Nyhende frå Vestland Bondelag

Matfest skal vise mangfald og berekraft

Tema for årets matfestival i Bergen er frå jord/sjø til bord. Målet er at Bergen og Vestland skal bli Norges gastronomiske metropol! Vestland Bondelag er med i ei arbeidsgruppe som skal lage Ung Matfest.

Auka matproduksjon og løn til å leva av

- Den norske bonden har over tid hatt lågare inntektsvekst enn andre grupper i arbeidslivet i tillegg til at landbruket no opplever ein kostnadsvekst langt utover det normale. Dette tilseier at vilkåra for landbruket og bøndene våre må styrkast, slik at dei sikrar auka norsk matproduksjon og ei løn å leva av, skriv Voss Heradsstyre innleiingsvis i brev adressert til Landbruks- og Matdepartementet og næringskomiteen på Stortinget.

Ryddesjau i Gloppen

Deler av fylkesstyret vårt stilte sporty opp å laga film om landbruksplast - snurr film.

Jordbruket går i forhandlingar

I går fekk jordbruksorganisasjonane staten sitt tilbod i jordbruksforhandlingane, sjå fylkesleiar Anders Felde kommentere tilbodet her.

Snu-operasjonen i landbruket har starta

Torsdag 5.mai la Staten fram sitt tilbod i jordbruksforhandlingane. Skilnaden er på 2,7 mrd.kr mellom jordbruket sitt krav, og staten sitt tilbod.

Den gode praten kring lunsjbordet

- Mat og prat er ein god kombinasjon, seier leiar i Omvikdalen Bondelag, Øyvind Sandvik i ein kommentar til kvifor dei tidleg i april inviterte varaordføraren og ordføraren i Kvinnherad til ein prat kring lunsjbordet.

Korleis er det å jobbe på ein gard i Jostedalen?

Leiar i Jostedal Bondelag, John G. Sperle, har hatt besøk av elevar som laga film til entreprenørskapsmessa i Luster. Her kan du sjå det fine intervjuet om bondeyrket.

Bonde for ein dag i Fusa

Etter to års pause kunne Fusa Bondelag endeleg invitere 4. klassingane til å vere bonde for ein dag.

- Landbruket la fram eit fantastisk godt krav til staten

Bondeorganisasjoneane sitt krav har ei økonomisk ramme på 11,567 mrd. inkludert kostnadskompensasjon i 2022. Sjå Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag, kommentere kravet her.

- Ein avgjerande snuoperasjon

Bondeorganisasjoneane sitt krav har ei økonomisk ramme på 11,567 mrd. inkludert kostnadskompensasjon i 2022. Dette gir eit løft i inntektene på kr. 125 300 pr årsverk, og dette tettar inntektsgapet mot andre grupper med kr. 100 000,-. Dette viser at vi har bondeorganisasjonar som verkeleg forstår alvoret i norsk matproduksjon.

Ynskjer du å arrangere Open Gard i år?

Fristen for å melde inn Open Gard arrangement er laurdag 30.april.

Innbyding: Teknoløft innan frukt- og bærproduksjonen

- Vi ser for oss at den neste jordbruksrevolusjonen vil ha integrerte sensor- og aktueringssystem med ulik grad av autonomi, som  informerer, supplerer og arbeider saman med menneskeleg arbeidskraft skriv kunnskapsparken Vestland i si innbyding til arbeidsseminar på tema teknologiutvikling innan frukt- og bærnæringa

Dramatisk inntektssvikt for bøndene

- Det er alarmerande for norsk matproduksjon, seier fylkesleiar Anders Felde.

God påske

Påsken har starta for fleire, og Vestland Bondelag vil dei neste dagane gje dykk både påskehelsingar, og påskequiz frå medlemmer i fylkesstyret.

Flaks at da var ein bonde som fann meg

- Eg er utdanna førskulelærar og har ikkje oppvekst eller utdanning innan landbruk å vise til, men interessa har alltid vore der, så då var det flaks for meg at da var ein kjekke bonde å gifte seg med, seier nyvald 3. vara til fylkesstyret Grethe Monica Haug frå Voss

Vellukka skulebesøk i Førde

Måndag 28.mars besøkte Nortura, Tine, Felleskjøpet Agri og Vestland Bondelag 9.klasse på Halbrend skule i Førde.

Kort veg til vervet i fylkesstyret

- Eg er rik på organisasjonserfaring, men livet som tillitsvald i Bondelaget har vore kort, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Gjertrud Svartveit Osmundsen.

