- Den nye landbruksmeldinga vil svekke distriktslandbruket, mener organisasjonssjef Anne Marit Ingelsrud og leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la fredag fram regjeringas nye landbruksmelding «Endring og utvikling». Helland mener at meldinga ikke svarer på dagens utfordringer.

- Målsettinga er å produsere mer mat, sunn mat og ha levende bygder. Nå har vi fått en landbruksmelding skrevet utfra en liberalistisk ideologi, der vi kan miste mulighetene til å styre norsk landbrukspolitikk, sier Asbjørn Helland.

De ulike grepene som foreslås i meldinga, er i sum et angrep på distriktslandbruket. Skal vi nå Stortingets mål om å øke matproduksjonen med en prosent årlig, må all dyrkajord over hele landet være i drift, påpeker fylkeslederen.

- Landbruksmeldinga svekker bondens posisjon i verdikjeden, ved at det foreslås endringer i markedsordninga og at enkeltproduksjoner tas ut. Dermed kan det ikke avtales priser i jordbruksoppgjøret, sier han. Endringene omfatter matkorn, gris, egg, epler og potet.

Dessuten vil endring av antall soner for omsetning av melkekvoter, forsterke sentraliseringen av melkeproduksjonen.

Regjeringen går i meldinga også til angrep på importvernet, og mener konkurransevilkårene skal være like.

- I Norge har vi et høyt kostnadsnivå og et klima som gjør at vi aldri kan konkurrere med andre land lenger sør i Europa. Derfor er importvernet helt avgjørende om vi skal opprettholde en matproduksjon over hele landet, sier Asbjørn Helland.

Helland understreker at landbruket ikke er imot endringer, men vi må sørge for at de ordningene som har sikret det landbruket vi har i dag over hele landet, kan opprettholdes.

Norsk landbruk vil fortsette å produsere trygg mat. Vi skal ivareta dyrevelferd, folkehelse og langsiktig bærekraft, og bruke lite antibiotika og sprøytemidler, påpeker fylkeslederen.

Han setter nå sin lit til Stortinget, som tidligere har vist at det ikke ønsker en sterk liberalisering av norsk landbruk.