Ett arbeidsår er snart over, og et nytt venter med minst like store utfordringer som det gamle. Ei ny landbruksmelding ble lagt fram rett før jul, det blir jordbruksforhandlinger - og til høsten er det stortingsvalg.

Men nå kan julefreden senke seg over Nord-Trøndelag, og vi takker alle tillitsvalgte og andre som har gjort en stor innsats for landbruket og Bondelaget i 2016.

Fylkeskontoret har stengt i mellomjula, men organisasjonssjef Anne Marit Igelsrud kan nås på telefon 905 53855.

Vi ønsker alle en fredfylt og fin julehøytid,
og et godt nytt år!

 

Bildet er fra Verdal. (Foto: Steinar Johansen)