Olav Myhr frå fylkesstyret og Bondelaga i Nordhordland deltok med stand og informasjon på torget i Knarvik Amfi. Både offentlege etatar som  Helse, Brann og Politi, samt frivillige organisasjonar var med for å vise publikum kva som finst av offentleg og frivillig beredskap i Nordhordland.

Arrangøren, Nordhordland Forsvarsforeining, seier bakgrunnen for arrangementet er at folk treng auka kunnskap om offentleg, frivillig og eigen beredskap.

Asgeir Nøttveit frå Radøy Bondelag, Jan Otto Pletten, leiar i Alversund og Seim Bondelag  og Olav Myhr frå Vestland Bondelag