Høyre i Trondheim mener at dyrkajorda på Skjetlein Videregående Skole vil egne skal til travbane for regionen, se http://www.adressa.no/100Sport/andreidretter/Dette-er-Hoyres-krav-for-Nye-Leangen-travbane-229096b.html

Dette har har skapt skarpe negative reaksjoner både på skolen, i miljøet rundt skolen, i faglagene og i flere politiske miljø. Kommunalråd for Krf, Gjermund Lykkke skriver i et Facebook innlegg:

Trondheim Høyre lærer visst aldri. De har det siste halvåret prøvd å framstå med en mer framtidsretta og strukturert byutviklingspolitikk. Så lenge varte det.For mindre enn ti måneder siden avgjorde Høyre sammen med Ap hvor den grønne streken skulle plasseres. Den la et viktig vern rundt Leinstrandområdet. Vi kan kanskje også minne om at i august 2014 trodde mange av oss at noe nytt var på gang. Da sa Yngve Brox til Adresseavisen:
”– Dette er et signal fra meg til Sp: Jeg sjønner deres dype skepsis til å bygge ut mer landbruksareal nå. Nå har vi tatt så store landbruksareale­r til utbygging, at resten må få være i fred."

Mens det er egnede arealer til ny travbane i Klæbu, som snart er en del av Trondheim, skal likevel alle tidligere planer og løfter vrakes og ny travbane legges på Skjetlein. Ikke ett ord med bekymring om at dette er den beste matjorda vi har. Er virkelig travløp, hestesportssenter og næringsutvikling viktigere enn matkornproduksjon? Når vil Høyre forstå at kornåkre er viktige næringsarealer?

- Det kan knapt sies bedre enn dette - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - jeg håper at dette forslaget blir avvist av Formannskapet i Trondheim. Travnnæring selv har anbefalt ei ny tomt for travbane i Klæbu kommune, bare noen få kilometer fra E6 ved Sandmoen, på udyrka og udyrkbar jord. Nå må H og Ap i Trondheim kommune besinne seg og følge opp sine egne retningslinjer i forhold til Grønn Strek,-