Nyhende frå Vestland Bondelag

God jul

Me vil ynskje alle ei god jul

Blinkskot frå 2014

Her kan du sjå nokre av dyra me møtte året 2014.

Årsmøte i Eidsbotn Bondelag

Under årsmøte vart mellom anna investeringar retta mot mjølkeproduksjon teke opp.

Årsmøte i Brekke Bondelag

Her er eit kjapt referat frå hendinga.

Årsmøte i Balestrand Bondelag

På møte vart mellom anna momsgrensa diskutert.

Årsmøte i Davik/Ålfoten Bondelag

På møte diskuterte dei mellom anna framtida.

Årsmøte i Aurland Bondelag

Laget har mellom anna støtta Sogn Jord-og Hagebruksskule med 5000 kroner. Les meir frå årsmøte her.

Ny leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Ole-Ivar Åm Sognnes er vald til ny leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag.

Årsmøte i Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag

27. oktober hadde Luster Bondelag, Indre Hafslo Bondelag og Hafslo Bondelag årsmøte på Gaupnetun. Dei tre ulike laga hadde ein felles del, før dei gjekk kvar for seg.

Ny leiar i Nordre Gulen Bondelag

Jarle Nordgulen vart vald til ny leiar, les meir frå årsmøte til Nordre Gulen Bondelag her.

Inspirasjon og informasjon om Inn på tunet

Fylkesmannen inviterar til informasjonsdag om Inn på Tunet 30. januar. Hordaland Bondelag og Fagforum Inn på Tunet vil i tillegg arrangere eit informasjons- og rekrutteringsmøte i på kveldstid i februar/mars.

Bli med inn i ei verd full av spekemat og pinnekjøt

Nortura i Sogndal produserer spekemat og pinnekjøt. Sjå video her.

Årsmøte i Kjølsdalen Bondelag

Her er eit kort referat frå hendinga.

Årsmøte i Høyanger Bondelag

På møte vart mellom anna kravet om lausdrift diskutert.

Årsmøte i Loen Bondelag

På møte vart mellom anna beitekravet teke opp, her kan du lese meir frå hendinga.

Årsmøte i Veitastrond Bondelag

Laget diskuterte mellom anna beitekravet og avløysarordninga.

Ny leiar i Nordsida Bondelag

På årsmøte til Nordsida Bondelag vart det mellom anna valt ny leiar.

Ny leiar i Stongfjorden Bondelag

Under årsmøte vart Karl André Gjelsvik vald til ny leiar, les meir frå møte her.

Konsesjonslova er ute på høyring

Landbruks- og matdepartementet har kome med framlegg om å oppheve konsesjonslova. Det ynskjer ikkje Bondelaget.

- Eg tykkjer landbruk er kjekt

Fleire 10.klassingar vitja jordbruksskulen på Mo i haust. Det var ein suksess.

Årsmøte i Viksdalen Bondelag

Medlemsverving var eit av fleire tema då Viksdalen Bondelag heldt årsmøte.

Statsbudsjett med grønnere profil for landbruket

V og Krf har fått gjennomslag for endringer som gjør statsbudsjettet grønnere.

Godt nytt for gründere og småbedrifter

Bra at grensa for registrering i mva-registeret beholdes på 50 000 kroner.

Strilalam fekk BU-prisen

Strilalam frå Fjell mottok i går Bygdeutviklinngsprisen for Hordaland. Utdelinga gjekk føre seg på Entrepenørskapskonferansen i Bergen. Leiar i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen, er med i juryen.

Årsmøte i Vikane Bondelag

Naturskadeerstatning og mva-grensa var blant tema då Vikane Bondelag heldt årsmøte.

Mista 25 mål med morelltre

Dei mista 25 mål produksjonsareal under flaumen på Vestlandet. I dag viste fruktbøndene fram øydeleggingane til landbruksministeren.

Leiaren i Norges Bondelag kjem til Sogn saman med Landbruks- og Matministeren

Der vert det synfaring i dei flaumråka områda i Lærdal og Aurland.

Satser som bonde i Bergen

Lørdag inviterte Bergen Bondelag til åpning av familien Hauglands kombinerte grise- og sauefjøs på Laksevåg.

