Fylkestinget vedtok å be fylkesrådet og miljøutvalget om en snarlig tilbakemelding på hvilke tiltak som er og blir planlagt for å minimalisere forbruket av dyrka og dyrkbar jord. Spørsmålet gjelder både ved utbygging av jernbane, vei, boliger og infrastruktur.

- Alle vet at dyrkajord er en minimumsressurs i vårt og mange andre land, sa Egil Haugbjørg.

 

Se hele debatten her, starter på 1.19.40:

 

Han påpekte at folketallet vokser fort i store deler av verden, og at mange land trenger å beholde maten til egen befolkning - ikke eksportere den til land som Norge.

- Venstre mener vi må ta godt vare på den begrensede dyrkajorda vi har og de svært begrensede mulighetene vi har for å opparbeide mer dyrkajord, sa Haugbjørg.

Roste Bondelaget

Egil Haugbjørg mener det er viktig å ta vare på den lille dyrkajorda vi har i Norge. (Alle foto: Bjørn Tore Hals, NTFK)Han roste initivet til Bondelaget om en busstur med fylkesråden, planleggerne og andre, for å se på trasévalg for både E6 og jernbane mellom Stjørdal og Steinkjer.

Haugbjørg ville vite hvilke tiltak som kan være aktuelle å sette inn for å minimalisere forbruket av dyrka og dyrkbar jord, og hvordan forurensninga av dyrkajord langs E6 kan reduseres.

Restriktiv holdning

Fylkesråd Tomas Iver Hallem (Sp) takket for at den viktige problemstillingen ble reist, og sa at det er en restriktiv holdning til bruk av dyrka og dyrkbar jord til andre formål i Nord-Trøndelag.

- Med å delta på befaringen sammen med Nord-Trøndelag Bondelag, ønsket jeg å sende et tydelig signal om at det må gjøres klare prioriteringer fra utbyggerne både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Det er viktig at alle aktører i planprosessen bidrar til at vi finner den grønne vei gjennom kulturlandskapet, sa Hallem.

Flere av representantene i fylkestinget deltok i jordverndebatten, som du kan se i videoen over.

Fylkestinget sluttet seg til Haugbjørgs forslag om å oversende saken til fylkesrådet og miljøutvalget for videre oppfølging.