Kjersti Hjelmeland er vald til ny nestleiar i fylkeslaget.

 

Som nye styremedlemer for to år vart fylgjande valde:

 • Guro Stuve, Vikøy og Øystese Bondelag (Attval)
 • Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag (Attval)
 • Andreas Hus Ullensvang Bondelag (Ny)
 • Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag (Attval)

Desse sit også i styret, men er ikkje på val i 2024:

 • Knut Tore Nes Hjelle, Eid Bondelag
 • Olav Myhr, Eikanger Bondelag
 • Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag
 • Rolf Olav Gjørven, Oppstryn Bondelag

Varamedlemer valde for 1 år

 • 1. vara Oddbjørn Bratthole, Vossestrand Bondelag
 • 2. vara Cecilie Nornes, Sogndal Bondelag
 • 3. vara Geir Støfring, Jølster Bondelag

 

Eivind Myrdal frå Bergen vart vald til møteleiar, medan Ina Steiro herstad frå Eid vart vald til vara for møteleiar.