I år går årsmøtet over to dager. Første dag er felles med Sør-Trøndelag Bondelag, der tema er fylkessammenslåing. Dag to er avsatt til separate årsmøter for de to fylkeslagene.

Her finner du aktuelle årsmøtedokumenter (flere blir lagt til her etter hvert som de er ferdige):

Program

Sakliste for årsmøte:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2. Valg av 2 representanter til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen

Sak 3. Åpent eller lukket møte

Sak 4. Leders tale 

Sak 5. Innlegg fra styret i Norges Bondelag 

Sak 6. Styrets innspill til Jordbruksforhandlingene

Sak 7. Styrets forslag til årsmøteuttalelse (legges frem i møtet)

Sak 8. Orienteringssak: Forslag til vedtektsendringer, sak til årsmøtet i Norges Bondelag 

Sak 9. Årsmelding 2016

Sak 10. Regnskap 2016

Sak 11. Strategi- og arbeidsplan 2017

Sak 12. Budsjett 2017

Sak 13. Valg Valgnemndas innstilling (protokoll)

Sak 14. Aksjoner