Årsmøte i Breim Bondelag

Her vart mellom anna traséval og kvoteordninga diskutert.

Årsmøte i Oppstryn Bondelag

Her er eit kort referat frå hendinga.

Ny bonde?

Hordaland Bondelag, Nortura og Felleskjøpet arrangerer samling for nye bønder. Tema: «Bonden, Bondelaget, Samvirket? Hvem er til for hvem?»

Tredagen 2014

18. november arrangerer Innovasjon Norge Sogn og Fjordane Tredagen 2014. Tema er "Nye offentlege trebygg i Sogn og Fjordane"

Bondelagskokken: - Dette rår eg alle til å søkje på

Bodil Eikrem Fjellestad har vore Bondelagskokk i to år. Det er ei tid ho ser attende på med glede. Sjå video med den blide kokken her.

Årsmøte i Selje og Stadtlandet Bondelag

Her er eit kjapt referat frå årsmøte til Selje og Stadtlandet Bondelag

Prata om Norsk Landbrukssamvirke i Loen

Ola Hedstein er administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Fredag 31.oktober var det nettverkssamling for bønder inn i framtida, der ville han sende ut ein bodskap. Sjå video her.

Ny leiar i Hyen Bondelag

Elias Eimhjellen er ny leiar i Hyen Bondelag, les meir frå årsmøte her.

Årsmøte i Holmedal og Askvoll Bondelag

På møte vart mellom anna strukturutvikling og momsgrense teke opp. Her kan du lese referat frå hendinga.

Biletgalleri frå AgroNordVest

I helga var det AgroNordVest i Loen. Då sto mellom anna debattar, spørsmål, underhaldning og utdeling av pris på menyen. Her kan sjå du glimt frå hendinga.

Sogn og Fjordane Bondelag gratulerer årets matprodusentar

To familiebruk vart kåra til årets matprodusentar i Sogn og Fjordane. Janne Sundal Aardal og Kåre Aardal sitt mjølkebruk i Kjølsdalen i Eid, og Hilde og Ragnvald Søgnesand sitt geitebruk på Søgnesand i Kjøsnesfjorden, Jølster.

Høg temperatur på AgroNordVest

Korleis sikre vekst og fornying i landbruket på Nordvestlandet? Det var eit tema som skapte engasjemnet og debatt.

Stend vgs med egen besøksgård

Hordaland Bondelag var invitert da Stend vgs åpnet "Stend Besøksgard". Skolen har både produksjonsdyr og en smådyravdeling, og i den nye besøksdelen finner du begge deler.

Årsmøte i Norddalsfjord Bondelag

15. oktober hadde Norddalsfjord Bondelag årsmøte. Her kan du lese litt frå hendinga.

Engasjerte elevar på Voss jordbruksskule

I går arrangerte Hordaland Fylkeskommune konferanse om familiejordbruket i Hordaland. Agronom-elevane frå Voss trossa flaumen og møtte opp til fagleg påfyll og lunsj med Frøydis Haugen.

Årsmøte i Eikefjord Bondelag

13. oktober hadde Eikefjord Bondelag årsmøte sitt. Her er eit kjapt referat.

Otto frå Jondal er sjef for ein dag

- Har du lyst til å leie organisasjonsarbeidet i Norges Bondelag for ein dag? Otto Galtung frå Jondal fekk jobben, og skal vere organisasjonssjef i dag.

Utfordringar for fleire i Sogn og Fjordane

Mykje vatn har det siste døgnet skapt utfordringar for mange i fylket. Spesielt hardt råka er kommunane Aurland og Lærdal.

Årsmøte i Jølster Bondelag

23.oktober hadde Jølster Bondelag årsmøte på Ålhus. Her kan du lese litt om kva som skjedde.

Årsmøte i Vossestrand Bondelag

Kari Marie Njåstad frå Tine orienterte om Mjølkeprosjektet på Voss under årsmøtet i Vossestrand Bondelag 21. oktober.

Leiarmøtet på Stord

26 lokallag sendte leiaren eller ein annan representant til leiarmøte på Stord førre veke. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, gjesta møtet.

Dyr me traff i oktober

Me har mange flotte dyr i fylket vårt, sjå nytt biletgalleri.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere