Fakkeltoget samler deltakere fra hele landet. Nordtrønderske bønder vil gjennom sin deltakelse vise sin solidaritet med bøndene som rammes av at Miljødepartementet overprøvde rovviltnemda i region 5, Hedmark, sitt lovlige fatta vedtak om ulvejakt.
Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen og regjeringen har høstet sterke reaksjoner på vedtaket, ikke bare i region 5, men også blant bønder i andre regioner.
R
ovviltsituasjonen i Nord-Trøndelag har resultert i at store og gode beiteområder nå ikke blir brukt, og bønders næringsgrunnlag svekkes. Derfor drar rundt 35 bønder med buss eller fly til Oslo for å vise sin støtte til bøndene som må leve med en stor ulvebestand, og for si fra om at bønder i Norges står sammen i synet om behov for regulering av rovdyrstammene.
H
ovedparolen under arrangementet er: «Vi er utålmodige! Regjeringen Solberg må levere i ulvesaken".

For mer informasjon kan Kristine Altin i Sau og Geitavelslaget kontaktes på telefon 481 38 675 eller rådgiver i Nord-Trøndelag Bondelag Leif Hjulstad på tlf 926 60 469