Angrar ikkje

- Eg har aldri angra på at eg bygde flisfyrt varmeanlegg på garden for kring 10 år sidan sa Torbjørn Strand på fagdag om Gardsvarmeanlegg i Fjaler i går.

Hadde eigentleg planlagt å arbeide i finansdepartementet - Vart gard i Skjolden i staden

- Eg er jammen glad eg ikkje jobbar i finansdepartemetet i desse dagar, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Andreas Wiese

Vik Bondelag orienterte kommunestyret

- Det er godt å sjå at politikarane er interesserte, engasjerte og synleg set pris på innleiinga som eg hadde i kommunestyret sist veke, seier leiar i Vik Bondelag Jo Risløw.

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr rentefritt lån

- Dette er eigentleg noko vi håpar færrast mogleg har trong for, men det er eit svært viktig tiltak for dei som står i ein vanskeleg situasjon grunna den eksplosive kostnadsveksten vi ser, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Glimt frå markeringa på Byrkjelo

Fredag 18.mars vart det arrangert ei god og viktig markering til støtte for Ukraina. Rørande engasjement, sjå den heilt spesielle videoen her.

Vossestrand Bondelag er årets lokallag

Vi gratulerar Vossestrand Bondelag som vart kåra til årets lokallag under årsmøtet

På tide at det kjem ei endring

- Det er ikkje rett at grunneigarane skal betale kostnadene ved viltpåkøyrslar gjennom fellingsavgifta. Det er på høg tid at det kjem ei endring, sa landbrukssjef i Kinn kommune Jon Anders Stavang i si innleiing på viltwebinaret sist veke.

Auka norsk matproduksjon - vår beste beredskap

- Ein løpande norsk matproduksjon er den beste beredskapen Norge kan ha. Vi kan oppretthalde og auke norsk matproduksjon i den situasjonen vi er no om det er politiske vilje til det, heiter det i ei fråsegn frå årsmøtet i Vestland Bondelag.

Tenn eit lys for Ukraina

Fredag 18.mars vert det arrangert støtteerklæring til Ukraina på Byrkjelo.

Grunneigar må ta endå større ansvar for å nå måla i hjorteforvaltninga

- Vi må som grunneigarar gjere meir for å få til eit endå betre samarbeid og større fleksibilitet lokalt i forvaltninga av hjorten, sa fylkesleiar Anders Felde då han var ein av innleiarane i årets viltwebinar

Interessert i Gardsvarmeanlegg?

Onsdag 30. mars inviterer Vestland Bondelag, i samarbeid med Fjaler Skogeigarlag og CH4 Engineering AS til fagdag på tema gardsvarmeanlegg i Dale i Fjaler kommune

Tusen takk

- Eg fekk berre ja og positive tilbakemeldingar, då eg spurte etter gevinstar til det årlege lotteriet på fylkesårsmøtet, seier varamedlem til fylkesstyret Nils Magne Gjengedal. Inntekta frå lotteriet vart i år delt mellom Utviklingsfondet sitt prosjekt i Malawi og hjelpearbeidet i Ukraina. Utfordringa om å gje går vidare til fylkeslag og andre som skal samlast framover våren.

Anders Felde attvald som leiar i Vestland Bondelag

Anders Felde tek til på sitt andre år som leiar i Vestland Bondelag. Før det var han leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 5 år, så det er ein rutinert fylkesleiar som tek til på eit nytt arbeidsår. Gratulerer

Vi kan ikkje basere norsk landbruk på at folk skal ha to jobbar

- Vi kan ikkje utvikle norsk landbruk ved å basere utviklinga på dobbeltarbeidane yrkesutøvarar, sa landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet til årsmøtet i Vestland Bondelag

Auka matberedskap i ei utrygg tid

- Europa står i ei utrygg tid med millionar av menneske på flukt. Kommunar i Vestland vil også ta imot flyktningar, og eg håpar vi i landbruket både kan bidra med hus og arbeid til mange av flyktningane som kjem, sa fylkesleiar Anders Felde innleiingsvis i si tale til årsmøtet i Vestland Bondelag i Ullensvang.

Miniseminaret om private vegar

Advokatkontoret Harris hadde eit miniseminar for medlemene i Vestland Bondelag om private vegar. Her kan du sjå opptak av seminaret.

Stort engasjement i småfenæringa

- Det var mange gode tilbakemelding og god dialog kring småfehaldet på årsmøtet til Sogn og Fjordane Sau og Geit, seier styremedlem Ole Bjarne Hovland som deltok med innleiing i møtet.

