Varselbål om landbrukets framtid

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

Bål Steinkjer Terje Sørvik holdt innlegg

Bønder tente tirsdag bål i Nord-Trøndelag og over hele landet for å protestere mot regjeringens jordbruksmelding.

- Vi tenner bål som et varsel om fare. Regjeringen er med sin jordbruksmelding på kollisjonskurs med oss bønder, flertallet på Stortinget og forbrukerne, sa Sven Kleppa, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer og leder av Beitstad Bondelag.

Ungdomsskoleelevene Maja Finnboe Fornes (til venstre), Synnøve Hervik og Jon Martin Brenne Lien stoppet opp for å høre på appellene på torget i Steinkjer. Synnøve har planer om ta Mære landbruksskole, og er opptatt av landbrukspolitikk. - Bønder skulle fått litt bedre betalt, sier hun.

Han var en av appellantene på torget i Steinkjer tirsdag, der det ble tent bål i bålpanne i protest mot regjeringens landbrukspolitikk.

Det ble tent bål 200 steder over hele landet og flere steder i Nord-Trøndelag, blant annet i Stjørdal, Hell, Frosta, Levanger, Sandvollan, Steinkjer, Namdalseid og Namsos.

Viktig for Nord-Trøndelag

Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik (Ap), var klar i sin appell: - Landbrukspolitikk kan ikke løsrives fra distriktspolitikken.

Nord-Trøndelag er det fylket i landet med størst andel av befolkninga direkte sysselsatt i landbruket, og landbruket har en komplett verdikjede i fylket. Sørvik påpekte at landbruket har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Trøndelag.

Kaffe og lefser ble servert under båltenninga i Steinkjer. Appellanter var fra venstre: Sven Kleppa, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer, Bjørn Ludvig Bergsmo i Steinkjer Sp, Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag fylkeskommune og leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

- Vi forventer ei ny jordbruksmelding med forsterket distriktsprofil som gjør at det lønner seg å drive med matproduksjon, kulturlandskapspleie og andre stedbudne næringer i distriktene også i framtida. Da må den norske landbruksmodellen bestå, sa fylkesråden.

- Landbrukspolitikken i spill

Bjørn Ludvig Bergsmo i Steinkjer Senterparti holdt også appell: - I dag brennes det bål over hele landet. I går kokte det av folk i Oslo som protesterte mot rovbdyrpolitikken. Landbrukspolitikken er i spill, sa han.

- Vi brenner bål i dag for å markere uenighet med den stortingsmeldinga om jordbrukets framtid som regjeringa har lagt fram, sa leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag i sin appell.

Bondelagets fylkesleder Asbjørn Helland viste til at vi i Nord-Trøndelag produserer 12-15 prosent av maten i Norge, og vi har 2,5 prosent av innbyggerne.

- Vi er avhengig av å eksportere 80 prosent av det vi produserer, og nærmere 20 prosent av sysselsettinga er direkte eller indirekte knyttet til produksjon av mat, sa Helland.

Nord-Trøndelag er mest avhengig av ei stortingsmelding om jordbruk som inviterer til optimisme og investeringslyst, påpekte han. Men regjeringa vil svekke den norske modellen, som består av importvern, markedsregulering, jordbruksavtalen og den selveiende bonden som forvalter ressursene i et evighetsperspektiv.

- Vi har tiltro til at Stortinget korrigerer meldinga med basis i den norske modellen. Jeg oppfordrer regjeringa til å lytte til næringa, og på den måten skape muligheter for å videreutvikle produksjonen av rein, norsk mat, sa Asbjørn Helland.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
april

ELEKTRONISK: Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Digitalt

Våre samarbeidspartnere