Landbrukets behov for politisk støtte og forutsigbarhet er en grunnpilar for matproduksjon i Norge. Ei landbruksmelding som har som hovedmål å effektivisere framfor å utnytte ressursene der de, kolliderer direkte med landbrukets egne ønsker.

- Når verden for øvrig ser til Norge for våre oppnåelser - hvorfor skal vi da endre vår metode? Norsk matproduksjon har utgangspunkt i en samvirkemodell som ivaretar produksjoner og bruksstørrelser over hele landet, og dette ønsker vi å videreutvikle, sier en bestemt ny leder for Nord-Trøndelag Bondelag.

Det er også bekymringsfullt for landbruket som helhet at vedtaket over ny landbruksmelding flyttes vekk fra faginstanser, og over til en sentralpolitisk avgjørelse om landbrukets framtid. 

- Tiden mellom sentralpolitisk vedtak om landbruksmeldinga og framlegg av landbrukets krav i jordbruksforhandlingene er historisk kort, og vitner om en politisk prosess som grenser til politisk spill. Dette er ikke matproduksjonen vår verdig, sier Borgny Kjølstad Grande. - Vi setter vår lit til regjeringens støttepartier nå, og håper at både Krf og Venstre vil stå sammen med landbruket om en bærekraftig norsk matproduksjon også i framtiden.

Kronikk i Trønder-Avisa av Borgny Kjølstad Grande