ÅRETS LOKALLAG I VESTLAND: Det var ein stolt leiar, Kristian Sætre, som mottok den gjeve prisen årets lokallag i Vestland Bondelag for 2023. Gåva var ein sjekk på 10 000 kroner. 

 

Juryen grunngjev tildelinga av årets lokallag i Vestland slik:

Årets lokallag i Vestland Bondelag har hatt god aktivitet gjennom året.

Laget har levert innspel til jordbruksforhandlingane, og er flinke til å delta på møter i regi av fylkeslaget.  I tillegg deltok dei på ein av temadagane til fylkesstyret i forkant av valet i 2023.

Dei har verva fleire medlemmer i 2023, og hadde ein medlemsvekst på 1,4%.

Laget held til i ein kommune med mykje hjort, og dei har utfordringar knytta til beiteskadar. I 2023 jobba dei inn mot kommunen for å vidareføre ordninga om fri kalveskyting. Det lukkast dei med.

Dei har også hatt fokus på innsamling av rundballeplast. I tillegg har dei arrangert 2 bondekafear og  2 bondepubar.

Dei synleggjer Bondelaget på ein strålande måte, som det står det stor respekt av!

Prisen som årets lokallag i Vestland Bondelag går til Vik Bondelag.

Gratulerer!