Nyheter fra Trøndelag Bondelag

- Jordbruksmeldinga framstår som en omkamp

Ingvild Kjerkol (Ap) og Marit Arnstad (Sp) oppfatter jordbruksmeldinga som en omkamp om endringer som Stortinget allerede har sagt nei til.

Varselbål om landbrukets framtid

Bønder tente tirsdag bål i Nord-Trøndelag og over hele landet for å protestere mot regjeringens jordbruksmelding.

Mange så muligheten til å finne ut mer om muligheter på eget gårdsbruk

Nesten 50 interesserte tok turen til mulighetsmøtet "Muligheter på eget bruk" som Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord. Møtet fant sted på Hjorten Hotell på Hitra 24. januar.

Vi brenner bål for norsk landbruk

Tirsdag 31. januar kl 15, tenner Sør-Trøndelag Bondelag og våre lokallag rundt om i kommunene varselbål. Sør-Trøndelag Bondelag vil tenne sitt varselbål på Tyholt samtidig med bønder over hele landet som et varsel om at Regjeringens jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

Nord-Trønderske bønder støtter kravet om uttak av ulv i tråd med Stortingsforliket

Rundt 35 bønder fra Nord-Trøndelag drar mandag til Oslo for å gå i fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning.

Vi tenner bål for landbruket

Tirsdag 31. januar kl. 15.00 tenner lokale Bondelag varselbål på flere steder i fylket. På samme tid tenner bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning.

Åpent debattmøte om ny jordbruksmelding

Alle medlemmer og andre interesserte inviteres til åpent debattmøte om ny jordbruksmelding på Scandic Hell Hotell på Stjørdal fredag 27 januar kl 10 - kl 12.30. Arrangør er Midtnorsk Samarbeidsråd.

Nei til travbane på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Bli med på unge-bønder studietur til Fosen!

18.-19. mars kan nye og unge bønder bli med på spennende og lærerik studietur til Fosen. Busstur med hotellopphold og mangfoldige gårdsbesøk.

HAR DU LYST TIL Å JOBBE SAMMEN MED OSS PÅ STEINKJER?

1 års vikariat i 50 % stilling som kommunikasjonsrådgiver er ledig. Vil du vite mer om stillingen klikker du på linken nedenfor eller kontakter Anne Marit Igelsrud på tlf. 90553855

God jul og godt nytt år!

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Kontoret er stengt, men vi kan nås også i julehelga.

Mentorordning for unge bønder

Vil du som ny bonde eller bonde i en utviklingsfase ha en erfaren diskusjonspartner? Eller er du en erfaren bonde som kan tenke deg å dele din erfaring med andre?

Pelsdyr - en del av norsk landbruk

KRONIKK: Sterke krefter ønsker å avvikle pelsdyrhold i Norge. Derfor er det gledelig at regjeringen vil opprettholde ei bærekraftig pelsdyrnæring også i framtida.

Interpellasjon om jordvern

Egil Haugbjørg (V) reiste en interpellasjon om jordvern i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Se debatten her.

Forbereder seg på ett Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag blir ett fylke fra 2018. Det må også Bondelaget forholde seg til.

- Svekker distriktslandbruket

Den nye landbruksmeldinga vil svekke distriktslandbruket og mulighetene for å øke norsk matproduksjon. Det mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ny jordbruksmelding er et angrep på den norske jordbruksmodellen

I denne jordbruksmeldinga foreslår regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko og bønder mister innflytelse i verdikjeden - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo

BU-prisen til Traktorpikene

Traktorpikene i Grong fikk tirsdag Bygdeutviklingsprisen i Nord-Trøndelag.

Økte jordbruksinntekter, men større forskjeller

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst, men inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Kunnskap til kornbønder

Hvordan har kornavlingene utviklet seg i de ulike delene av Trøndelag? Hvilke klimatiltak kan en kornbonde gjøre? Hvilke sorter anbefales for neste kornsesong?

Kunnskap til kornbønder

Hvordan har kornavlingene utviklet seg i de ulike delene av Trøndelag? Hvilke klimatiltak kan en kornbonde gjøre? Hvilke sorter anbefales for neste kornsesong?

Trivsel og kunnskap på Odelscamp

Visste du at odelsretten ble nevnt i et skaldekvad allerede i vikingetida? For andre gang samlet Bygdeungdomslaget og Bondelaget i Sør-Trøndelag odelsberettigete til Odelscamp for å lære mer om odelsrett og livet som bonde.

Vern om matjorda!

Opsjonsavtaler må fram i offentligheten og regjeringa må gripe inn mot nedbygginga av dyrkajord i Trondheim! Vi må sikre en åpen debatt om byutvikling! Matjorda er en knapp ressurs – tenk deg om!

Melkeproduksjon i EU - et tapsprosjekt

Bondelaga i Trøndelag holdt fredag 28. oktober en politisk tenketank på Ersgard i Stjørdal. Om lag 25 politikere og tillitsvalgte i fylkesbondelaga fikk orienteringer om den skremmende situasjonen for melkebønder i våre naboland.

Bondelaget med innspill til Høyre

Nord-Trøndelag Bondelag møtte fredag Nord-Trøndelag Høyre for å gi innspill til partiets programarbeid.

Inviterer til Økoløft

Lyst til å vite mer om økologisk landbruk? Da har du sjansen tirsdag 25. oktober, når Økoløft arrangerer møte med inspirasjonsbønder og aktører innen økologisk produksjon.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Olav Skei til minne

Det er med sorg og sjokk vi like over helgen mottok den triste meldingen om at Olav Skei så altfor tidlig og uventet er gått bort.

