God stemning då leiarmøte 2017 starta.

 

Møteleiar Bjarte Nordanger og vara for møteleiar Brit Brækhus.

 

Fylkesleiar Anders Felde ynskte velkomen.

 

Stortingsvalet 2017: Kvifor gjekk det som det gjekk, og kva kan vi forvente på politikkområde som landbruk og distrikt dei komande 4 åra? Innleiing ved Politisk Redaktør i Nationen, Kato Nykvist.

 

Stortingsvalet 2017: Kvifor gjekk det som det gjekk, og kva kan vi forvente på politikkområde som landbruk og distrikt dei komande 4 åra? Innleiing ved Per Skorge, Generalsekretær i Norges Bondelag. 

 

Frå « Vi gjer det vi absolutt må» - til å gjere det og litt til med lyst og humør. Innleiing ved leiar i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust.

 

Møteleiar Bjarte Nordanger takkar Bjørnhild Vigerust for eit inspirerande innlegg.