Asbjørn Helland fra Steinkjer ba valgkomiteen om avløsning, etter fem år som fylkesleder.

- Vi er svært godt fornøyd med at Borgny Kjølstad Grande har sagt ja til vervet. Vi mener hun er svært godt kvalifisert. Hun har en sterk faglig bakgrunn, bred politisk erfaring og praktisk erfaring som gårdbruker. Hun kjenner også Bondelaget godt etter mange år i fylkesstyret, sier leder Jon Trøite i valgkomiteen.

Borgny Kjølstad Grande har vært nestleder i fylkesstyret de siste fire årene.

- Valgkomiteen mener at hun er den klart beste kandidaten for å ta Nord-Trøndelag Bondelag inn i de spennende åra som kommer, sier Trøite.

- Jeg gleder meg

Borgny Kjølstad Grande er glad for tilliten fra valgkomiteen, og ser fram til å overta vervet om årsmøtet velger henne som ny leder.

- Jeg gleder meg. Om jeg blir valgt, blir dette veldig spennende. Det er en ære få lov til å drive en organisasjon med så mange flinke medlemmer. Dessuten skjer det mye spennende framover i landbrukspolitikken. Vi har fått ei ny jordbruksmelding, vi skal ha et jordbruksoppgjør og det er valg til høsten. Mye står på spill, og det er spennende å få lov til å være med å påvirke, sier Borgny Kjølstad Grande.

Samtidig påpeker hun at Asbjørn Helland har gjort en kjempejobb. – Jeg er ydmyk i forhold til å ta over etter ham, sier Grande.

Utskiftinger i styret

Foruten Asbjørn Helland, har også Trond Hodne, Hegra, frasagt seg gjenvalg til fylkesstyret.

Valgkomiteen foreslår Kristoffer Moan fra Leksvik og Tore Rennan fra Beitstad som nye styremedlemmer.

Audhild Slapgård, Vuku og Lorns Olav Aunsmo, Skogn, er ikke på valg. Slapgård foreslås som ny nestleder i fylkesstyret.

Nord-Trøndelag Bondelag holder sitt årsmøte i Stjørdal 15. – 16. mars.