Nyhende frå Vestland Bondelag

Kurs for sekretærar og kasserarar i lokallaga

vestland Bondelag inviterar sekretærarane i lokallaga til kurs på Teams 6. desember kl. 19.30 – 21.00 og kurs for kasserarar 5. desember kl 19.30 – 21.00.

Presentasjonar frå leiarmøtet

Her kan du sjå presentasjonane frå leiarmøtet førre veke, samt ein vervevideo som hadde premiere på leiarmøtet.

Presisjonslandbruksdag i Omvikdalen

Velkommen til ein praktisk og inspirende dag i Omvikdalen med fagtema presisjonslandbruk, 7. desember klokka 11-15.

Velkomen til landbrukshelg med bondesprell

Landbrukssamvirket Vest har gleda av å invitere deg til ei kjekk helg med fagleg påfyll, gode diskusjonar, framtidstru og mykje moro. Kom til Førde 19. - 20 januar og bli med.

Vellukka leiarmøte på Skei

Vestland Bondelag har hatt to gode dagar på leiarmøte på Skei. Det vart gode diskusjonar og stort engasjement.

Glimt frå dag to av leiarmøte

Leiarmøte er godt i gang, sjå bileter frå samlinga her.

Leiarmøte 2023

Leiarmøte i Vestland Bondelag har starta. Me gler oss til to flotte dagar på Skei i Jølster.

Webinar med Harris: Grunneigaren i tvist

15. desember inviterer Vestland Bondelag til webinaret Grunneigaren i tvist, korleis går ein då fram? Det faglege innhaldet er ved advokat Børje Hoff frå Harris Advokatfirma AS.

Kjekt årsmøte i Omvikdalen Bondelag

Sjå glimt frå møtet her.

Vellukka årsmøte i Viksdalen

Erlend Brede Fossen held fram som leiar for laget.

Jørgen Naustdal held fram med å leie Førde Bondelag

31. oktober hadde Førde Bondelag årsmøte.

Norsk viltkjøt er ein unik ressurs, men nyttar vi den godt nok?

Norsk Hjortesenter med fleire inviterer til Webinar der det vert sett fokus på auka verdiskaping frå viltkjøt. I dette webinaret presenterer vi resultat frå ei nasjonal og ei regional (Vestland) undersøking blant aktørane i viltkjøtnæringa. Webinaret er planlagt til onsdag den 22. november.

Innovasjonskveld for damer

- Denne måndagskvelden ser eg verkeleg fram til seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld. Den 20. november er det eit mål å samle 100 kvinner til ein inspirerande, kunnskapsbyggande og nettverksbyggande kveld i Sogndal

Sammen når vi målet

Det er verveperiode i Norges Bondelag. Så langt er det vervet 600 nye medlemmer siden 1. oktober i år.

Påmelding til leiarmøtet er sendt ut

Lokallagsleiarane er kalla inn til leiarmøte 23.-24. november på Thon hotel Jølster i Skei. Vi gleder oss til å samle organisasjonen til fagleg påfyll og sosialt samvær, og håpar at så mange som mogeleg kan komme

Gratulerer så mykje til Indrefjord Gard

- Det er so kjekt at Ole-Ivar Aam Sognnes og Ina Margrethe Nordahl Sognnes, som driv Indrefjord Gard, i dag fekk tildelt den regionale Bygdeutviklingsprisen for Vestland, seier leiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld.

Årsmøte i Breim Bondelag

Tysdag 31.oktober hadde Breim Bondelag årsmøte hjå Bakar Jon.

Bondelaget på BIFF

Vestland Bondelag har deltatt med fagleg innleiing for skuleklassar i samband med framvising av «The farmer and the hipster» under Bergen internasjonale filmfestival.

Ny leiar i Gaular Bondelag

Ole Magnus Mo tek over vervet etter Margunn Myrmel Øren.

Korleis kan norske kommunar bidra til utslippskutt i landbruket?

Bli med på frukostseminar 16. november og sjå den nye rettleiaren med gode tips til kommunen om klimatiltak i landbruket.

Inviterer til:

- Eg er glad for at vi har fått til denne møtekvelden der vi set fokus på psykisk helse, seier leiar i Oppstryn Bondelag Rolf Olav Gjørven

Anders K. Mundal held fram som leiar

Det vart klart under årsmøte til Fjærland Bondelag. Les referat frå hendinga her.

Vellukka årsmøte i Aurland

Fredag 27.oktober hadde Aurland Bondelag årsmøte. Det var ei kjekk stund med gode diskusjonar.

Ny leiar i Nordsida Bondelag

Under årsmøte til Nordsida Bondelag vart Marianne Roset valgt til ny leiar.