Valnemnda si innstilling er klar

Valnemnda til Vestland Bondelag har gjeve si innstilling til styre i fylkesbondelaget for 2022/2023.

Ny Bybonde søkast

Bybonden Ida har gjort ein kjempeinnsats med å få folk til å dyrke sin eigen mat og få litt større forståing for landbruk og matforsyning. No skal ho bli bonde på eigen gard, difor vert stillinga som Bybonde i Bergen ledig

Fagkveld om klima på Fitjar

Rundt 60 bønder kom på fagkveld med tittelen "Klimabonden" i Fitjar kulturhus denne veka. Arrangørane bak var lokallaga i Fitjar og Stord kommune saman med Sau og Geit og Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Inviterer til webinar på tema private vegar

Private vegar kan vere ein kime til konflikt, men er også viktig for utvikling. Vestland Bondelag inviterer til kort webinar på tema tysdag den 1. mars klokka 10:00-11:00 på TEAMS.

Påmelding til årsmøtet er opna

Vestland Bondelag skal ha sitt første fysiske årsmøte 9.-10. mars på Hotel Ullensvang. Vi gler oss!

Klimaprat på Teams

Det har ikkje vore lett å få til fysiske møte i det siste, difor vart det to digitale klima-samlingar på Teams. Bøndene som deltok fekk tips til klimatiltak, og hadde gode spørsmål til klimarådgjevarane.

Semje om ny straumavtale

- Dette er godt nytt for landbruket og ei viktig ordning for ei pressa næring, særskild for områda sør for Sognefjorden der straumprisane er og har vore skyhøge, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til semja mellom SV og Regjeringa om straumstøtte til landbruket.

Korleis redusere kostnaden i mjølkeproduksjonen?

- Vi har ingen mjølkeproduksjon i Norge, utan ein aktiv landbrukspolitikk, skriv Anders Felde i ein kronikk i Bondebladet sist veke. I kronikken løftar han opp fleire problemstillingar knytt til rammeverket kring norsk mjølkeproduksjon til batt.

Klima- og miljøprisen for landbruket

Fylkeskommunen har i samarbeid med Statsforvaltaren etablert ein klima– og miljøpris for landbruket i Vestland. Prisen vert delt ut for første gong i 2022, og er på 30 000 kr

Åse Hogrenning nye leiar i Loen Bondelag

Møtet i lokallaget skulle vore gjennomført før jul, men av ulike årsaker vart det utsett til siste dagen i januar. I dette årsmøtet fekk Loen Bondelag ny leiar. Med sine 25 år er truleg Åse Katrin Hogrenning den yngste leiaren nokon gong i lokallaget.

Fylkesutvalet har ambisjonar for inntektsnivået i landbruket

- Det er bra og naudsynt at fylkesutvalet i Vestland i sitt innspel før årets jordbruksoppgjer fokuserer på ei sterk styrking av økonomien i landbruket, seier fylkeslear Anders Felde i ein kommentar til fylkesutvalet sitt vedtak.

Set hjort og viltforvaltning på dagsorden

Saman med Norsk Hjortesenter, Jeger og Fisk i Sogn og Fjordane inviterer Vestland Bondelag til 3 webinar med mange dyktige innleiarar på ulike tema innan viltforvaltning.

Ein pris og fleire nominasjonar til Vestland

Alde sider vann "årets sider" i Det Norske Måltid i går. Kari Sigrun Lysne frå fylkesstyret vårt var ein av tre finalistar til "årets grønne", med aprikos frå Lærdal.

Usikker framtid for mjølkeproduksjonen i Vestland

Ein rapport frå NIBIO syner at 19% av mjølkebøndene i Vestland vil gje seg i 2024, og totalt 43% vil slutte i 2034. Dramatisk seier Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag.

Naturbruksveka 2022

Naturbruksveka 2022 startar tysdag 1. februar. I saka under finn du oversikt over alt det kjekke som skjer i dagane framover.

Klar for nye utfordringar

- Det er ikkje med lett hjarte eg sluttar i Bondelaget, seier Hanne Lisbeth Nybø. Arbeidsoppgåvene har vore spanande, varierte og eg har møtt utruleg mange flotte engaserte menneske, seier Nybø i ein kommentar til at ho hadde sin siste arbeidsdag i Bondelaget 27. januar.

Våre samarbeidspartnere