- Vi tenner bål som et varsel om fare. Regjeringen er med sin jordbruksmelding på kollisjonskurs med oss bønder, flertallet på Stortinget og forbrukerne, sa Sven Kleppa, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer og leder av Beitstad Bondelag.

Ungdomsskoleelevene Maja Finnboe Fornes (til venstre), Synnøve Hervik og Jon Martin Brenne Lien stoppet opp for å høre på appellene på torget i Steinkjer. Synnøve har planer om ta Mære landbruksskole, og er opptatt av landbrukspolitikk. - Bønder skulle fått litt bedre betalt, sier hun.

Han var en av appellantene på torget i Steinkjer tirsdag, der det ble tent bål i bålpanne i protest mot regjeringens landbrukspolitikk.

Det ble tent bål 200 steder over hele landet og flere steder i Nord-Trøndelag, blant annet i Stjørdal, Hell, Frosta, Levanger, Sandvollan, Steinkjer, Namdalseid og Namsos.

Viktig for Nord-Trøndelag

Fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik (Ap), var klar i sin appell: - Landbrukspolitikk kan ikke løsrives fra distriktspolitikken.

Nord-Trøndelag er det fylket i landet med størst andel av befolkninga direkte sysselsatt i landbruket, og landbruket har en komplett verdikjede i fylket. Sørvik påpekte at landbruket har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Trøndelag.

Kaffe og lefser ble servert under båltenninga i Steinkjer. Appellanter var fra venstre: Sven Kleppa, leder i samstyret for bondelagene i Steinkjer, Bjørn Ludvig Bergsmo i Steinkjer Sp, Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag fylkeskommune og leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

- Vi forventer ei ny jordbruksmelding med forsterket distriktsprofil som gjør at det lønner seg å drive med matproduksjon, kulturlandskapspleie og andre stedbudne næringer i distriktene også i framtida. Da må den norske landbruksmodellen bestå, sa fylkesråden.

- Landbrukspolitikken i spill

Bjørn Ludvig Bergsmo i Steinkjer Senterparti holdt også appell: - I dag brennes det bål over hele landet. I går kokte det av folk i Oslo som protesterte mot rovbdyrpolitikken. Landbrukspolitikken er i spill, sa han.

- Vi brenner bål i dag for å markere uenighet med den stortingsmeldinga om jordbrukets framtid som regjeringa har lagt fram, sa leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag i sin appell.

Bondelagets fylkesleder Asbjørn Helland viste til at vi i Nord-Trøndelag produserer 12-15 prosent av maten i Norge, og vi har 2,5 prosent av innbyggerne.

- Vi er avhengig av å eksportere 80 prosent av det vi produserer, og nærmere 20 prosent av sysselsettinga er direkte eller indirekte knyttet til produksjon av mat, sa Helland.

Nord-Trøndelag er mest avhengig av ei stortingsmelding om jordbruk som inviterer til optimisme og investeringslyst, påpekte han. Men regjeringa vil svekke den norske modellen, som består av importvern, markedsregulering, jordbruksavtalen og den selveiende bonden som forvalter ressursene i et evighetsperspektiv.

- Vi har tiltro til at Stortinget korrigerer meldinga med basis i den norske modellen. Jeg oppfordrer regjeringa til å lytte til næringa, og på den måten skape muligheter for å videreutvikle produksjonen av rein, norsk mat, sa Asbjørn Helland.