

No kan du opne luke fire i julekalenderen vår.

Os Bondelag med bokslepp

Laurdag hadde Os Bondelag bokslepp på Osøyro. Forfattar Åsmund Lien har hatt med seg Eivind Moberg, Hans Magnar Eide og Olav Botnevik i redaksjonsnemnda av jubileumsboka.

Luke 3

No kan du opne luke tre i julekalenderen vår.

Luke 2

No kan du opne luke to i julekalenderen vår.

Luke 1

No kan du opne luke ein i julekalendern vår.

Me har laga julekalender

Sogn og Fjordane Bondelag har laga ny julekalender. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Vil du bli mentor i landbruket?

Norsk Landbruksrådgiving inviterar til eit prøveprosjekt med mentorordning i Sogn og Fjordane for unge bønder som heiter "Bonde hjelper Bonde". - Dei treng mentorar som kan vere ein diskusjonspartnar for nye bønder som startar opp. Er dette noko for deg?

Statsbudsjettet: Prinsippet om kompensasjon til norsk mjølkeproduksjon nådde fram

- Eg er glad for at Krf har stått på heilt inn i budsjettforhandlingane og sikra prinsippet om at mjølkebønder skal ha kompensert for bortfall av marknadsmoglegheiter grunna internasjonale avtalar, seier fylkesleiar Anders Felde

Julekalender 2017

Det vert adventskalendar på Sogn og Fjordane Bondelag sine nettsider og i sosiale media i 2017 også. Det er berre å glede seg.

Uskedalen Bondelag vil kjempe for brannstasjonen

Uskedalen Bondelag vil følgje opp eit framlegg frå kommunen om å leggje ned drifta av Uskedalen Brannstasjon. Årsmøtet i lokallaget vedtok å sende eit brev til kommunen om saka.

Eit vellukka leiarmøte

Leiarmøte er ferdig for denne gong, sjå bilder frå dag to her.

Økobonde, eg?

Landbrukets Økoløft og Hordaland Bondelag arrangerer informasjonsmøte om økologisk landbruk torsdag 30. november klokka 11.00 – 15.00 på Etne Kino.

Leiarmøte 2017

Fyrste dag av leiarmøte er over, sjå bilder frå dagen her.

Årsmøte i Norges vestlegaste Lokallag

- Om ikkje vi er Norges største lokallag med våre ti medlemer, så er vi i alle høve Norges vestlegaste og kanskje også Norges minste lokallag i tal medlemer, seier Anne Marie Gåsvær Færøy som er leiar i Solund Bondelag

Tok attval som leiar

26. oktober hadde Gaular Bondelag årsmøte på Tønna.

Ringrev attende som leiar i Eid Bondelag

Knut Tore Nes Hjelle er attende som leiar i Eid Bondelag etter eit par års pause. Sist han var leiar, vart lokallaget mellom anna kåra til årets lokallag i Norges Bondelag.

Jamn aktivitet i Stryn Bondelag

- Vi føl opp førespurnader frå fylkeslaget og har jamnlege møte med kommunen, som dei viktigaste tiltaka gjennom året, seier attvald leiar i Stryn Bondelag Bjørn Rørtveit

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere