Du inviteres nå til å delta i et forsøk med mentorordning for landbruket «Bonde hjelper Bonde». Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Mentorordningen innebærer at en gårdbruker gjør en formell avtale med en kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentoren må være en erfaren produsent innen tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Produsenten som får mentorhjelp må være under 35 år og gjerne ny innen sin produksjon eller en som skal gjøre store endringer i drifta.

Du kan lese mer her!