Dag to av leiarmøte til Vestland Bondelag har starta.

 

Arnstein Tveito og Lars Peter Taule.

 

Nils Magne Gjengedal.

 

Geir Totland prata om lokale sosiale møteplassar.

 

Global marknadstillpassing, kva er status og moglegheiter innanfor WTO? Innleiing ved Bodhild Fjelltveit, 2.nestleiar i Norges Bondelag.

 

Maya F. Greve.

 

Rolf Olav Gjørven (styremedlem i Vestland Bondelag) og Maria M. Skjold (rådgjevar i Vestland Bondelag).

 

Valnemda i Vestland Bondelag har starta sitt arbeid.

 

Under møtet var det vervekonkurranse. 55 nye medlem kom inn. Her ser de super-vervarane i Vestland Bondelag. Laget som verva flest nye var Austrheim og Lindås Bondelag.

 

Folk kunne også kjøpe lodd til Malawi-prosjektet. Det kom inn over 16 000 kroner. Denne gjengen vann premiar i loddtrekninga.

 

Helsing frå Ole- Ivar Åm Sognnes, vinnar av BU prisen i Vestland.