Tirsdag tenner bondelag over hele landet bål for å si klart ifra at vi er uenige i retningen regjeringa vil ta landbruket. Vi tenner bål, som et varsel om fare. Med jordbruksmeldinga er regjeringa på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbruker.
- Med den nye jordbruksmeldinga angriper Regjeringa landbruket fra alle kanter.
- Det er lov å ønske seg at landet ser annerledes ut, men fakta er at vi har bare 3 prosent dyrka mark i Norge. Skal   vi øke matproduksjonen, må vi bruke jorda der den ligger.
- Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av. Derfor står vi her i dag.
Meldinga slik den foreligger har en retningsom:

o gir økt liberalisering og svekker politikken som har ført oss dit vi er i dag

o betyr sentralisering av jordbruket og svekker rollen jordbruket spiller i distriktene

o endrer det landbruket vi kjenner i dag.

 Norsk landbruk er ei næring med store muligheter. Vi vil forsterke og forbedre landbrukspolitikken for å ta ut potensialet som i næringa, vi har mulighet for å vokse. Det potensialet tar ikke meldinga tak i.

Det vil være båltenning på følgende steder i Nord-Trøndelag:

Stjørdal  På torget      Kontaktperson: Odd Magne Storflor   905 80 625

Frosta                          Kontaktperson: Karl Moksnes  971 14 741

Levanger På torget     Kontaktperson: Håvard Gjermstad 952 50 406

Sandvollan                  Kontaktperson: Ole-Kristian Stuberg 400 17 802

Steinkjer På torget      Kontaktperson: Sven Kleppa   915 72 097

Namdalseid                Kontaktperson: Anette Liseter 456 19 285

Grong.  Krysset E6 og veien til Bergsmo. Kontaktperson: Sjaak Mocking 958 99 270