Applaus til Skogselskapet har teke initiativ til dette arrangementet som skal vere i Sogndal Kulturhus.  - Eg er glad for å verte spurt om å vere med å bidra held Agjeld fram.  Det er viktig at dei som ynskjer å delta hugsar å melde seg på.  Maksimalt tal deltakarar er 100 stykker.   Påmeldingane er allereie kome inn så arrangementet er snart halvteikna.  PÅMELDING gjer du HER

Lenke til PROGRAMSIDA   der du også kjem til påmelding via "Klokka"

Mange dyktige kvinner har takka ja til å dele sine inspirerande tankar i samlinga: 

 • Gry Ingvild Agjeld – Styreleiar Vestland Bondelag 10 minutt – Ressursutnytting på berekraftig måte
 • Siri Sandvik – Nestleiar, hovudutval for næring i Vestland Fylkeskommune 15 minutt – Grøn vekst og nyskaping i nærings- og arbeidsliv
 • Unni Støbet Lande – Stasjonsleiar/forskar, NIBIO 15 min – Bruk av utmarksressursen – før, no og i framtida
 • Line Bjelde – Dagleg leiar, Sogn Næring 10 min – Næringsapparatet til Sogndal og Vik kommune
 • Aud Slettehaug – Dagleg leiar, Kompetansenettverk for lokalmat 3 min – Presentasjon av kveldens servering av ost og side

Pause  med servering av lokal ost og sider –  20-30 minutt

 • Eplesider frå Amble Gard, Kaupanger
 • Brunost og salatost frå Selseng
 • Kvitmuggost og Fanaost

Før kvelden held fram med fleire dyktige innleiarar

 • Aud Slettehaug – Dagleg leiar, Kompetansenettverk for lokalmat 15 min – Inspirasjon og fakta, frå ide til lovleg kommersielt produkt
 • Sigrid Henjum – Småbarnsmor og småbrukar i Sogndalsdalen 15 min - Sjølvforsynt frå småbruket?
 • Mette M. Heiberg – Innehavar, Amble Gård 15 min – Nytenkande utnytting av ressursane i Amla
 • Ingunn Kjelstad – Dagleg leiar, Fjordtømmer 15 min – Skog, kva verdi og bruksområde har skogen på Vestlandet?