- Vi i Vestland Bondelag tykkjer det er flott at Anders sin kunnskap vert nytta inn i dette arbeidet, seier leiar i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld.

Produsentråd storfe vert leia av Konrad Kongshaug. Han produserer storfekjøt både frå mjølkekyr og ammekyr i Møre og Romsdal, og er styremedlem i Norges Bondelag.   I tillegg til Anders Felde er også Per Øyvind Sola frå Vestfold og Bjørnar Schei frå Trøndelag med i Rådet. 

I denne nettsaka på Norges Bondelag sine sider kan du lese meir om oppnemninga og oppdraget til Produsentrådet