Tysdag den 30. januar klokka 20:00 vert det møte på Teams med fokus på svinekjøtproduksjonen og eggproduksjonen: 

Tysdag 30. januar 2024 klokka 20:00: Svinekjøt og egg

20:00: Velkomen ved møteleiar Gry Ingvild Agjeld (leiar i Vestland Bondelag)

20:10: Marknadsmoglegheiter for svinekjøt og egg

            Innleiing ved Jan Erik Fløtre, styreleiar Nortura

            Tid til oppklarande spørsmål

           

20:40:  Kva må til for å styrke økonomien i dei kraftforbaserte produksjonane  i Vestland?

            Innleiing ved Andreas Hus, AU-medlem egg, Regionutval Vest Nortura

           Innleiing ved representant frå Norsvin

21:10:  Spørsmål og dialog med utgangspunkt i innleiingane

Tid til svare ut spørsmål som er komne inn i førekant, spørsmål i chat og munnlege

spørsmål i møtet – dialog

21:30:  Takk for i kveld ved Gry Ingvild Agjeld/ Knut Tore Nes Hjelle

PÅMELDING VED FØRSTE HØVE og seinast INNAN KLOKKA 10:00 tysdag den 30. januar:

Meld deg på HER