Ny leiar og heider til Open gard arrangør

Eksingedalen og Vaksdal Bondelag har fått ny leiar, medan Sveio Bondelag fekk heider for mange år med Open Gard.

Held fram som leiar

Leidulv B. Stavø held fram som leiar for Flora Bondelag. Det vart klart etter årsmøtet til laget.

Siste frist for påmelding til Ny bonde samling på Skei

Klar for å bli med på ei kjekk samling på Skei 3.-4.november? Siste frist for påmelding er 19.oktober!

Stig Asle Midtbø held fram som leiar

19.oktober hadde Norddalsfjord Bondelag årsmøte. Les referat frå møtet her.

Landbrukshelg med bondesprell

Hald av datoen 19.-20. januar! Då håpar vi å samle bønder og andre med interesse for norsk matproduksjon frå heile Vestland i Førde.

Velkomen til Open Gard i Jondal

Laurdag 14.oktober arrangerer Jondal Bondelag Open Gard.

Sikkerheit i landbruk

Velkomen til ein kjekk kveld saman med Lothepus og Sogn Sparebank. Program og påmeldingsinformasjon ligg her.

Har du gammel landbruksplast?

Da kan det godt hende Synnøve Dvergsdal er interessert i det. Hun skal nemlig studere livet i plasten.

Korleis har du det eigentleg?

I dag er verdsdagen for psykisk helse. I den anledning har fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld skrive nokre viktige ord.

Velkommen til Webinar om Klimagrovfôr

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

- Eg hadde forventa meir

I dag la Regjeringa fram sitt forslag til Statsbudsjett.

- Heilt avgjerande med sterkt tollvern

Det fortel Gry Ingvild Agjeld, leiar i Vestland Bondelag.

Invitasjon til jordkonferanse på Voss

Voss herad og NLR Vest skal oppsummere 5 år med prosjektet "Karbonlagring og andre klimavenlege tiltak i vestlandsjordbruket".

Ny nestleiar i Vestland Bondelag

Frå og med 1.oktober er det endringar i styret til Vestland Bondelag. Sjå oversikta her.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Pride i Sogn

I helga vart Pride arrangert for første gong i Sogn. Både Sogndal Bondelag og Fjærland Bondelag var på plass. Sjå glimt frå paraden her.

Open Gard på Breim

Open Gard på Breim var fantastisk kjekt, sjå glimt frå det vellukka arrangementet her😊

Anders Felde medlem i Produsentråd

Nortura har bedt om at Norges Bondelag etablerer produsentråd for storfe og svin for å forsterke bodskapen om å ta ned produksjonen. Rådet vart etablert sist veke og tidlegare fylkesleiar i Vestland Bondelag; Anders Felde er ein av medlemene i Rådet.

Set smittevern på agendaen på eigen gard

- Utbrot av ulike dyresjukdommar uroar meg, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld som oppmodar bøndene om å oppdatere smittevernrutiner for å unngå å verte råka.

Inspirasjonsdag med klimasmart landbruk

20. september arrangerer Bergen Bondelag og Vestland Bondelag ein inspirasjonsdag på Stend vidaregåande skule. Hovudinnhaldet er presisjonslandbruk og ressursutnytting.

Opptrappingsplan – hva nå?

Akkurat nå ligger arbeidet med en opptrappingsplan for bondeinntekta hos Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Utmarksressursar på agendaen

Utmarksressursane sin plass i framtidslandbruket i Vestland var temaet då Vestland Bondelag inviterte fylkespolitikarane til vandring i Sunndalen i Oppstryn.

Draumedag i Jostedalen

Jostedal Bondelag har arrangert Open Gard. Det var ein kjekk dag, med kring 50 besøkande. Sjå glimt frå hendinga her.

Algeproduksjon og fornybar energi i Hjelledalen

Over 30 deltakarar møtte opp til tross for strålande slåttevêr då Klima Vest og Vestland Bondelag inviterte til inspirasjonsdag på Folven gard.

Fellingsprosenten må opp – hjorten må skytast der den er

Skal ein få ein varig reduksjon av hjortebestanden må avskytinga av unge dyr og koller aukast monaleg dei komande 2-3 åra. Kvotefri avskyting av hjortekalv er eitt av mange tiltak som må til. Eitt år med auka avskyting vil ikkje vere tilstrekkeleg. Grunneigarane må også bli flinkare til å samarbeide, slik at hjorten kan bli skoten der hjorten er seier styremedlem Olav Myhr i samband med at hjortejakta tek til i dag.

Kjekk dag på Os

Os Bondelag har arrangert Open Gard, sjå glimt frå det vellukka arrangementet her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere