Elise Midling Hansen, advokat i Norges Bondelag, vil gi oss god informasjon om kva for velferdsordningar som gjeld for bonden og familien.

Tema:

  • Betydninga av val av selskapsform.
  • Vilkår for sjukepengar, svangerskapspengar og foreldrepengar. 
  • Korleis oppnå gode rettigheitar frå NAV.
  • Reglene om avløysertilskott ved sjukdom, svangerskap og fødsel.
  • Forsikring.

Alle medlemer i Vestland Bondelag under 50 år med registrert e-postadresse har fått invitasjon med lenke til Teams-møtet. Dersom du ikkje har fått invitasjon kan du kontakte oss på vestland@bondelaget.no.

Velkomen!