Malawiprosjektet er ei solidaritetsprosjekt der "bønder støttar bønder". Bondelaget har ein samarbeidsavtale med Bygdeungdomslaget og Utviklingsfondet. Målet er å betre livsvillkåra for bøndene i Malawi. 

Kvart år arrangerer fylkeslaget loddsal under årsmøte for å samle inn pengar til prosjektet. Gevinstane som vert lodda ut er sponsa av bedrifter i Vestland. Me ynskjer å takke alle som støtta oss med gåver. Tusen takk. 

 

Kjekt og viktig med støtte

FLOTTE PREMIAR: Der var mange fine gevinstar folk kunne vinne under loddsalet.

 

På møte vart det selt lodd for 28 050 kroner. I tillegg kjøpte Vestland Bondelag gåvekort til innleiarane på møte frå utviklingsfondet. Gåvekorta kosta 4000 kroner.

Vestland Bondelag er stolte over å ha samla inn så mange tusen. Det er kjekt å sjå at folk er så flinke til å kjøpe lodd, og støtte solidaritetsprosjektet vårt i Malawi.

 

Les gjerne meir om Malawiprosjektet her.