Det meldes om god søknad til melkeproduksjon og driftsledelse før søknadsfristen går ut 15. april, så dette fagskoletilbudet er sikret. Men hvis du går med tanker om å ta det fagskoletilbudet kornproduksjon og driftsledelse, så hiv deg rundt og søk. Her må det flere søkere til for å sikre tilbudet.

Begge fagskoletilbudene er deltidsstudium over to år basert på samlinger. Det tilsvarer ett års fulltidsstudium. Det betyr at du kan være i arbeid mens du studerer.

Informasjon om 1-årig fagskole i landbruksfag: Kornproduksjon og drifsledelse finner du her

Informasjon om 1-årig fagskole i landbruksfag: Melkeproduksjon og driftsledelse finner du her