Leif tilbake i Bondelaget

Leif Hjulstad (62) er tilbake i Nord-Trøndelag Bondelag, 24 år etter at han sist jobbet ved fylkeskontoret.

Her kommer Ella!

Lørdag 24. september inviterte Sør-Trøndelag Bondelag de politiske ungdomspartiene i Sør-Trøndelag på Landbrukstreff med gårdsbesøk. Ni unge politikere fra Sosialistisk ungdom, Grønn Ungdom og Senterungdommen troppet opp i tunet hos Sissel Langørgen på Byneset.

Ny Bonde - kurset for framtidens bønder

Er du nylig blitt bonde eller er i ferd med å bli bonde? Da har du mulighet til å delta på Ny Bonde der landbrukssamvirke og bondelaget samarbeider om kurs for nye og unge bønder. Kurset i Nord-Trøndelag er dessverre avlyst, men kurset 4.-5. november på Quality Panorama Hotell i Trondheim går som planlagt og her er det plass til flere.

Farmen-show på Åpen Gård

Under Åpen Gård på Namdalseid, fikk folk utfordre Farmen-deltakerne Marit Fiskum og Morten Heggdal i øksekast og slegge.

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Poptetsuppe til politikere i Trondheim

Under matpausen på møte i Trondheim Bystyre den 25 august serverte Sør-Trøndelag Bondelag potetsuppe til politikerne. Poteten hadde politikerne selv produsert. Den ble satt i jorda den 19. april på Trondheim Torg av et utvalg politikere.

Perler i Trøndelags kystparadis

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag startet opp høstens arbeid med et styreseminar på Stokkøya, og lokallagsleder i Åfjord Bondelag, Sigbjørn Gilde, sørget for en flott omvisning hos bønder på vakre Linesøya.

200 på Seterdag i Osen

Osen Bondelag og Norsk Gammelmannsforening arrangerte Seterdag i Osen søndag 21. august. Lokallagsleder i Osen Bondelag, Trond Storvoll, melder at rundt 200 personer tok turen til Seterdagen.

Åpen gård 12 steder i Nord-Trøndelag

Åpen gård er blitt svært populært over hele landet, og i år er det 12 steder i Nord-Trøndelag hvor vertsbønder og lokale bondelag åpner gården for besøkende.

Matfestival med suksess

Trøndersk Matfestival arrangeres for 12. gang og det er ventet rundt 200.000 besøkende i de tre dagene festivalen kjøres. Over 130 ulike utstillere, de fleste fra Trøndelag, viser et enormt mangfold av mat og drikke.

Vararordføreren høstet poteter

Under kampanjedagen i april var politikere fra Trondheim invitert til å sette potet og så gulrot i plantekasser. Under Trøndersk Matfestival var tiden kommet for å høste potetene.

Matfestivalen i strålende sol

Trøndersk Matfestival åpnet i dag i strålende sol. I Ravnkloa kom båter inn med mat fra Frosta, Fosen, Innherred, Namdalskysten, Røros og andre steder. Både Fiskeriminister Sandberg og Matmininster Dale åpnet festivalen.

Nofence - framtidens gjerdesystem?

På et møte i Selbu 14. juni kom Nofence AS med en orientering om mulig bruk av et elektronisk trådløst gjerdesystem for storfe i Roltdalen i Selbu. Roltdalen Beitelag, Selbu Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag ønsker sammen med andre partnere, blant annet Nofence AS å utrede dette nærmere.

Korndag på Kvithamar

Trøndersk Kornutvalg arrangerte fagdag for korn for fagpersoner innen rådgivning og forvaltning på Nibio Kvithamar i juni i år. 15 personer fikk et innblikk i integrert plantevern, kornkvalitet og gjødsling med teori og markvandringer.

Regionale Miljøtilskudd 2016 - søknadsfrist 20. august

Informasjonsark ble sendt gårdbrukerene i midten av juli, melder Laila Marie Sorte hos Fylkesmannens landbruksavdeling. Det er noen endringer fra fjor. Veiledningsheftet finner du på hjemmesiden til fylkesmannen og i artikkelen her. Les videre:-)

Tora Voll Dombu ny leder i Norges Bygdeungdomslag

På årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag (NBU) i Surnadal tirsdag denne uka ble Tora Voll Dombu, fra Meldal i Sør-Trøndelag, valgt styreleder. NBU er den viktigste bygdepolitiske organisasjonen for ungdom, og Tora får en sentral, nasjonal rolle i å forme framtida for bygdenorge.

Trist, trist, trist

Kronikk fra fylkesleder Lars Morten Rosmo: - Bystyret velger kortsiktig profitt og lar utbyggere i Trondheim ødelegge den beste matjorda for alltid.

Bondelaget i Afrika

- I 1979 til 1983 arbeidet jeg med landbruk nord i Zambia og for et par uker sider var jeg der på en gjenvisitt sammen med familien. Der var jeg også innom det Zambiske Bondelaget i regionhovedstaden Kasama i Nordprovinsen i Zambia - sier org sjef Jon Gisle Vikan

Bondelaget misfornøyd med jerveuttak

Bare 13 jerv av en kvote på 20 dyr er tatt ut i region 6, Midt-Norge. Bondelaget mener at forvaltninga skulle ha sørget for at restkvoten også ble tatt ut.

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag blir feriestengt i tre uker fra mandag 11. juli.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere