ATTVAL: Jørgen Naustdal held fram som leiar for Førde Bondelag.

 

Årsmøte i Førde Bondelag vart halde på Førde Gjestehus og Camping. Årsmeldinga vart opplese og godkjent.

Styret har siste arbeidsår gjennomført tre møter. Samstyret har hatt eit møte. Laget er flinke til å stille på arrangement i regi av fylkeslaget. Dei var i tillegg medarrangør under Open Gard på Mo.

 

Val:

Leiar: Jørgen Naustdal

Nestleiar: Karin Øverlid Grøneng

Kasserar : Øystein Holsen

Sekretær: Ole Andre Sønnervik

Styremedlem: Terje Hagen

Styremedlem: Erik Bruland

Styremedlem: Nils Anders Gjerland.

1.vara : Jan Inge Hage

2.Kari Solem

3.Bodil Støfring

 

I valnemda sit  Oddgeir Kvamsås,  Kjell Olav Kusslid og Steinar Hundvebakke.